Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

— 60112100 —

Milliy g’oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’lim yo’nalishining umumiy tavsifi

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek
Dastur kodi: 60112100
Dastur davomiyligi: 4 yil
Dastur nomi: Milliy g’oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi

Milliy g’oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi yo’nalishida ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to’lashi kerak.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.

60112100- Milliy g’oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi yo’nalishi – umumiy o’rta ta’lim maktablari, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’yicha pedagogik kadr jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi hamda Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish;

60112100- Milliy g’oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi yo’nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:

  • – umumiy o’rta ta’lim, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalarida Milliy g’oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi fanlaridan o’rnatilgan tartibda dars berish;
  • – ta’lim muassasalarida kabinet mudiri, laborant va unga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlash;
  • – mos ta’lim yo’nalishlar bo’yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirlilar, ularning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida ona tili va adabiyoti fani bo’yicha metodist bo’lib ishlash
  • – ijtimoiy fanlar yo’nalishidagi ilmiy – tadqiqot tashkilotlarida kichik ilmiy xodim bo’lib ishlash;
  • – mahalliy o’z – o’zini boshqarish organlari hamda joylardagi ma’naviyat va ma’rifat markazlarida ishlash
  • – ishlab chiqarish sohalarida, kasbiy ta’lim pedagogikasi va texnologiyasi, o’qitishning didaktik vositalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish;

Milliy g’oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi yo’nalishi bitiruvchilari O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan belgilanadigan magistratura mutaxassisliklari bo’yicha belgilangan muddatlarda o’qishni davom etirishlari mumkin.

I o’quv yili / 1-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 351FalM06 Falsafa 180 6 Majburiy fan
1.04 351O’RTM04 O’zbek (rus) tili 120 4 Majburiy fan
1.05 351XTM08 Xorijiy til 120 4 Majburiy fan
1.10 351YFGM04 Yoshlar fiziologiyasi. Ekologiya 120 4 Majburiy fan
1.11 351MTM06 Ma’naviyatshunoslik 180 6 Majburiy fan
1.12 351DHNM06 Davlat va huquq nazariyasi 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

I o’quv yili / 2-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.04 351OEYTM04 O’zbekistonning eng yangi tarixi 120 4 Majburiy fan
1.03 351XTM08 Xorijiy til 120 4 Majburiy fan
1.09 351MTM06 Ma’naviyatshunoslik 120 4 Majburiy fan
1.11 351KHM06 Konstitutsiyaviy huquq 180 6 Majburiy fan
1.12 351MG’NAM04 Milliy g’oya nazariyasi va amaliyoti 180 6 Majburiy fan
Jami: 720 24

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.06 351TATM04 Ta’limda axborot texnologiyalari 120 4 Majburiy fan
1.07 351UmPsixM08 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.13 351HS1M08 Huquq sohalari I 120 4 Majburiy fan
1.14 351GAM04 Globallashuv asoslari 120 4 Majburiy fan
1.15 351MadM04 Madaniyatshunoslik 120 4 Majburiy fan
1.17 351MG’TTM06 Milliy g’oya targ’iboti texnologiyalari va metodikasi 120 4 Majburiy fan
2.01 351MG’TTM06 Fuqarolik jamiyati 180 6 Tanlov fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.07 351UmPsixM08 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.13 351HS1M08 Huquq sohalari I 120 4 Majburiy fan
1.16 351TarM06 Tarbiyashunoslik asoslari 180 6 Majburiy fan
1.17 351MG’TTM06 Milliy g’oya targ’iboti texnologiyalari va metodikasi 120 4 Majburiy fan
2.02 351BFT08 Bilish falsafasi 120 4 Tanlov fan
351BTYJT08 Barqaror taraqqiyot va yuksalish janayonlari
Jami: 646 26

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.09 351UmPedM08 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.19 351MFO’MM06 Mutaxassislik fanlarini o’qitish metodikasi 180 6 Majburiy fan
1.20 351SMTTM08 Siyosiy va mafkuraviy ta’limotlar tarixi 180 6 Majburiy fan
1.21 351IFM06 Ijtimoiy falsafa 180 6 Majburiy fan
1.18 351HS2M12 Huquq sohalari II 120 4 Majburiy fan
2.04 351AFT04 Axloq falsafasi 120 4 Tanlov fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.09 351UmPedM08 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.18 351HS2M12 Huquq sohalari II 180 6 Majburiy fan
1.20 351SMTTM08 Siyosiy va mafkuraviy ta’limotlar tarixi 120 4 Majburiy fan
1.23 351MJTTM04 Mafkuraviy jarayonlarning tizimli tahlili 180 6 Majburiy fan
2.05 351ST06 Siyosatshunoslik 180 6 Tanlov fan
Jami: 720 26

IV o’quv yili / 7-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.19 351MFO’MM06 Mutaxassislik fanlarini o’qitish metodikasi 180 6 Majburiy fan
1.22 351GeoM06 Geosiyosat 180 6 Majburiy fan
1.24 351THM06 Ta’lim huquqi 180 6 Majburiy fan
2.06 351DDTT06 Dunyo dinlari tarixi 180 6 Tanlov fan
2.07 351OST06 Oila sotsialogiyasi 120 4 Tanlov fan
Jami: 840 28

IV o’quv yili / 8-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
2.09 351MPA26 Malakaviy va pedagogik amaliyot 1140 26 Majburiy fan
2.10 351YDA04 Yakuniy davlat attestasiyalar 120 4 Majburiy fan
Jami: 1260 30

Ma’naviyatshunoslik

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Semestr
1.09 351MTM06 Ma’naviyatshunoslik 120 4 1
1.10 351MTM06 Ma’naviyatshunoslik 120 4 2
Jami: 240 8

Fanning maqsad va vazifalari

Fanining maqsadi — talabalarga inson va jamiyat ma’naviyatini yuksaltirish, ma’naviyat mohiyati, ma’naviyat ilmini shakllantirish jarayonlari, xalqimizning tarixiy boy ma’naviy merosi, ma’naviy va ma’rifiy rivojlanish bosqichlari, milliy ma’naviyatimizni umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg’unlashtirish, bu boradagi bilimlarini yanada boyitish maqsadida o’ziga xosligi haqida tushuncha berishdir.

Fanining vazifasi — – talabalarning mustaqil dunyoqarashini shakllantirishdan iborat; talabalarning ongiga milliy ma’naviyatning shaxs va jamiyat hayotidagi o’rni va rolini kuchaytirish, ularni uzoq o’tmishdan shakllangan va bugungi kungacha rivojlanib kelayotgan milliy ma’naviyatimiz an’analariga o’rgatish; boy, ko’p qirrali, yetuk insonlarni ma’naviy olamda tarbiyalash, ilmiy mavzularni amaliyotda o’qitishni tashkil etish; ajdodlar merosi, uning bebaho ahamiyatini anglashni shakllantirish; O’zbekiston mustaqilligi sharoitida milliy ma’naviyatning nazariy rivojlanishi haqida umumiy tushuncha berish; barkamol shaxs, uni tarbiyalash omillari va vositalari haqida tushuncha berish; mamlakatni ma’naviy yangilash jarayonida islohotlar va yutuqlar bilan tanishtirish; ma’naviy qashshoqlik tushunchasi va oqibatlari, bunday tahdidga qarshi doimiy hushyorlikni namoyon etish zaruriyati, talabalar ongiga «ma’naviy immunitet»ni shakllantirish.

Fan bo’yicha talabalarning bilim, ko’nikma va malakasiga qo’yiladigan talablar

  • – talaba ma’naviyat nima ekanligini anglab etishi, ma’naviyatni shakllantiradigan asosiy mezonlarni bilishi, ma’naviy va moddiy hayotning uyg’unligini, ma’naviy yuksalishda milliy g’oyaning rolini, ma’naviyatning jamiyat yangilanishida rolini, islohotlar hamda ularning mezonlarini tushunishlari va ularni turmushda qo’llay bilishi lozim.
  • – talaba shaxs va jamiyatning ma’naviy yuksalishi, uning kamoloti darajasi pirovard natijada millatning ma’naviy salohiyatini belgilashini nazarda tutib, ajdodlarimiz yaratgan benazir ma’naviy merosimizni har taraflama va chuqur o’zlashtirishi, uning mazmun mohiyatini va g’oyaviy-falsafiy asoslarini bilishni uslub va uslubiyatlari haqida ko’nikmalarga ega bo’lishi kerak.
  • -talaba hozirgi globallashuv jarayonlari va ma’naviy tahdidlarni bilishi, fikrga qarshi fikr, g’oyaga qarshi g’oya bilan kurash olib borish lozimligi. Inson qalbiga yo’l topish, ma’naviy kamolot ekanligini va mamlakat ravnaqi yo’lida fidoiylik jasorat ekanligini anglab etishi hamda g’oyaviy kurashish usullarini hayotda qo’llay olishi kerak
  • «Ma’naviyat asoslari» fani eng avvalo o’quv rejasidagi gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar: “O’zbekiston tarixi”, “Falsafa”, “Milliy istiqlol g’oyasi, asosiy tushuncha va tamoyillari”, “Etika”, “Estetika”, “Dinshunoslik”, “Madaniyatshunoslik”, “Pedagogika”, “Siyosatshunoslik” va boshqa fanlar va kurslar bilan o’zaro bog’liq. Mazkur fanlar shaxsning ma’naviy-intellektual kamolotida, ijtimoiy munosabatlarning ma’naviy-axloqiy asoslari kabi masalalarda bir-birini to’ldirib keladi

Fanning qisqacha bayoni:

Ma’naviyat tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati. Ma’naviyatning ahamiyati, uning hayotdagi o’rni va ahamiyati haqida turli fikrlar va ta’riflar. Prezidentimiz Islom Karimov tomonidan «yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch» asarida ma’naviyat tushunchasining ta’rifi, uning ma’naviyat mohiyatini o’rganishdagi o’rni. Ma’naviyat mavzusi. Inson va jamiyatning ma’naviy hayotini o’rganadigan fan. Ma’naviyat poydevorining maqsadi jamiyatning ma’naviy rivojlanishining asosidir. Ma’naviy qashshoqlikning jamiyat rivojiga salbiy ta’siri Ma’naviyat va madaniyat. Ularning o’zaro aloqasi. Moddiy va ma’naviy madaniyatning o’zaro bog’liqligi. Madaniyat va ma’naviyat hozirgi va kelajakning birlashtiruvchi omillaridir. Madaniy boylik va ularning shaxsning ma’naviy etukligidagi o’rni. Ma’naviy meros ma’naviy rivojlanishning asosidir. Madaniy meros. Jamiyat va inson hayotida ma’naviyatning o’rni. Ma’naviy qadriyatlar va ularning inson rivojlanishidagi ahamiyati. Qiymat tushunchasi. Yoshlarni tarbiyalashda, milliy g’urur va milliy o’zlikni anglashda ma’naviy qadriyatlarning ahamiyati. Insonning ma’naviy kamolotida diniy qadriyatlarning roli. «Ma’naviyat» toifalari: o’z-o’zini anglash, bilim, yurak pokligi, saxiylik, samimiylik, yaxshi niyat, sadoqat, halollik, ishonch, taqvodorlik, poklik, rahm-shafqat va boshqalar. «Ma’naviyat asoslari»fanining uslubiy asoslari masalasi. «Ma’naviyat asoslari» tarixiy-nazariy fan sifatida va uning ijtimoiy va gumanitar fanlar tizimidagi o’rni kabi masalalar bo’yicha bilim va ko’nikmalarga ‘ga bo’ladilar.

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 1-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 60 soat Oraliq nazorat 20 ball
Seminar mashg’uloti 60 soat 30 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 60 soat Oraliq nazorat 20 ball
Seminar mashg’uloti 60 soat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam