Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

viktorina

/25
0

umumiy pedagogika

1 / 25

Inson miyasining funksional tuzilishini o’rgangan olim qaysi qatordako’rsatilgan?

2 / 25

Analizator necha qismdan iborat?

3 / 25

Tropizm bu?

4 / 25

Psixologik ta’sir bu-?

5 / 25

Odamlarning amaliy faoliyatida muloqotning quyidagi turlarini ajratadilar ular-?

6 / 25

Shaxs nazariyalarining barchasini hulq-atvorni tushuntirib berish usuli bo‘yicha nazariyalar qanday bo‘lishi mumkin-?

7 / 25

Nechanchi yilda Spiremennig yagona intellekt nazariyasini va Terstounning akedemik qobiliyatlar nazariyalarini taqqoslash jarayoni kuzatilgan?

8 / 25

Shaxsning psixoanalitik nazariyasi nomoyondalari kimlar?

9 / 25

Vizual burmalar ostida joylashgan va metabolizm, vegetativ funksiyalarni aqliy va somatik funksiyalar bilan muvofiqlashtirish, uyqu va uyg‘onishni tartibga solish, tananing atrof-muhitga moslashishi uchun javob beradigan miya tuzilishi ...

10 / 25

Sezgining sifati - bu:

11 / 25

Narsa va hodisalarning analizda bo‘lingan, ajratilgan ayrim qismlarini, bo‘laklarini sintez yordami bilan fikran va amaliy ravishda birlashtirib, butun holiga keltirish bu-?

12 / 25

Ayrim belgilarni ta’kidlash orqali obrazlar yaratish Masalan: o’rtoqlik hazillari.?

13 / 25

Piknik bu -?

14 / 25

Diqqatning bir ob’ektdan ikkinchisiga ixtiyorsiz o‘tkazilishi qaysi javobda to’g’ri?

15 / 25

Shaxs muammosini hal etishga katta hissa qo‘shgan olimlar ?

16 / 25

Tamoyil bu?

17 / 25

fanga akademik intellektdan tashqari ijtimoiy intellekt tushunchasini kiritishgan olimlar?

18 / 25

Oldindan belgilangan qat’iy bir maqsad asosida va ongli ravishda diqqatimizni ma’lum bir narsa va hodisalarga qaratishimiz bilan bog’liq diqqat ?

19 / 25

Bu tuzilishi limbik tizimning asosini о‘z ichiga oladi: gipokampus, tonoz, mamilar tanalari, talamusning oldingi yadrosi va singulat girus ;

20 / 25

Instinktlar nima?

21 / 25

Butun qismlarning yoki elementlarning yuqoridan pastgacha tartibda joylashishi, ularning har biri yuqori daraja, pastki qismlarga nisbatan maxsus vakolatlarga ega bо‘lgan qatorni toping.

22 / 25

Siz odamning о‘zi haqida tez-tez gapirayotganini tez-tez eshitishingiz mumkin: "Nega bezovtalanaman, baribir imkonim yо‘q", "Bu mening aybim emas ...", "Negadir hamma menga qarshi. ” va boshqalar Bu kabi bayonotlardan dalolat beradi:

23 / 25

Topografik prinsipga kо‘ra nerv sistemasi quyidagilarga bо‘linadi;

24 / 25

Ehtiyoj deb-?

25 / 25

Inson va jamiyat o’rtasidagi munosabatlarning psixologik tomonlarini o’rganuvchi psixologiya sohalari?

Sizning bahoingiz

0%