Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

3+1 qo'shma ta'lim dasturi

Belarus davlat pedagogika universiteti bilan qo'shma ta'lim dasturiga marhamat!

MATEMATIKA DARSLARIDA DIDAKTIK O’YINLARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Berkinova Charos Islomovna   Jizzax davlat pedagogika universiteti   Maktabgacha ta’lim metodikasi kafedrasi o’qituvchisi       Annotatsiya.     Qiziqishni rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biri – didaktik o’yindir.  Usbu maqolada matematika darslarida didaktik o’yinlardan foydalanishning  mazmuni va uning afzalliklari xaqida so’z borgan. One of the most effective means of developing interest is a didactic game. This article discusses the content and benefits of using didactic games in math lessons Одно из самых эффективных средств развития интереса – дидактическая игра. В этой статье обсуждается содержание и преимущества использования дидактических игр на уроках математики         Kalit so’zlar: oyin, tafakkur, rol,matematik estafeda, zanjir, ko’nikma malaka,tadqiqotchi, raqobat. moon, thinking, role, mathematical relay, chain, skill, researcher, competition луна, мышление, роль, математическая эстафета, цепочка, умение, исследователь, соревнование   Boshlang’ich maktab ta’limi keyingi rivojlanish uchun asosdir. Bolalar uchun boshlang’ich maktabda keyingi o’qitish uchun zarur bo’lgan ko’nikma va malakalar shakllantiriladi; tafakkur shakllari rivojlanmoqda, bu esa kelajakda rivojlanadI. ilmiy bilimlar tizimini o‘zlashtirishga hissa qo‘shish. Bola tashqariga chiqqanda maktabgacha u boshlang’ich maktabga boradi ko’p qiyinchiliklar va o’zgarishlar bilan. Va bosh rol hozir bo’lsada ta’lim faoliyatini egallaydi, lekin o’yin faoliyati hali ham talaba uchun dolzarbligicha qoladi. Shuning uchun bu borada ayniqsa muhimdir uning kognitiv qiziqishini oshirish davri. Kichik maktab o’quvchisi tadqiqotchi, uning qiziqishi atrof-muhitni bilishga qaratilgan tinchlik, sabab-natija munosabatlari va bog’liqliklarini o’rnatishdir. Qiziqishni rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biri – didaktik o’yindir. O’yinda bolalar namoyish etadilar real hayotning turli jihatlari, kattalar bilan munosabatlar va bir-birlari bilan, atrofdagi dunyo haqidagi bilimlarini yaxshilash.O’yin faoliyati bolani asta-sekin yangisiga moslashtira oladiijtimoiy rol  yosh talabaning roli. Shuning uchun o’qituvchita’lim jarayonida turli xil o’yinlarni qo’llash kerakusullari, shakllari va texnologiyalari. Didaktik o’yinlar juda yaxshikichik yoshdagi o’quvchilarning yosh xususiyatlariga mos keladi. Ular o’quv jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni hal qilishga hissa qo’shish,o’quv materialini hissiy darajada birlashtirish. Boshlang’ich maktab o’quvchilarining ta’lim jarayoniga didaktik o’yinlarni joriy etish quyidagilarga imkon beradi: o’rganish uchun motivatsiyani shakllantirish; talabalarning dastlabki tayyorgarlik darajasini baholash; o’quv materialini o’zlashtirganlik darajasini va uni amaliyotda qo’llash qobiliyatini baholash; olingan bilim, ko’nikma va malakalarni mustahkamlash. Har qanday didaktik o’yin bir necha bosqichlardan iborat:1) bolalarni o’yin mazmuni bilan tanishtirish, foydalanilganini ko’rsatishdidaktik material; 2) o’yin qoidalarini tushuntirish, esa ushbu qoidalarning majburiy bajarilishiga e’tibor qaratish;3) o’yin faoliyati; 4) kattalarning o’yindagi rolini aniqlash;5) o’yin natijalarini sarhisob qilish, uning samaradorligini tahlil qilish. Hech kimga sir emaski, ko’plab bolalar qiyinchiliklarga duch kelishadi matematikani o’rganishda. Darsda didaktik o’yinlarni qo’llash  matematika nafaqat maktab o’quvchilarining kognitiv qiziqishini oshiradi, balki va ularning mustaqilligi, tashabbuskorligi, malakasini oshirishga yordam beradi jamoada ishlash va o’z nuqtai nazarini himoya qilish qobiliyati.Qiziqishli va g’ayratli bolalar osonroq va osonroq o’rganadilar o’quv materiali, bilim, ko’nikma va malakalarni mashq qilish, erishish metamavzu natijalari. Didaktik o’yinlar va o’yinlarni kiritish matematika o’qitishda lahzalar bilim olish jarayonini aylantiradi qiziqarli, hayajonli harakat, charchoqni bartaraf etishga yordam beradi va diqqatni jamlashga yordam beradi. Biz o’qituvchilar uchun ko’rsatmalar ishlab chiqdik matematik didaktika ro’yxatini o’z ichiga olgan boshlang’ich maktab o’yinlar, ularning batafsil tavsifi va darsda qo’llanilishining maqsadi. Ma’lumotlar yo’nalishlaridan pedagogika yo’nalishi talabalari foydalanishlari mumkin yo’nalishlar, chunki ular oldindan yordam beradigan vazifalarni o’z ichiga oladi matematika darslarida bunday hodisalarning senariylarini o’ylab ko’ring turli mavzularda. Biz uchun foydali bo’lgan mualliflik didaktik o’yinlariga misollar keltiramiz qarash, ularni boshlang’ich matematika o’qitish jarayoniga kiritish maktablar. «Matematik estafeta» didaktik o’yini jamoaviy muammolarni hal qiluvchi raqobat o’yini. Maqsadlar: orqali barcha talabalarni o’quv jarayoniga jalb qilish o’yin va raqobat faoliyatining elementlari; intellektual rivojlanish talabalarning qobiliyatlari; e’tiborni, aqlni, xotirani rivojlantirish, jamoada ishlash qobiliyati; mas’uliyat hissini tarbiyalash   raqamli ifodali kartalar oldindan tayyorlanadi  uning qiymatini topish bir nechta bajarishni talab qiladi arifmetik amallar. Tuzilgan misollardagi harakatlar yoki bir misolda qancha talaba bo’lsa, shuncha misol bo’lishi kerak qator. Har bir qatordagi talaba bitta harakatni bajaradi, javobni yozadi va kartani yonidagi talabaga uzatadi. Uning ichida navbat, ikkinchi harakatni tugatgandan so’ng, kartani uzatadi keyingisi va hokazo. Oxirgi stoldan karta o’tkaziladi birinchi stol. Bunday holda, har bir talaba bajarishi kerak bitta harakat yoki bitta vazifa. Harakatlarning to’g’riligidan butun jamoaning muvaffaqiyati bog’liq. Qaysi qatordagi talabalar misolni oldinroq yeching va to’g’ri javobni oling «Matematik zanjir» didaktik o’yini – bu o’yin og’zaki sanash va matematik hisoblashni rivojlantirishga asoslangan ko’nikmalar. Maqsadlar: mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, tahlil qilish qobiliyati va tizimlashtirish, tezda qaror qabul qilish va ishlash qobiliyati jamoa; mas’uliyat hissini tarbiyalash. Tavsif: talabalarga bir qator misollar beriladi, bu erda topilgan raqam Yechilgan misolga javob keyingisining boshlanishi. Talabalar uchun topshiriq: 1) matematik zanjiri uchun vazifalar tizimini ishlab chiqish matematika mavzularidan biri. O’yin texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish metodologiyasini o’rganish boshlang’ich sinflarda matematika darslarida vositalaridan biri hisoblanadi bo’lajak o’qituvchilarni o’qituvchilik faoliyatiga moslashtirish. Foydalanilgan adabiyotlar
  1. Герасименко А.  А.,  Шабля  И.  Н.  Использование  дидактической  игры  в  процессе обучения младших школьников // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания.
  2. Berkinov, A. (2019). Technologies For The Development Of Educational And Creative Activities Of Students In The Process Of Solving Problems In Molecular Physics. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol7(12).
  3. Berkinova, Ch. I. (2021). Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagog tarbiyachining nutqiy faolliyatini o’ziga xosligi. Academic research in educational sciences2(10), 771-775.
  4. Berkinova, Ch. (2021). Maktabgacha ta’lim tashkilotida ta’lim faoliyatini to’g’ri tashkil etishning mazmuni. Мактабгача таълим журнали.
  5. Berkinova, Ch. (2021). Musiqa fanining mavzularini o’qitishda muаmmоli tа’lim mеtоdlаri: musiqa fanining mavzularini o’qitishda muаmmоli tа’lim mеtоdlаМактабгача таълим журнали3(Preschool education journal).
  6. Berkinova, Ch. (2021). Maktabgacha ta’lim muassasalarida innovatsion pedagogika tushunchasi.  Мактабгача таълим журнали3(Preschool education journal)