Skip to main content

Hot line: +(99872) 226 68 10

(O`zbek) Matematika va informatika fakulteti bahorgi semestr yakuniy nazorat jadvali (2023-2024)

Matematika va informatika fakulteti
T/r Yo’nalish nomi Fan nomi Kursi va guruhi YaN auditoriyasi YaN o’tkaziladigan sana va vaqti Yakuniy nazorat shakli
Matematika va informatika 1-kurs
1 60110600-Matematika va informatika O‘zbekistonning eng yangi tarixi 1-kurs, 110-23 MATH MI 100-xona 8.01.2024. 11-50 Yozma
1-kurs, 111-23 MATH MI 100-xona Yozma
1-kurs, 112-23 MATH MI 100-xona Yozma
1-kurs, 113-23 MATH MI 100-xona Yozma
1-kurs 114-23 MATH MI 203-xona 8.01.2024. 11-50 Yozma
1-kurs, 115-23 MATH MI 203-xona Yozma
1-kurs, 116-23 MATH MI 203-xona Yozma
2 Kompyuter ta’minoti 1-kurs, 110-23 MATH MI 202-xona 9.01.2024. 11-50 test
1-kurs, 111-23 MATH MI 206-xona 9.01.2024. 11-50 test
1-kurs, 112-23 MATH MI 202-xona 9.01.2024. 13-30 test
1-kurs, 113-23 MATH MI 206-xona 9.01.2024. 13-30 test
1-kurs 114-23 MATH MI 218-xona 9.01.2024. 11-50 test
1-kurs, 115-23 MATH MI 221-xona 9.01.2024. 11-50 test
1-kurs, 116-23 MATH MI 218-xona 9.01.2024. 13-30 test
3 Umumiy psixologiya 1-kurs, 110-23 MATH MI 100-xona 10.01.2024. 11-50 Yozma
1-kurs, 111-23 MATH MI 100-xona Yozma
1-kurs, 112-23 MATH MI 100-xona Yozma
1-kurs, 113-23 MATH MI 100-xona Yozma
1-kurs 114-23 MATH MI 203-xona 10.01.2024. 11-50 Yozma
1-kurs, 115-23 MATH MI 203-xona Yozma
1-kurs, 116-23 MATH MI 203-xona Yozma
4 Matematik analiz 1 1-kurs, 110-23 MATH MI 100-xona 11.01.2024. 11-50 Yozma
1-kurs, 111-23 MATH MI 100-xona Yozma
1-kurs, 112-23 MATH MI 100-xona Yozma
1-kurs, 113-23 MATH MI 100-xona Yozma
1-kurs 114-23 MATH MI 203-xona 11.01.2024. 11-50 Yozma
1-kurs, 115-23 MATH MI 203-xona Yozma
1-kurs, 116-23 MATH MI 203-xona Yozma
5 Algebra va sonlar nazariyasi 1-kurs, 110-23 MATH MI 100-xona 12.01.2024. 11-50 Yozma
1-kurs, 111-23 MATH MI 100-xona Yozma
1-kurs, 112-23 MATH MI 100-xona Yozma
1-kurs, 113-23 MATH MI 100-xona Yozma
1-kurs 114-23 MATH MI 203-xona 12.01.2024. 11-50 Yozma
1-kurs, 115-23 MATH MI 203-xona Yozma
1-kurs, 116-23 MATH MI 203-xona Yozma
6 Geometriya 1-kurs, 110-23 MATH MI 100-xona 13.01.2024. 11-50 Yozma
1-kurs, 111-23 MATH MI 100-xona Yozma
1-kurs, 112-23 MATH MI 100-xona Yozma
1-kurs, 113-23 MATH MI 100-xona Yozma
1-kurs 114-23 MATH MI 203-xona 13.01.2024. 11-50 Yozma
1-kurs, 115-23 MATH MI 203-xona Yozma
1-kurs, 116-23 MATH MI 203-xona Yozma
T/r Yo’nalish nomi Fan nomi Kursi va guruhi YaN auditoriyasi YaN o’tkaziladigan sana va vaqti Yakuniy nazorat shakli
Matematika va informatika 2-kurs
1 60110600- Matematika va informatika Sonli sistemalar 2-kurs, 110-22 MI 203-xona 18.12.2023. 8-30 yozma
2-kurs, 111-22 MI 203-xona yozma
2-kurs, 112-22 MI 203-xona yozma
2-kurs, 113-22 MI 100-xona 18.12.2023. 10-10 yozma
2-kurs 114-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 115-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 116-22 MI 100-xona 18.12.2023. 15-10 yozma
