Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

— 60111500 —

Boshlang’ich ta’lim yo’nalishining umumiy tavsifi

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek, rus
Dastur kodi: 60111500
Dastur davomiyligi: 4 yil
Dastur nomi: Boshlang’ich ta’lim

Boshlang’ich ta’lim yo’nalishi ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to’lashi kerak.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.

60111500 – Boshlang’ich ta’lim yo’nalishi – umumiy o’rta ta’lim maktablari, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’yicha pedagogik kadr jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi hamda Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish;

60111500 – Boshlang’ich ta’lim yo’nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:

 • umumiy o’rta ta’lim maktablarining boshlang’ich sinflarida “Ona tili va o’qish savodxonligi”, “O’qish”, “Matematika”, “Texnologiya”, Geografiya tarkibidagi: “Tabiatshunoslik”, “Tabbiy fanlar”, “Tarbiya”, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalarida kasbiy fanlaridan o’rnatilgan tartibda dars berish;
 • umumiy o’rta ta’lim maktablari, ixtisoslashtirilgan maktab, kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari muassasalarida o’qituvchi (tashkilotchi) bo’lib ishlash;
 • ta’lim tizimida kabinet mudiri, laborant va unga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlash;
 • mos ta’lim yo’nalishlar bo’yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo’lib ishlash;
 • ilmiy-tadqiqot tashkilotlarida kichik ilmiy xodim bo’lib ishlash;
 • mahalliy o’z-o’zini boshqarish organlari hamda joylardagi ma’naviyat va ma’rifat markazlarida ishlash;
 • boshlang’ich ta’lim pedagogikasi va texnologiyasi, o’qitishning didaktik vositalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.

Boshlang’ich ta’lim yo’nalishi bitiruvchilari O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan belgilanadigan magistratura mutaxassisligi bo’yicha ikki yildan kam bo’lmagan muddatda o’qishni davom ettirishi, oliy ta’limdan keyingi ta’lim (ikkinchi mutaxasislik)da davom ettirishi mumkin. Shuningdek, o’rnatilgan tartibda mustaqil tadqiqotchilik asosida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishi mumkin.

I o’quv yili / 1-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 351Fal104 Falsafa 120 4 Majburiy fan
1.07 351MSVAX104 Mediasavodxonlik va axborot madaniyati 120 4 Majburiy fan
1.08 351UmPsix108 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.12 351MK108 Mutaxassislikka kirish 240 8 Majburiy fan
1.10 351BTTar105 Boshlang’ich talimda tarbiya fan 180 6 Majburiy fan
1.27 351BBMTR103 Boshlang’ich matematika kursi 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

I o’quv yili / 2-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.02 351AO’RT104 Amaliy o’zbek (rus) tili 120 4 Majburiy fan
1.03 351DTIY102 Davlat tilida ish yuritish (ECTS 2) 60 2 Majburiy fan
1.05 351O’EYT104 O’zbekistonning eng yangi tarixi 120 4 Majburiy fan
1.08 351UmPsix108 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.09 351OTO’SUOM105 Ona tili-o’qish savodxonligi va uni o’qitish metodikasi 1 180 6 Majburiy fan
1.17 351MUO’M105 Matematika va uni o’qitish metodikasi 1 180 6 Majburiy fan
1.25 351XO’T103 Xusnixat o’qitish texnologiyasi 90 2 Majburiy fan
1.26 351BAN103 Bolalar adabiyoti nazariyasi 90 2 Majburiy fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.06 351YAFGJM204 Yosh fiziologiyasi va gigenyenasi 120 4 Majburiy fan
1.10 351OTO’SUOM105 Ona tili-o’qish savodxonligi va uni o’qitish metodikasi 2 120 4 Majburiy fan
1.15 351BTP208 Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi 120 4 Majburiy fan
1.16 351TexTUO’M208 Texnologiya ta’limi va uni o’qitish metodikasi 120 4 Majburiy fan
1.18 351MUO’M105 Matematika va uni o’qitish metodikasi 2 120 4 Majburiy fan
2.01 351TBA204 Tibbiy bilim asoslari 120 4 Tanlov fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.10 351OTO’SUOM105 Ona tili-o’qish savodxonligi va uni o’qitish metodikasi 2 120 4 Majburiy fan
1.14 351InkTGP204 Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.15 351BTP208 Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi 120 4 Majburiy fan
1.16 351TexTUO’M208 Texnologiya ta’limi va uni o’qitish metodikasi 120 4 Majburiy fan
1.18 351MUO’M105 Matematika va uni o’qitish metodikasi 2 120 4 Majburiy fan
2.02 351OTO’SST204 Ona tili va oqish savodxonligida sinfdan tashqari ishlar 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.11 351OTO’SUOM105 Ona tili-o’qish savodxonligi va uni o’qitish metodikasi 3 120 4 Majburiy fan
1.19 351MUO’M105 Matematika va uni o’qitish metodikasi 3 120 4 Majburiy fan
1.20 351TFNM308 Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi 120 4 Majburiy fan
2.03 351IO’304 Ifodali o’qish 120 4 Majburiy fan
2.04 351BTMUIM304 Boshlang`ich ta’limda matn ustida ishlash metodikasi 120 4 Tanlov fan
2.04 351BTIVPS304 Boshlang’ich ta’limda imloviy va punktuasion savodxonlik 120 4 Tanlov fan
2.04 351BSAT304 Boshlang’ich sinflarda axborot texnologiyalari 120 4 Tanlov fan
2.05 351BSMDISSH304 Boshlang`ich sinf matematika darslarida iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish 120 4 Tanlov fan
2.05 351YasDGM304 Yasashga doir geometrik masalalar 120 4 Tanlov fan
2.05 351MSTITE304 Matematikadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6
Jami: 900 30

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.04 351KSXT304 Kasbiy sohada xorijiy til (ECTS4) 120 4 Majburiy fan
1.11 351OTO’SUOM105 Ona tili-o’qish savodxonligi va uni o’qitish metodikasi 3 120 4 Majburiy fan
1.19 351MUO’M105 Matematika va uni o’qitish metodikasi 3 120 4 Majburiy fan
1.20 351TFNM308 Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi 120 4 Majburiy fan
2.06 351STO’M304 Sinfdan tashqari o’qish metodikasi 120 4 Tanlov fan
2.06 351BF304 Bolalar folklori 120 4 Tanlov fan
2.06 351O’NM304 O’qituvchi nutq madaniyati 120 4 Tanlov fan
2.07 351QP304 Qiyosiy pedagogika 120 4 Tanlov fan
2.07 351TIM304 Tarbiyaviy ishlar metodikasi 120 4 Majburiy fan
2.07 351IP304 Ijtimoiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 7-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.21 351BA408 Bolalar adabiyoti 240 8 Majburiy fan
1.23 351PedMax404 Pedagogik mahorat 120 4 Majburiy fan
1.24 351UTTVZY402 Uzluksiz talimda tendensiyalar va zamonaviy yondashuvlar 60 2 Majburiy fan
2.08 351SA404 Savodxonlik asoslari 120 4 Majburiy fan
2.08 351OTK404 Ona tilidan kreativlik 120 4 Majburiy fan
2.08 351LisT404 Lisoniy lahlil 120 4 Majburiy fan
2.09 351BTKE404 Boshlang’ich ta’limda kombinatorika elementlari 120 4 Tanlov fan
2.09 351BSMDIT404 Boshlang’ich sinf matematika darslarida integratsiyalashgan ta’lim 120 4 Tanlov fan
2.09 351BSMTKYo404 Boshlang’ich sinf matematika darslarida konpetentsiyaviy yondashuv 120 4 Tanlov fan
2.10 351BTIVI404 Boshlang’ich ta’limda innovasiya va integrasiya 60 2 Tanlov fan
2.10 351OP404 Oila pedagogikasi 60 2 Tanlov fan
2.10 351N404 Nevropedagogika 60 2 Tanlov fan
2.10 351Rit404 Ritorika 60 2 Tanlov fan
2.10 351UAsos404 Uslubiyat asoslari 60 2 Tanlov fan
2.00 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Tanlov fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 8-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.22 351ENMS408 Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika 240 8 Majburiy fan
1.28 351JTNVM402 Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi 60 2 Majburiy fan
2.10 351BTIVI404 Boshlang’ich ta’limda innovasiya va integrasiya 60 2 Tanlov fan
2.10 351OP404 Oila pedagogikasi 60 2 Tanlov fan
2.10 351N404 Nevropedagogika 60 2 Tanlov fan
2.10 351Rit404 Ritorika 60 2 Tanlov fan
2.10 351UAsos404 Uslubiyat asoslari 60 2 Tanlov fan
2.11 351IMOVOSM404 Ixtisoslashtirilgan maktablarda ona tili va o’qish savodxonligi metodikasi 120 4 Tanlov fan
2.11 351IMMO’M404 Ixtisoslashtirilgan maktablarda matematika o’qitish metodikasi 120 4 Tanlov fan
2.11 351MXBD404 Matematikada xalqaro baholash dasturlari 120 4 Tanlov fan
2.12 351BSDIS404 Boshlang’ich sinf darslarida ixtisodiy savodxonlik 120 4 Tanlov fan
Jami: 900 30

Fanning maqsad va vazifalari

Fanining maqsadi — bo’lg’usi boshlang’ich sinf o’qituvchilariga matematika o’qitish metodikasi fanidan muhim bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalarni shaklantirish va ularni amalda qo’llay olishini ta’minlash

Fanining vazifasi — talabalarni matematika o’qitish metodikasi bo’yicha davlat ta’lim standarti va o’quv dasturining mazmuni va talablari, shuningdek, maktab darsliklari mazmuni va metodik tuzilishi bilan tanishtirish; boshlang’ich ta’limda o’rgatishning zamonaviy ilg’or metod va usullarini o’rgatish

Fan yakunida talaba qanday bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladi?

 • ta’limiy-tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarni amalga oshirish;
 • nazariy bilimlar tizimini o’rganish jarayonini yoritib berish;
 • ta’limni insonparvarlashtirishni;
 • matematika o’qitish jarayonida qadriyatlar, urf-odatlar, sharqona tarbiya qadr-qimmati, bir-biriga hurmati kabi fazilatlarini tarbiyalash;
 • o’qitishning innovasion, pedagogik va axborot kommunikasion texnologyalar yutuqlari;
 • o’qitish metodikasi I-IV sinflar matematikasining davomi bo’lgan V-VI sinf matematikasi mazmuni bilan uzviyligi ta`minlanishini nazarda tutadi.

Fanning qisqacha bayoni:

Boshlang’ich ta’lim bakalavriyat ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, bo’lg’usi boshlang’ich sinf o’qituvchilariga matematika o’qitish metodikasi fanidan muhim bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalarni shaklantirish va ularni amalda qo’llay olishini ta’minlash, matematikani o’qitish elementlari, metodlari, qo’llash jarayoni, nazayiy va amaliy usullar birligi haqidagi tushunchalarni singdirishdan iborat. Fan matematik nazariy bilimlarni amalda qo’llash jarayonlariga xizmat qiladi.

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 1-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 24 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 26 soat Joriy nazorat 10 ball
Seminar mashg’uloti 10 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 60 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 24 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 26 soat Joriy nazorat 10 ball
Seminar mashg’uloti 10 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 60 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam