Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

3+1 qo'shma ta'lim dasturi

Belarus davlat pedagogika universiteti bilan qo'shma ta'lim dasturiga marhamat!

viktorina

/25
0

umumiy pedagogika

1 / 25

Fiziognomik ta’limot asoschisi kim?

2 / 25

Tibbiyot psixologiyasi asoslarini tadqiq etgan klinisist psixoioglar qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

3 / 25

Biror nazariy yoki amaliy ishni muvaffaqiyatli bajarish shartlaridan biri bо‘lib, kishining tajribasiga, bilimiga, tug‘ma imkoniyatlariga bog‘liq ravishda shakllanadigan xususiyat?

4 / 25

Diqqatning asosiy xossalariga?

5 / 25

Psixologik tadqiqotda qo‘llaniladigan metodlarning barchasini to‘rt guruhga ajratish mumkinbular qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan-.…?

6 / 25

Sezgi, psixologik hodisalarning qaysi guruhiga (turkumga) kiradi?

7 / 25

Ekspirimental psixologiya bu-.…?

8 / 25

Motivatsiya -bu psixika orqali hosil bo’ladigan determinasiyadir. Mazkur fikr muallifl qaysi qatorda ko’rsatilgan?

9 / 25

Hali haqiqatda bо‘lmagan obyektlarning tasvirlarini о‘z-о‘zidan yaratish - _____ tasavvuri.

10 / 25

Sezgi nazariyasining asosiy qoidalari kimlar tomonidan bayon qilingan va kim tomonidan uni to‘la isbotlab berilgan?

11 / 25

Faraz, muammolarni hal qilish loyihasi quyidagicha namoyon bо‘ladi

12 / 25

Matematik qobiliyatlar ustida V ish olib borgan psixolog?

13 / 25

“Agar ta’lim bolalarning aqlini o’stirmoqchi bo’lsa, ularning kuzatuvchanlik qobiliyatini mashq qildirish kerak”. Ushbu fikr muallifi kim?

14 / 25

Barcha psixologik hodisalar tо‘rt guruhga bо‘linadi. Quyida tushirib qoldirilganligini toping: psixik holatlar, psixik jarayonlar, psixik hususiyatlar,…..

15 / 25

Insonning ruhiy hodisalari:

16 / 25

Sezgi deb-

17 / 25

Dominanta tushunchasini fanga kiritgan olim qaysi qatorda ko’rsatilgan?

18 / 25

Men turidagi (yakka shaxs o‘zi bilan) kechadigan jarayon bu ?

19 / 25

Tadqiqotda qonning daqiqali hajmi qanday qо‘llaniladi;

20 / 25

"Shartli refleks" atamasi quyidagilarni kim tomonidan taklif qilingan

21 / 25

Assotsiativ nazariya XVIII-XIX asrlarda qaysi mamlakatlarda ishlab chiqilgan ?

22 / 25

“inson qobiliyatlarini shakllantirishga o‘rgatish” nomli dasturni yaratgan olim?

23 / 25

Faollik darajasiga ko’ra xayol turlari?

24 / 25

Bu tip past muloqotchanlik, kamgaplik, ustun tushkunlik kayfiyati bilan xarakterlanadigan tip?

25 / 25

Shaxsning yo‘nalganligini faoliyat maqsadlarini anglash bilan ta’minlovchi bilish ehtiyoji ifodalanishining maxsus shakli bu-?

Sizning bahoingiz

0%