2-kurs, 117-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 118-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 2m110-22 MI 100-xona yozma
2 Matematik analiz 2 2-kurs, 110-22 MI 203-xona 20.12.2023. 8-30 yozma
2-kurs, 111-22 MI 203-xona yozma
2-kurs, 112-22 MI 203-xona yozma
2-kurs, 113-22 MI 100-xona 20.12.2023. 10-10 yozma
2-kurs 114-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 115-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 116-22 MI 100-xona 20.12.2023. 15-10 yozma
2-kurs, 117-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 118-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 2m110-22 MI 100-xona yozma
3 Algebra va sonlar nazariyasi 2-kurs, 110-22 MI 100-xona 22.12.2023. 8-30 yozma
2-kurs, 111-22 MI 203-xona yozma
2-kurs, 112-22 MI 203-xona yozma
2-kurs, 113-22 MI 100-xona 22.12.2023. 10-10 yozma
2-kurs 114-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 115-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 116-22 MI 100-xona 22.12.2023. 15-10 yozma
2-kurs, 117-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 118-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 2m110-22 MI 100-xona yozma
4 Geometriya 2-kurs, 110-22 MI 203-xona 9.01.2024. 8-30 yozma
2-kurs, 111-22 MI 203-xona yozma
2-kurs, 112-22 MI 203-xona yozma
2-kurs, 113-22 MI 100-xona 09.01.2024. 10-10 yozma
2-kurs 114-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 115-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 116-22 MI 100-xona 09.01.2024. 15-10 yozma
2-kurs, 117-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 118-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 2m110-22 MI 100-xona yozma
5 Informatika va raqamli texnologiyalar 2-kurs, 110-22 MI 202-xona 11.01.2024. 8-30 test
2-kurs, 111-22 MI 206-xona test
2-kurs, 112-22 MI 218-xona test
2-kurs, 113-22 MI 202-xona 11.01.2024. 10-10 test
2-kurs 114-22 MI 206-xona test
2-kurs, 115-22 MI 218-xona test
2-kurs, 116-22 MI 202-xona 11.01.2024. 15-10 test
2-kurs, 117-22 MI 206-xona test
2-kurs, 118-22 MI 218-xona test
2-kurs, 2m110-22 MI 221-xona test
6 Umumiy pedagogika 2-kurs, 110-22 MI 203-xona 13.01.2024. 8-30 yozma
2-kurs, 111-22 MI 203-xona yozma
2-kurs, 112-22 MI 203-xona yozma
2-kurs, 113-22 MI 100-xona 13.01.2024. 10-10 yozma
2-kurs 114-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 115-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 116-22 MI 100-xona 13.01.2024. 15-10 yozma
2-kurs, 117-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 118-22 MI 100-xona yozma
2-kurs, 2m110-22 MI 100-xona yozma
T/r Yo’nalish nomi Fan nomi Kursi va guruhi YaN auditoriyasi YaN o’tkaziladigan sana va vaqti Yakuniy nazorat shakli
Matematika va informatika 3-kurs
1 60110600-Matematika va informatika Umumiy pedagogika 3-kurs, 110-21 MI 203-xona 13.01.2024. 13-30 yozma
3-kurs, 111-21 MI 203-xona yozma
3-kurs, 112-21 MI 203-xona yozma
3-kurs, 113-21 MI 203-xona yozma
3-kurs 114-21 MI 100-xona 13.01.2024. 13-30 yozma
3-kurs, 115-21 MI 100-xona yozma
3-kurs, 116-21 (rus) MI 100-xona yozma
3-kurs, 117-21 MI 100-xona yozma
3-kurs, 118-21 MI 100-xona yozma
2 Xalqaro baholash tizimlari (PISA, TIMSS, TALIS) 3-kurs, 110-21 MI 203-xona 21.12.2023. 8-30 yozma
3-kurs, 111-21 MI 203-xona yozma
3-kurs, 112-21 MI 203-xona yozma
3-kurs, 113-21 MI 203-xona yozma
3-kurs 114-21 MI 100-xona 21.12.2023. 10-10 yozma
3-kurs, 115-21 MI 100-xona yozma
3-kurs, 116-21 (rus) MI 100-xona yozma
3-kurs, 117-21 MI 100-xona yozma
3-kurs, 118-21 MI 100-xona yozma
3 Informatika o’qitish metodikasi 3-kurs, 110-21 MI 202-xona 23.12.2023. 8-30 test
3-kurs, 111-21 MI 206-xona test
3-kurs, 112-21 MI 218-xona test
3-kurs, 113-21 MI 221-xona test
3-kurs 114-21 MI 202-xona 23.12.2023. 10-10 test
3-kurs, 115-21 MI 206-xona test
3-kurs, 117-21 MI 218-xona test
3-kurs, 118-21 MI 221-xona test
3-kurs, 116-21 (rus) MI 202-xona 23.12.2023. 11-50 test
4 Matematika o‘qitish metodikasi 3-kurs, 110-21 MI 203-xona 8.01.2024. 8-30 yozma
3-kurs, 111-21 MI 203-xona yozma
3-kurs, 112-21 MI 203-xona yozma
3-kurs, 113-21 MI 203-xona yozma
3-kurs 114-21 MI 100-xona 8.01.2024. 10-10 yozma
3-kurs, 115-21 MI 100-xona yozma
3-kurs, 116-21 (rus) MI 100-xona yozma
3-kurs, 117-21 MI 100-xona yozma
3-kurs, 118-21 MI 100-xona yozma
5 Tarmoq texnologiyalari 3-kurs, 110-21 MI 202-xona 10.01.2024. 8-30 test
3-kurs, 111-21 MI 206-xona test
3-kurs, 112-21 MI 218-xona test
3-kurs, 113-21 MI 221-xona test
3-kurs 114-21 MI 202-xona 10.01.2024. 10-10 test
3-kurs, 115-21 MI 206-xona test
3-kurs, 117-21 MI 218-xona test
3-kurs, 118-21 MI 221-xona test
3-kurs, 116-21 (rus) MI 202-xona 10.01.2024. 11-50 test
6 Matematik mantiq va diskret matematika 3-kurs, 110-21 MI 203-xona 12.01.2024. 8-30 yozma
3-kurs, 111-21 MI 203-xona yozma
3-kurs, 112-21 MI 203-xona yozma
3-kurs, 113-21 MI 203-xona yozma
3-kurs 114-21 MI 100-xona 12.01.2024. 10-10 yozma
3-kurs, 115-21 MI 100-xona yozma
3-kurs, 116-21 (rus) MI 100-xona yozma
3-kurs, 117-21 MI 100-xona yozma
3-kurs, 118-21 MI 100-xona yozma
7 Chiziqli algebra 3-kurs, 110-21 MI 203-xona 19.12.2023. 8-30 yozma
3-kurs, 111-21 MI 203-xona yozma
3-kurs, 112-21 MI 203-xona yozma
3-kurs, 113-21 MI 203-xona yozma
3-kurs 114-21 MI 100-xona 19.12.2023. 10-10 yozma
3-kurs, 115-21 MI 100-xona yozma
3-kurs, 116-21 (rus) MI 100-xona yozma
3-kurs, 117-21 MI 100-xona yozma
3-kurs, 118-21 MI 100-xona yozma
8 Kurs ishi: Matematika o‘qitish metodikasi.
3-kurs, 110-21 MI 100-xona 11.12.2023. 10:00 Himoya
3-kurs, 111-21
3-kurs, 112-21
3-kurs, 113-21
3-kurs 114-21
3-kurs, 115-21 MI 100-xona 12.12.2023. 11:30 Himoya
3-kurs, 116-21 (rus)
3-kurs, 117-21
3-kurs, 118-21
T/r Yo’nalish nomi Fan nomi Kursi va guruhi YaN auditoriyasi YaN o’tkaziladigan sana va vaqti Yakuniy nazorat shakli
Matematika va informatika 4-kurs
1 60110600- Matematika va informatika Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish 4-kurs, 110-20 MI 100-xona 18.12.2023. 13-30 yozma
4-kurs, 111-20 MI 100-xona yozma
4-kurs, 112-20 MI 100-xona yozma
4-kurs, 113-20 MI 100-xona yozma
4-kurs 114-20 MI 100-xona yozma
4-kurs, 115-20 MI 203-xona 18.12.2023. 15-10 yozma
4-kurs, 116-20 MI 203-xona yozma
4-kurs, 118-20 MI 203-xona yozma
4-kurs, 119-20 MI 203-xona yozma
4-kurs, 117-20 (rus) MI 304-xona 18.12.2023. 13-30 yozma
2 Matematika o’qitish metodikasi 4-kurs, 110-20 MI 100-xona 20.12.2023. 13-30 yozma
4-kurs, 111-20 MI 100-xona yozma
4-kurs, 112-20 MI 100-xona yozma
4-kurs, 113-20 MI 100-xona yozma
4-kurs 114-20 MI 100-xona yozma
4-kurs, 115-20 MI 203-xona 20.12.2023. 15-10 yozma
4-kurs, 116-20 MI 203-xona yozma
4-kurs, 118-20 MI 203-xona yozma
4-kurs, 119-20 MI 203-xona yozma
4-kurs, 117-20 (rus) MI 304-xona 20.12.2023. 13-30 yozma
3 Funksional analiz 4-kurs, 110-20 MI 100-xona 22.12.2023. 13-30 yozma
4-kurs, 111-20 MI 100-xona yozma
4-kurs, 112-20 MI 100-xona yozma
4-kurs, 113-20 MI 100-xona yozma
4-kurs 114-20 MI 100-xona yozma
4-kurs, 115-20 MI 203-xona 22.12.2023. 15-10 yozma
4-kurs, 116-20 MI 203-xona yozma
4-kurs, 118-20 MI 203-xona yozma
4-kurs, 119-20 MI 203-xona yozma
4-kurs, 117-20 (rus) MI 304-xona 22.12.2023. 13-30 yozma
4 Kompyuter grafikasi va web-dizayn 4-kurs, 110-20 MI 202-xona 19.12.2023. 13-30 test
4-kurs, 111-20 MI 206-xona test
4-kurs, 112-20 MI 218-xona test
4-kurs, 113-20 MI 221-xona test
4-kurs 114-20 MI 202-xona 19.12.2023. 11-50 test
4-kurs, 115-20 MI 202-xona 19.12.2023. 15-10 test
4-kurs, 116-20 MI 206-xona test
4-kurs, 118-20 MI 218-xona test
4-kurs, 119-20 MI 221-xona test
4-kurs, 117-20 (rus) MI 206-xona 19.12.2023. 11-50 test
5 Matematik mantiq va Diskret matematika 4-kurs, 110-20 MI 100-xona 11.01.2024. 13-30 yozma
4-kurs, 111-20 MI 100-xona yozma
4-kurs, 112-20 MI 100-xona yozma
4-kurs, 113-20 MI 100-xona yozma
4-kurs 114-20 MI 100-xona yozma
4-kurs, 115-20 MI 203-xona 11.01.2024. 15-10 yozma
4-kurs, 116-20 MI 203-xona yozma
4-kurs, 118-20 MI 203-xona yozma
4-kurs, 119-20 MI 203-xona yozma
4-kurs, 117-20 (rus) MI 304-xona 11.01.2024. 13-30 yozma
6 Kurs ishi: Matematika o‘qitish metodikasi. 4-kurs, 110-20 MI 203-xona 13.12.2023. 13:30 Himoya
4-kurs, 111-20
4-kurs, 112-20
4-kurs, 113-20
4-kurs 114-20
4-kurs, 115-20 MI 203-xona 14.12.2023. 15:00 Himoya
4-kurs, 116-20
4-kurs, 118-20
4-kurs, 119-20
4-kurs, 117-20 (rus)