Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

3+1 qo'shma ta'lim dasturi

Belarus davlat pedagogika universiteti bilan qo'shma ta'lim dasturiga marhamat!

— 60110800 —

Kimyo bakalavriat ta’lim yo’nalishining umumiy tavsifi

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek, rus
Dastur kodi: 60110800
Dastur davomiyligi: 4 yil
Dastur nomi: Kimyo

Kimyo ta’lim yo’nalishi ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to’lashi kerak.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.

60110800 – Kimyo (qo’shimcha biologiya) ta’lim yo’nalishi – umumiy o’rta ta’lim maktablari, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’yicha pedagogik kadr jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi hamda Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish;

60110800 – Kimyo ta’lim yo’nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:

 • – umumiy o’rta ta’lim, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalarida kimyo fanlaridan o’rnatilgan tartibda dars berish;
 • – ta’lim muassasalarida kabinet mudiri, laborant va unga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlash;
 • – mos ta’lim yo’nalishlar bo’yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirlilar, ularning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida kimyo fani bo’yicha metodist bo’lib ishlash;
 • – tabiiy fanlar yo’nalishidagi ilmiy – tadqiqot tashkilotlarida kichik ilmiy xodim bo’lib ishlash;
 • – mahalliy o’z – o’zini boshqarish organlari hamda joylardagi ma’naviyat va ma’rifat markazlarida ishlash;
 • – ishlab chiqarish sohalarida, kasbiy ta’lim pedagogikasi va texnologiyasi, o’qitishning didaktik vositalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish;

Kimyo ta’lim yo’nalishi bitiruvchilari O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan belgilanadigan magistratura mutaxassisliklari bo’yicha belgilangan muddatlarda o’qishni davom etirishlari mumkin.

I o’quv yili / 1-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 351FalManM1006 Falsafa. Ma’naviyatshunoslik 180 6 Majburiy fan
1.03 351XTM08 Xorijiy til 120 4 Majburiy fan
1.04 351O’EYTM04 O’zbekistonning eng yangi tarixi 120 4 Majburiy fan
1.09 351MaM04 Matematika asoslari 120 4 Majburiy fan
1.10 351UKM12 Umumiy kimyo 180 6 Majburiy fan
1.11 351AKM12 Anorganik kimyo 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

I o’quv yili / 2-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.02 351O’RTM1004 O’zbek (rus) tili 120 4 Majburiy fan
1.03 351XTM08 Xorijiy til 120 4 Majburiy fan
1.05 351YFGM1004 Yoshlar fiziologiyasi. Ekologiya 120 4 Majburiy fan
1.10 351UKM12 Umumiy kimyo 120 6 Majburiy fan
1.11 351UKM12 Anorganik kimyo 120 6 Majburiy fan
1.12 351KimEKM1004 Kimyoviy ekologiya 120 4 Majburiy fan
2.09 351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 90 2 Majburiy fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.07 351UmPsixM06 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.13 351OrKM10010 Organik kimyo 180 4 Majburiy fan
1.14 351AnKM1008 Analitik kimyo 120 6 Majburiy fan
1.15 351FM1004 Fizika 120 4 Majburiy fan
2.01 351OTK06 Olimpiadaga tayyorlash kursi 180 6 Tanlov fan
2.02 351Bot04 Botanika 120 4 Tanlov fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.07 351UmPsixM06 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.06 351MTTM04 Media ta’lim texnologiyalari 120 4 Majburiy fan
1.13 351OrKM10010 Organik kimyo 180 6 Majburiy fan
1.14 351AnKM1008 Analitik kimyo 120 4 Majburiy fan
2.03 351MT06 Moddalar tuzilishi 180 6 Tanlov fan
2.04 351Zol04 Zoologiya 120 4 Tanlov fan
2.09 351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 60 2 Majburiy fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.08 351UmPedM08 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.16 351PolKM1006 Polimerlar kimyosi 120 4 Majburiy fan
1.17 351FizVKKM1008 Fizik va kolloid kimyo 120 4 Majburiy fan
1.18 351MKO’MM10010 Maktabda kimyo o’qitish metodikasi 120 4 Majburiy fan
1.19 351KMYeMM1008 Kimyodan masalalar yechish metodikasi 120 4 Majburiy fan
1.20 351KimTM1008 Kimyoviy texnologiya 120 4 Tanlov fan
2.05 351AVOMNU06 Anorganik va organik moddalarni nomlash usullari 180 6 Tanlov fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.08 351UmPedM08 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.17 351FizVKKM1008 Fizik va kolloid kimyo 120 4 Majburiy fan
1.18 351MKO’MM10010 Maktabda kimyo o’qitish metodikasi 180 6 Majburiy fan
1.19 351KMYeMM1008 Kimyodan masalalar yechish metodikasi 120 4 Majburiy fan
1.20 351KimTM1008 Kimyoviy texnologiya 120 4 Majburiy fan
2.06 351RB04 Rivojlanish biologiyasi 120 4 Tanlov fan
2.09 351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 7-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.21 351BioKM1004 Biokimyo 120 4 Majburiy fan
1.22 351KO’ZTM1004 Kimyoni o’qitishda zamonaviy texnologiyalar 180 6 Majburiy fan
1.23 351BioOKAM1006 Elektrokimyo 180 4 Majburiy fan
1.24 351TBK06 Kompleks birikmalar kimyosi 180 6 Majburiy fan
2.07 351OTK06 Tabiiy birikmalar kimyosi 180 6 Tanlov fan
2.08 351OdAM04 Odam anatomiyasi va fiziologiyasi 120 4 Tanlov fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 8-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
2.09 351MPA26 Malakaviy va pedagogik amaliyot 780 26 Majburiy fan
2.10 351YDA04 Yakuniy davlat attestasiyalar 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

