Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

Xorijiy til va adabiyoti ingliz tili

— 60111800 —

Xorijiy til va adabiyoti ingliz tili

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek,rus
Dastur kodi: 60111800
Dastur davomiyligi: 4 yil
Dastur nomi: Xorijiy til va adabiyoti ingliz tili

Xorijiy til va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o‘quv yili bo‘yicha 60 kreditni to‘plashi zarur. O‘qish muddati 4 yil bo‘lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to‘plashi kerak.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o‘quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo‘ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo‘linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko‘rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o‘z ichiga oladi.

60111800 – Xorijiy til va adabiyoti ta’lim yo’nalishi – umumiy o‘rta ta’lim maktablari, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha pedagogik kadr jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug‘ullanish;

60111800 – Xorijiy til va adabiyoti yo‘nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:

 • umumiy о‘rta ta’lim, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalarida Ingliz tili fanlaridan o‘rnatilgan tartibda dars berish;
 • umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar, texnikumlar, maktabdan tashqari muassasalarida ishlash;
 • mahalliy o‘z – o‘zini boshqarish organlari hamda joylardagi ma’naviyat va ma’rifat markazlarida ishlash;
 • ishlab chiqarish sohalarida, kasbiy ta‘lim pedagogikasi va texnologiyasi, o‘qitishning didaktik vositalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish

Xorijiy til va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi bitiruvchilari O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan belgilanadigan magistratura mutaxassisliklari bo‘yicha belgilangan muddatlarda o‘qishni davom etirishlari mumkin.

I o’quv yili / 1-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 O‘EYT104 O‘zbekistonning eng yangi tarixi 120 4 Majburiy fan
1.02 MSVAX104 Mediasavodxonlik va axborot madaniyati 150 5 Majburiy fan
1.03 FALMAD104 Falsafa 120 4 Majburiy fan
1.04 AF106 Amaliy fonetika 150 5 Majburiy fan
1.05 PSY108 Umumiy psixologiya 180 6 Majburiy fan
1.06 TAO‘A110 Til aspektlarini o‘qitish amaliyoti 180 6 Majburiy fan
JAMI: 900 30

I o’quv yili / 2-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.05 PSY108 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.07 TAO‘A110 Til aspektlarini o‘qitish amaliyoti 150 5 Majburiy fan
1.08 O‘RT104 Amaliy o‘zbek (rus) tili 180 6 Majburiy fan
1.09 XT105 Xorijiy til (Nemis tili) 150 5 Majburiy fan
JAMI: 780 26

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.10 InKT.GP304 Inkluziv ta’lim. Gospital pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.11 HR205 Uyda o’qish (Home reading) 150 5 Majburiy fan
1.12 PED208 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.13 NMI208 Nutq malakalari integratsiyasi 120 4 Majburiy fan
1.14 O‘YoA208 O‘qish va yozuv amaliyoti 180 6 Majburiy fan
2.01 JTT204 Jismoniy tarbiya 120 4 Tanlov fan
JAMI: 930 31

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.12 PED208 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.13 NMI208 Nutq malakalari integratsiyasi 120 4 Majburiy fan
1.14 O‘YoA208 O‘qish va yozuv amaliyoti 120 4 Majburiy fan
1.15 DIN204 Dinshunoslik 120 4 Majburiy fan
1.16 MM204 Madaniyatlararo muloqot 120 4 Majburiy fan
2.02 ONAT04 O‘zbek nutq madaniyati 180 6 Majburiy fan
JAMI: 900 30

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.17 TNA304 Tarjima nazariyasi va amaliyoti 120 4 Majburiy fan
1.18 ITO’M309 Ingliz tili o’qitish metodikasi 150 5 Majburiy fan
1.19 TSTA308 Til sertifikatiga tayyorlash amaliyoti 120 4 Majburiy fan
2.03 NMBT06 Nutq malakalarini baholash 180 6 Tanlov fan
2.04 TVAT06 Til va adabiyot 180 6 Tanlov fan
JAMI: 930 31

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.18 ITO’M309 Ingliz tili o’qitish metodikasi 120 4 Majburiy fan
1.19 TSTA308 Til sertifikatiga tayyorlash amaliyoti 120 4 Majburiy fan
1.20 ITO’BXS304 Ingliz tili o’qitish va baholashning xalqaro standartlari 120 4 Majburiy fan
2.05 ITOIPT06 Ingliz tili o’qitishning innovatsion pedagogik texnologiyalari 120 4 Majburiy fan
2.06 ITL06 Ingliz tili leksikologiyasi 180 6 Majburiy fan
JAMI: 900 30

IV o’quv yili / 7-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.21 ITNK406 Ingliz tili nazariy kursi 180 6 Majburiy fan
1.22 ITS406 Ingliz tili stilistikasi 180 6 Majburiy fan
1.23 IA405 Ingliz adabiyoti 150 5 Majburiy fan
2.07 IIAT04 Ilmiy ish asoslari 120 4 Tanlov fan
2.08 AO‘T04 Akademik o‘qish 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
JAMI: 930 31

IV o’quv yili / 8-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.24 UTTVZY405 Uzluksiz ta’limdagi tendensiyalar va zamonaviy yondashuvlar 150 5 Majburiy fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
2.09 QTT04 Qiyosiy tipologiya 180 6 Tanlov fan
2.10 ATT06 Amerika ta’limi 120 4 Tanlov fan
2.11 O‘MTT04 O‘quv materiallarini tanlash va yaratish 120 4 Tanlov fan
2.12 TYCHTT04 Turli yoshdagi bolalar chet tilini o‘qitish 120 4 Tanlov fan
JAMI: 930 31

Til aspektlarini o’qitish amaliyoti

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Semestr
1.06 TAO‘A110 Til aspektlarini o‘qitish amaliyoti 180 6 1
1.06 TAO‘A110 Til aspektlarini o‘qitish amaliyoti 150 5 2
Jami: 330 11

Fanning mazmuni

Fanining o‘qitishdan maqsad — bo ‘lajak ingliz tili o‘qituvchilariga tilning muhim aspektlari: grammatika va leksikani o‘rgatish, muloqotda to‘g‘ri qo‘llash malakalarini rivojlantirish va til aspektlari to‘g‘risidagi amaliy va nazariy bilimlarini takomillashtirish hamda egallangan bilim, ko‘nikma, malakalarini kasbiy va ilmiy faoliyatda erkin qo‘llay olishlarini ta’minlashdir.

Fanining vazifasi — ummum e’tirof etilgan xalqaro me’yorlarga ko‘ra o‘rganilayotgan chet tilini C1 darajada egallashlari uchun talabalarga o‘rganilayotgan xorijiy tilning grammatika va leksika aspektlari asosida chuqur bilim berish orqali ularning erkin muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishdir.

Fan yakunida talaba qanday bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladi?

 • – umumiy kimyo fanining shakllanishi va rivojlanishining tarixiy bosqichlari;
 • – kimyo fanlarining keyingi yutuqlari;
 • – kimyoning nazariy masalalari to’g’risida, jumladan atom va molekulalar tuzilishining kvant mexanik talqini;
 • – kimyoviy bog’lanish to’g’risidagi tassavurning rivojlanishi va umumiy tavsifi;
 • – kimyoviy termodinamika, kimyoviy jarayonlarining kinetik va termodinamik qonuniyatlari;
 • – oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari va elektroliz qonunlari;
 • – elektrolitik dissotsilanish nazariyasi va gidroliz jarayonlari;
 • – organik kimyoga kirish va uning asosiy xususiyatlari bilimga;
 • – D.I.Mendeleyev davriy sistemasi, asosiy va qo’shimcha guruhi elementlari oddiy va murakkab moddalarining tuzilishi,
 • – olinishi va xossalari;
 • – atom va molekulalar tuzilishining kvant mexanik nazariyalariga oid bilimlar va ularni amaliy masalalarni hal qilish;
 • – D.I.Mendeleyev davriy sistemasidagi asosiy va qo’shimcha guruh elementlari oddiy va murakkab moddalarining tuzilishi, olinishi va xossalari ko’nikma;
 • – kimyoning nazariy bilimlarini qo’llash yordamida ekologiyaning asosiy muammolarini to’g’ri hal qilish;
 • – umumiy kimyo fanining jamiyatdagi munosib o’rnini aniqlash;
 • – olgan nazariy bilimlarini amalda, ya’ni laboratoriya ishlarini bajarsh;
 • – olingan moddalardan unumli foydalanish malakasiga ega bo’lishi kerak.

Fanning qisqacha bayoni:

Umumiy kimyo fani kimyo bakalavriat ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, kimyoga kirish, umumiy kimyoning rivojlanish tarixi va O’zbekistonda kimyo fanining rivojlanishi, kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari, anorganik birikmalarning asosiy sinflari, D.I.Mendeleyevning elementlar davriy qonuni va kimyoviy elementlar davriy sistemasi, atom tuzilishi va kimyoviy bog’lanishning zamonaviy nazariyalari, kimyoviy kinetika va kimyoviy muvozanat, kimyoviy jarayonlar energetikasi, eritmalar va ularning xossalari, elektrolit eritmalari va oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari, organik kimyo va koordinatsion kimyo kursining asosiy nazariyalari ma’lum izchillikda bayon qilingan. Fanini puxta o’zlashtirish nazariy materiallarni bilish bilan birga, talabalarning pedagogik amaliyoti davrida va bitirgandan keyingi ishlarda ko’nikma sifatida xizmat qiladi.

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 1-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Amaliy mashg‘uloti 60 soat Joriy nazorat 25 ball
Mustaqil ta’lim 60 soat Joriy nazorat 25 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Amaliy mashg’uloti 60 soat Joriy nazorat 25 ball
Mustaqil ta’lim 60 soat Joriy nazorat 25 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam