Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

O’zga tilli guruhlarda rus tilli yo’nalishi

— 60111700 —

O’zga tilli guruhlarda rus tilli yo’nalishining umumiy tavsifi

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: rus
Dastur kodi: 60110700
Dastur davomiyligi: 4 yil
Dastur nomi: Rus tili va adabiyoti

O’zga tilli guruhlarda rus tili ta’lim yo’nalishi ta’lim oluvchi bir SEMESTR davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to’lashi kerak.

Talaba uchun bir kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.

60111700 – O’zga tilli guruhlarda rus tili umumiy o’rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun rus tili va adabiyoti o’qituvchisini tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig’indisidan iborat bo’lgan ta’lim yo’nalishidir.

60111700 –O’zga tilli guruhlarda rus tili ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 • umumiy o’rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun rus tili va adabiyoti o’qituvchisini tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig’indisidan iborat bo’lgan ta’lim yo’nalishidir;
 • umumta’lim maktablari, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, o’quvchilar, o’quv-tarbiya jarayoni, o’qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, rus tili va adabiyoti;
 • O’zga tilli guruhlarda rus tili ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavr o’z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlarini yuritishi mumkin:- o’qituvchilik;- tarbiyachilik;- o’quv-metodik;- ilmiy-tadqiqot.Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi.;
 • O’zga tilli guruhlarda rus tili ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavr o’z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari bilan shug’ullanishi mumkin;
 • o’qituvchilik: akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari, umumta’lim maktablarida rus tili va adabiyoti fani o’qituvchisi;
 • tarbiyachilik:maktabdan tashqari muassasalarda faoliyat;
 • o’quv-metodik:ushbu yo’nalishlar bo’yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist;
 • ilmiy-tadqiqot:o’quv jarayoni bilan bog’liq jarayonni o’rganuvchi ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishi mumkin.

O’zga tilli guruhlarda rus tili ta’lim yo’nalishi bitiruvchilari O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan belgilanadigan bakalavr mutaxassisliklari bo’yicha belgilangan muddatlarda o’qishni davom etirishlari mumkin.

I o’quv yili / 1-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.03 AO’RT104 Ma’Amaliy o’zbek (rus) tili 120 4 Majburiy fan
1.04 DTIY102 Davlat tilida ish yuritish 60 2 Majburiy fan
1.07 MSVAX104 Mediasavodxonlik va axborot madaniyati 120 4 Majburiy fan
1.08 UmPsix108 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.10 FC107 Mutaxassislikka kirish 210 7 Majburiy fan
1.14 RusTP103 Rus tili propedivtik kursi 90 3 Majburiy fan
1.18 RAPКT104 Rus adabiyoti propedevtik kursi 120 4 Majburiy fan
1.19 LinT104 Lingvomamlakatshunoslik 60 2
Jami: 900 30

I o’quv yili / 2-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 FAL104 Falsafa 120 4 Majburiy fan
1.02 Mad103 Madaniyatshunoslik 60 2 Majburiy fan
1.05 O’EYT104 Oʻzbekistonning eng yangi tarixi 120 4 Majburiy fan
1.08 UmPsix108 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.11 HRTA108 Xozirgi rus tili tushunoslik asoslari I 240 8 Majburiy fan
1.15 AK104 Adabiyotshunoslikka kirish 120 4 Majburiy fan
1.16 RusXOI104 Rus xalq ogʻzaki ijodi 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.09 UmPedM208 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.12 HRTA108 Xozirgi rus tili tushunoslik asoslari II 120 4 Majburiy fan
1.17 RTT206 Rus tili tarixi 180 6 Majburiy fan
1.12 RAT206 Rus adabiyoti tarixi 180 6 Majburiy fan
2.01 RusTP204 Rus tili praktikumi (punktuasiya bo’limi) 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.06 ATKFQ204 Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo’llash 120 4 Majburiy fan
1.09 UmPedM208 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.12 HRTA108 Xozirgi rus tili tushunoslik asoslari II 120 4 Majburiy fan
1.20 InkT.GP204 Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.12 RAT206 Rus adabiyoti tarixi 180 6 Majburiy fan
2.02 TNA202 Tarjima nazariyasi va amaliyoti 60 2 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.12 HRTA108 Xozirgi rus tili tushunoslik asoslari III 180 6 Majburiy fan
2.03 XBD304 Xalqaro baholash dasturlari 180 6 Tanlov fan
2.04 MDHXAP304 MDX xalqlari adabiyoti praktukumi 120 4 Tanlov fan
2.05 TNA304 Tarjima nazariyasi va amaliyoti 120 4 Tanlov fan
2.06 HAJ304 Xozirgi adabiy jarayon 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.04 KSHT304 Kasbiy sohada xorijiy tillar 120 4 Majburiy fan
1.12 RTAO’308 Rus tili va adabiyoti o’qitish metodikasi 240 8 Majburiy fan
2.07 ZRAFJ404 Zamonaviy rus adabiyoti fentezi janri 180 6 Tanlov fan
2.08 KompS103 Kompyuter semiotikasi 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 7-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.23 UTTVZY402 Uzluksiz ta’limdagi tendensiyalar va zamonaviy yondashuvlar 60 2 Majburiy fan
1.24 ChEA410 Chet el adabiyoti tarixi 300 10 Majburiy fan
2.09 ChEBA404 Chet el bolalar adabiyoti 180 6 Tanlov fan
2.10 ZamAD406 Zamonaviy adabiyot darsi 180 6 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 8-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.25 RusTSAMLt408 Rus tili stilistikasi va adabiy matnning lingvistik tahlili 240 8 Majburiy fan
2.11 ZamRDM404 Zamonaviy rus tilining dolzarb muammolari 120 4 Tanlov fan
2.12 MatNA204 Matn nazariyasi asoslari 120 4 Tanlov fan
2.04 RusTP404 Rus tili praktikumi (Ortografiya bo’limi) 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Yakuniy davlat attestasiyasi 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

Fanning mazmuni

Fanining o’qitishdan maqsad — bo’lajak Rus tili va adabiyoti o’qituvchilariga Rus tili va adabiyotining eng muhim bo’lgan asosiy nazariy qonuniyatlarni chuqur o’rgatish, Davlat ta’lim standarti hamda malaka talabalariga javob beradigan bilimlar berish, har bir mavzuga oid hayotiy voqeylikka tayangan holda barcha jarayonga o’zining shaxsiy munosabatini bayon etish orqali o’qitishning ta’limiy va tarbiyaviy ahamiyatini ko’rsatib berish, maktab, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari Rus tili va adabiyoti kurslariga bog’liq bo’lgan masalalarni chuqur yoritish orqali kasbga yo’naltirishni amalga oshrishdan iborat.

Fanining vazifasi — talabalardan Kadrlar tayyorlash milliy dasturi asosida shuningdek, Rus tili va adabiyoti fanining hisob-kitob masalasida chuqur mushohada qilgan holda, aniq va konkret yechimni qo’lga kiritish imkoniyati juda yuqori bo’lganligi uchun uni o’rganish davrida Rus tili va adabiyotiviy nazariy bilimlar bo’yicha ishlay olish, zamonaviy kompyuter tizimlar xususan kompyuterli tizimlar bilan xabardor bo’lishi, ular yordamida turli tajribalar o’tkazish, animatsiyalar yaratish, visualizasiya yasay bilish, o’quv adabiyotlarini tahlil qila olish, Rus tili va adabiyoti darslarini o’tkazish ko’nikma va malakalariga ega bo’lish talab etiladi.

Fan yakunida talaba qanday bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladi?

 • – Rus tili va adabiyoti fanining shakllanishi va rivojlanishining tarixiy bosqichlari;
 • – Rus tili va adabiyoti fanlarining keyingi yutuqlari;
 • – Rus tili va adabiyotining nazariy masalalari to’g’risida bilimga ega bo’lishi;
 • – Rus tili va adabiyotining tassavurning rivojlanishi va umumiy tavsifi
 • – Rus tili va adabiyotiga tayangan holda maktab va AL rus tili darslarini yangi metodikalarga tayangan holda dars o’tish kompetensiyasiga ega bo’lishi;
 • – ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarni qo’llay bilish va ular asosida zamonaviy metodika elementlarini ta’limga singdirish,
 • – Rus tili va adabiyoti fanining jamiyatdagi munosib o’rnini aniqlash;
 • – kasbiy kompetensiyalariga ega bo’lishi kerak.

Fanning qisqacha bayoni:

O’zga tilli guruhlarda rus tili ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, kirish, O’zbekistonda Rus tili va adabiyoti fanining rivojlanishi, Rus tili va adabiyotining asosiy tushuncha va qonunlari, rus tili o’qitish metodikasi fani, fanda raqamli texnologiyalar, zamonaviy nazariyalari, Rus tili va adabiyotining o’zida mujassam qilgan bilimlar bilan tanishish va ularni dars dars jarayoniga qo’llay olish, asosiy nazariyalari ma’lum izchillikda bayon qilingan. Fanini puxta o’zlashtirish nazariy materiallarni bilish bilan birga, talabalarning pedagogik amaliyoti davrida va bitirgandan keyingi ishlarda ko’nikma sifatida xizmat qiladi.

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 1-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 36 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 40 soat Joriy nazorat 10 ball
Seminar mashg’uloti 30 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 194 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 36 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 40 soat Joriy nazorat 10 ball
Seminar mashg’uloti 30 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 196 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam