Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

Texnologik ta’lim

— 60112300 —

Texnologik ta’lim

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek
Dastur kodi: 60112300
Dastur davomiyligi: 3 yil
Dastur nomi: Texnologik ta’lim

Texnologik ta’lim yo’nalishida ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 3 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 180 kredit to’plashi kerak.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50 % auditoriya soati, 50 % mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.

60112300 – Texnologik ta’lim bakalavriat yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining sohalari: 60112300 – Texnologik ta’lim yo’nalishi – umumiy o’rta ta’lim maktablari, o’rta maxsus, kasb-hunar va professional ta’lim muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’yicha pedagogik kadr jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish; ommaviy axborot vositalari, davlat boshqaruv organlari, boshqa davlat va nodavlat muassasalarida kasbiy faoliyat yuritishkabi kompleks masalalar majmuasini qamrab oladi.

60112300 – Texnologik ta’lim bakalavriat yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining turlari:

  • – pedagogik
  • – ilmiy-tadqiqot;
  • – ma’naviy-ma’rifiy;
  • – tashkiliy-boshqaruv;
  • – ishlab chiqarish faoliyati.

Ta’lim yo’nalishi yo’nalishlari bo’yicha tayyorlangan bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining muayyan turlari ta’lim jarayoning manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim muassasasi tomonidan aniqlanadi.

II o’quv yili / 1-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 351FalM04 Falsafa 60 2 Majburiy fan
1.02 351O’RTM04 O’zbek (rus) tili 120 4 Majburiy fan
1.03 351XTM08 Xorijiy til 120 4 Majburiy fan
1.06 351YFG04 Yoshlar fiziologiyasi. Ekologiya 60 2 Majburiy fan
1.07 351MatM04 Oliy matematika 120 4 Majburiy fan
1.11 351TTPM10 Texnologik ta’lim praktikumi 120 4 Majburiy fan
1.12 351MMTA04 Mahsulot va materiallarning tarkibiy asoslari 180 6 Majburiy fan
1.13 351ChGTGM04 Chizma geometriya va texnik grafika 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

I o’quv yili / 2-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.02 351ManM02 Ma’naviyatshunoslik 60 2 Majburiy fan
1.03 351XTM08 Xorijiy til 60 2 Majburiy fan
1.04 351O’EYTM04 O’zbekistonning eng yangi tarixi 60 2 Majburiy fan
1.08 351FM04 Fizika 120 4 Majburiy fan
1.11 351TTPM10 Texnologik ta’lim praktikumi 180 6 Majburiy fan
1.14 351TadMM06 Tadbiqiy mexanika 180 6 Majburiy fan
1.17 351OOSPM04 Oziq-ovqat sanoati va pazandachilik 120 4 Majburiy fan
2.08 351TTDM04 Tikuvchilik texnologiyasi va dizayni 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.05 351TRTM04 Ta’limda axborot texnologiyalari 120 4 Majburiy fan
1.09 351UmPsixM08 Umumiy psixologiya 180 6 Majburiy fan
1.15 351SMTM04 Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatsiya 120 4 Majburiy fan
1.18 351MTTM04 Mahsulot va materiallarni tayyorlash texnologiyasi 120 4 Majburiy fan
2.01 351TTAT06 Texnologik ta`limda axborot texnologiyalari 90 3 Tanlov fan
2.01 351ATTYa06 Avtomatlashtirilgan texnik tizimlar yaratish Tanlov fan
2.01 351TJO`KOM06 Texnologik jarayonlarni o`rganishda komp`yuter orqali modellashtirish Tanlov fan
2.02 351QXT(D)06 Qishloq xo`jaligi texnologiyasi (Dehqonchilik) 90 3 Tanlov fan
2.02 351ZIChT06 Zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari Tanlov fan
2.02 351IChVUI06 Ishlab chiqarish va uning iqtisodi Tanlov fan
2.07 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Tanishuv amaliyoti
Jami: 900 30

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.10 351UmPedM08 Umumiy pedagogika 180 6 Majburiy fan
1.18 351MTTM04 Mahsulot va materiallarni tayyorlash texnologiyasi 120 4 Majburiy fan
1.19 351TIKM08 Texnik ijodkorlik va konstruksiyalash 180 6 Majburiy fan
2.03 351QXT(Ch)04 Qishloq xo`jaligi texnologiyasi (Chorvachilik) 120 4 Tanlov fan
2.03 351PA04 Prototiplash asoslari 120 4 Tanlov fan
2.03 351IVIFA04 Ixtiro va innovatsion faoliyat asoslari 120 4 Tanlov fan
2.04 351MITQ06 Mebel`soslik ishlarini tashkil qilish 120 4 Tanlov fan
2.04 351YeSMT06 Yengil sanoat mahsulotlari texnologiyasi Tanlov fan
2.04 351IITA06 Ijtimoiy-iqtisodiy texnologiya asoslari 120 4 Tanlov fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.16 351XHTM06 Chizma geometriya va texnik grafika 120 4 Majburiy fan
1.21 351URTM04 Uy-ro`zg`or texnikalardan foydalanish va kichik ta`mir ishlari 120 4 Majburiy fan
1.22 351EEEM06 Elektrotexnika, elektronika va elektr o’tkazgichlar 120 4 Majburiy fan
1.23 351TTKHYM06 Texnologik ta`lim va kasb-hunarga yo’naltirish metodikasi 120 4 Majburiy fan
1.24 351RAM04 Rabototexnika asoslari 120 4 Majburiy fan
2.05 351IChVTA04 Ishlab chiqarish va tadbirkorlik asoslari 60 2 Tanlov fan
2.05 351UTMKHTQ04 Umumta`lim muassasalarida kasb-hunarni tashkil qilish 60 2 Tanlov fan
2.05 351ZTPT04 Zamonaviy ta`limda proeksion texnologiyalar 60 2 Tanlov fan
2.06 351STEAMT04 STEAM texnologiyasi 60 2 Tanlov fan
2.06 351BVIMHQT04 Badiiy va ijodiy muammolarni hal qilish texnologiyasi 60 2 Tanlov fan
2.07 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Pedagogik amaliyoti
Jami: 900 30

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.22 351EEEM06 Elektrotexnika, elektronika va elektr o’tkazgichlar 60 2 Majburiy fan
1.23 351TTKHYM06 Texnologik ta`lim va kasb-hunarga yo’naltirish metodikasi 120 4 Majburiy fan
1.24 351RAM04 Rabototexnika asoslari 60 2 Majburiy fan
2.05 351IChVTA04 Ishlab chiqarish va tadbirkorlik asoslari 240 8 Tanlov fan
2.05 351UTMKHTQ04 Umumta`lim muassasalarida kasb-hunarni tashkil qilish 240 8 Tanlov fan
2.05 351ZTPT04 Zamonaviy ta`limda proeksion texnologiyalar 240 8 Tanlov fan
2.06 351STEAMT04 STEAM texnologiyasi 240 8 Tanlov fan
2.06 351IShZT04 Ijtimoiy sheriklikning zamonaviy texnologiyalari 240 8 Tanlov fan
2.06 351BVIMHQT04 Badiiy va ijodiy muammolarni hal qilish texnologiyasi 240 8 Tanlov fan
Malakaviy amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

Fanning maqsad va vazifalari

Fanining maqsadi — talabalarga umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’qitiladigan texnologiya fani metodologiyasini, texnologiya darslarida ta’lim-tarbiya ishini tashkil etish va uni amalga oshirish, texnologiya fanining o’quv meyoriy xujjatlarini tahlil qilish va qayta ishlash; texnologiya darslarini samarali o’qitish metodlaridan, dars shakllaridan foydalana olish; pedagogik va axborot texnologiyalar asosida darslarni tashkil qilish va o’tkazish ko’nikmasini hosil qilishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun fan talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko’nikmalar bo’lajak texnologiya fani o’qituvchilarini pedagogik-psixologik bilimlarni maktab o’quvchilarida umummehnat, kasb tanlashga yo’llash va umumkasbiy ko’nikma va malakalarni shakllantirish jarayonida tadbiq etish; pedagogik–psixologik bilimlar, bevosita tanlangan sohalarga va yangi pedagogik, axborot texnologiyalari asosida metodik muammolarni hal etish; texnologiya fani o’quv ustaxonalarini talab darajasida jixozlash va uni nazorat; maktablarda texnologiya darslarini o’qitishni samarali tashkil etish hamda uni amalga oshirish metodikasini shakillantirish vazifalarini bajaradi.

Fanining vazifasi — pedagogik psixologik bilimlarni o’quvchilarda umummehnat va umumkasbiy ko’nikma va malakalarni shakllantirish jarayonida tadbiq etish; pedagogik-psixologik bilimlar,bevosita tanlangan sohalarga va yangi pedagogik, axborot texnologiyalari asosida metodik muammolarni hal etish; mehnat ta’limini o’qitishni tashkil etish hamda uni amalga oshirish metodikasini o’rgatishdan iborat.

Fan yakunida talaba qanday bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladi?

  • – “Texnologiya fanini o’qitish metodikasi” fani umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’quvchilami texnologiya fani darslarida mehnat jarayoni haqida dunyoqarashni shakllantirishga;
  • – umummehnat bilim, ko’nikma va malakalami egallashga;
  • – kasbga yo’naltirish, ularning zamonaviy va milliy kasb-hunarlami o’zaro uyg’unligini ta’minlagan holda bilim, ko’nikma, malakalami egallash;
  • – texnologiya fanining umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’qitilishi va fan o’qituvchisining faoliyati, o’quv ustaxonalarining moddiy texnik ta’minoti to’g’risida tasavvurga ega bo’lishi;
  • – texnologiya fanining rivojlanishi va istiqbollari, texnologiya fanida didaktik tamoyillar, dars shakllari, metodlari, texnologiya fanida tuziladigan o’quv meyoriy xujjatlar, davlat ta’lim standartlarining ishlab chiqilish mezonlari va unga qo’yiladigan talablarni, metodik ishlarni bilishi va ulardan foydalana olishi;

Fanning qisqacha bayoni:

Texnologiya ta’limi metodikasi fani bakalavriat texnologik ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, texnologiya fani tarixiy taraqqiyoti, fanning umumiy o’rta ta’lim maktablari tayanch o’quv rejasidagi o’rni, o’qitish shakllari, o’qitish metodlar, o’qitishning didaktik tamoillari va bo’lajak texnologiya fani o’qituvchisining kasbiy kompetenligini rivojlantirishga yo’naltiriladigan materiallar bayon qilingan.

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 1-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 30 soat Oraliq nazorat 10 ball
Amaliy mashg’uloti 30 soat Joriy nazorat 30 ball
Mustaqil ta’lim 60 soat Oraliq nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 30 soat Oraliq nazorat 10 ball
Amaliy mashg’uloti 30 soat Joriy nazorat 30 ball
Mustaqil ta’lim 60 soat Oraliq nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam