Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

Institut axborot-resurs markazi kitob fondi 32 nomda  364 nusxadagi yangi  adabiyotlar bilan boyitildi

                     Diqqat!  Diqqat!    Diqqat!

Hurmatli professor-o‘qituvchilar va talaba-yoshlar! Institut axborot-resurs markazi kitob fondi 32 nomda  364 nusxadagi yangi  adabiyotlar bilan boyitildi.Sizlarni barcha ta’lim yo‘nalishlariga oid ushbu o‘quv adabiyotlar bilan tanishishga taklif etamiz. Quyida mazkur adabiyotlar ro‘yxatini e’tiboringizga havola etamiz:    
  65 Yo’-77           Yo’ldoshev .N.K. Menejment asoslari va biznes reja.Darslik./-T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.2017. 252-b. Adadi;300.  
  78 G’-21               G’aniyev.B.I. Axborot-kutubxona katalogi va fondi.O’quv qo’llanma./- T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashryoti.2017. 212-b. Adadi:200.
  57 M-23           Mamatqulov.D.A. Bolalar anatomiyasi va fiziologiyasi asoslari.Darslik./ – T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.2017. 188-b. Adadi:300
  22 T-98           To’xtasinov.Mo’minjon. Jarayonlar tadqiqoti. Darslik./ – T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.2017. 572-b. Adadi:400
  75 K-70             Korbut.V.M, Islamov.I.S. Suzish nazariyasi va uslubiyati.O’quv qo’llanma./-T.;”Sano-standart”.2017.192-b.Adadi:300.
  65 X-18            Xamdamova.G. i dr. Marketing.(Uchebnik posobiye)/-T.;”Fan va texnologiya”. 2017.460-str. Tiraj:300.
 75 A-15        Abdurasulova/B.G. va boshqalar. Sport pedagogik mahoratini oshirish.(Qilichbozlik).Darslik /-T.;”Fan va texnologiya”.2017. 424-b. Adadi:200.  
 75 B-33        Basketbol nazariyasi va uslubiyati.Darslik. ./-T.;”Sano-standart”.2017. 348-b. Adadi:300.
 74 A-13     Obщaya pedagogika. .(Uchebnik posobiye)/-T.;”Sano-standart”.2017. 364-str.Tiraj:200.
 32 G’-19        G’aniyev.S.K. va boshqalar. Axborot xavfsizligi. Darslik/-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 372-b. Adadi:1500.  
 30 F-20        Fayziyev.R.R. O’zaro almashinuvchanlik, standartlashtirish, texnikaviy o’lchashlar va sertifekatlashtirish. . Darslik/-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 432-b. Adadi:400.  
 28 SH-32        Shaxmurodova.G. va boshqalar. Biologiyadan masalalar va mashqlar yechish.O’quv qo’llanma. ./-T.;”Sano-standart”.2017. 260-b. Adadi:350.
 22 Z-67        Ziyaxanov.R.F. va boshqalar. Amaliy va umumiy astrofizika.Darslik.1-qism. /-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 244-b. Adadi:300.  
  75 P-92         Pulatov.A.A. va boshqalar. Badminton nazariyasi va uslubiyati.O’quv qo’llanma. /-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 300-b. Adadi:200.  
  75 B-23         Bayturayev.E.I. va boshqalar. Sambo bo’yicha sport pedagogik mahoratini oshirish. Darslik. ./-T.;”Sano-standart”.2017. 348-b. Adadi:300.
  28 T-81         Tuychibayev.M. Bioximiya i bioximiya sporta.Uchebnik./-T.:Izdatelstva Natsionalnogo obщestva filosofov Uzbekistana.2017. 480 str. Tiraj:300.
 75 O-49         Olimov.M.S/ Sport pedagogik mahoratini oshirish (Engil atletika) Darslik./ – T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.2017. 320-b. Adadi:400
 75 T-61         Taymuratova A. R. Sport pedagogik mahoratini oshirish.(Kurash). O’quv qo’llanma. /-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 272-b. Adadi:200.  
 24 Sh-77         Shomurodova.Sh.X. Kimyo. O’quv qo’llanma./- T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashryoti.2017. 216-b. Adadi:200.
 75 P-13        Pavlov.K.Sh. Gangbol nazariyasi va uslubiyati. Darslik/-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 448-b. Adadi:300.  
 75 A-79        Arslanov.Sh.A. Sport pedagogik mahoratini oshirish (Dzyudo). Darslik./ – T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2017. 188-b. Adadi:300
 81 M-52        Being a teacher.(Trainess course book) /-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 204-b. Adadi:300.  
 75 A-15        Abdullayev.M. Libro de estudiante.Manuel espanol. /-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 204-b. Adadi:300.  
  75 A-15        Abdullayev.M. Libro de ejercicion. Manuel espanol. /-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 316-b. Adadi:300  
  37 K-73        Komilova .X.X. va boshqalar. Kostyum kreativ grafikasi. . Darslik/-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 240-b. Adadi:200.  
  75 E-99          Kosbut.V.M. Eshkak eshish nazariyasi va uslubiyati.O’quv qo’llanma. Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi./-T.;Cho’lpon nomidagi NMIU. 2017. 172-b. Adadi:300.
  75 S-85        Sport harakatli o’yinlar.(Futbol). Darslik. ./-T.; “Sano-standart”.2017. 320-b. Adadi:300
  30 G’-95        G’ulomov.N.X. Chizmachilik.(Mashinasozlik chizmachiligi).O’quv qo’llanma. /-T.; “Fan va texnologiya”. 2017. 188-b. Adadi:200.  
  75 O-49        Olimov.M.S. Sport pedagogik mahoratini oshirish. O’quv qo’llanma./- T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.2017. 232-b. Adadi:300.
  32 K-37        Kenjaboyev.M.S. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari. O’quv qo’llanma./- T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.2017. 408-b. Adadi:1000.
  81 M-41         Alimov.K. va boshqalar. Becoming a teacher.(Trainess course book) /-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 292-b. Adadi:500
  75 T-61         Sport pedagogik mahoratini oshirish.(Yunon-rim va erkin kurash bo’yicha).O’quv qo’llanma. /-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 264-b. Adadi:300
    Axborot-resurs markazi ma’muriyati