Umumiy kimyo

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Semestr
1.10 351UMKM12 Umumiy kimyo 180 6 1
1.10 351UMKM12 Umumiy kimyo 180 6 2
Jami: 360 12

Fanning maqsad va vazifalari

Fanining maqsadi — bo’lajak kimyo o’qituvchilariga kimyoda eng muhim bo’lgan asosiy nazariy qonuniyatlarni chuqur o’rgatish, Davlat ta’lim standarti hamda malaka talabalariga javob beradigan bilimlar berish, har bir mavzuga oid Respublikaning tabiiy zaxiralari va ulardan mahsulotlar ishlab chiqarishni bayon etish orqali o’qitishning ta’limiy va tarbiyaviy ahamiyatini ko’rsatib berish, maktab, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari kimyo kurslariga bog’liq bo’lgan masalalarni chuqur yoritish orqali kasbga yo’naltirishni amalga oshrishdan iborat.

Fanining vazifasi — talabalardan Kadrlar tayyorlash milliy dasturi asosida shuningdek, umumiy kimyo fanining eksperiment o’tkazish imkoniyati juda yuqori bo’lganligi uchun uni o’rganish davrida kimyoviy idishlar, kimyoviy reaktivlar, gazli va elektr qizdirish vositalari bilan ishlay olish, zamonaviy tarozilarda tortish, turli laboratoriya tajribalarini o’tkaza bilish, shisha naylar va idishlar yordamida turli tajribalar o’tkazish, qurilmalarini yasay bilish, o’quv adabiyotlarini tahlil qila olish, kimyoviy formula va tenglamalar bilan hisoblashlar o’tkazish ko’nikma va malakalariga ega bo’lish talab etiladi.

Fan yakunida talaba qanday bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladi?

 • – umumiy kimyo fanining shakllanishi va rivojlanishining tarixiy bosqichlari;
 • – kimyo fanlarining keyingi yutuqlari;
 • – kimyoning nazariy masalalari to’g’risida, jumladan atom va molekulalar tuzilishining kvant mexanik talqini;
 • – kimyoviy bog’lanish to’g’risidagi tassavurning rivojlanishi va umumiy tavsifi;
 • – kimyoviy termodinamika, kimyoviy jarayonlarining kinetik va termodinamik qonuniyatlari;
 • – oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari va elektroliz qonunlari;
 • – elektrolitik dissotsilanish nazariyasi va gidroliz jarayonlari;
 • – organik kimyoga kirish va uning asosiy xususiyatlari bilimga;
 • – D.I.Mendeleyev davriy sistemasi, asosiy va qo’shimcha guruhi elementlari oddiy va murakkab moddalarining tuzilishi,
 • – olinishi va xossalari;
 • – atom va molekulalar tuzilishining kvant mexanik nazariyalariga oid bilimlar va ularni amaliy masalalarni hal qilish;
 • – D.I.Mendeleyev davriy sistemasidagi asosiy va qo’shimcha guruh elementlari oddiy va murakkab moddalarining tuzilishi, olinishi va xossalari ko’nikma;
 • – kimyoning nazariy bilimlarini qo’llash yordamida ekologiyaning asosiy muammolarini to’g’ri hal qilish;
 • – umumiy kimyo fanining jamiyatdagi munosib o’rnini aniqlash;
 • – olgan nazariy bilimlarini amalda, ya’ni laboratoriya ishlarini bajarsh;
 • – olingan moddalardan unumli foydalanish malakasiga ega bo’lishi kerak.

Fanning qisqacha bayoni:

Umumiy kimyo fani kimyo bakalavriat ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, kimyoga kirish, umumiy kimyoning rivojlanish tarixi va O’zbekistonda kimyo fanining rivojlanishi, kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari, anorganik birikmalarning asosiy sinflari, D.I.Mendeleyevning elementlar davriy qonuni va kimyoviy elementlar davriy sistemasi, atom tuzilishi va kimyoviy bog’lanishning zamonaviy nazariyalari, kimyoviy kinetika va kimyoviy muvozanat, kimyoviy jarayonlar energetikasi, eritmalar va ularning xossalari, elektrolit eritmalari va oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari, organik kimyo va koordinatsion kimyo kursining asosiy nazariyalari ma’lum izchillikda bayon qilingan. Fanini puxta o’zlashtirish nazariy materiallarni bilish bilan birga, talabalarning pedagogik amaliyoti davrida va bitirgandan keyingi ishlarda ko’nikma sifatida xizmat qiladi.

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 1-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 30 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 16 soat Joriy nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 46 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 90 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 30 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 16 soat Joriy nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 44 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 90 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam