Skip to main content

Hot line: +(99872) 226 68 10

— 60110800 —

Kimyo bakalavriat ta’lim yo’nalishining umumiy tavsifi

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek
Dastur kodi: 60110800
Dastur davomiyligi: 4 yil
Dastur nomi: Kimyo bakalavriat ta’lim

Kimyo ta’lim yo’nalishi ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to‘plashi zarur. O‘qish muddati 4 yil bo‘lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to‘lashi kerak.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo‘linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko‘rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o‘z ichiga oladi.

60110800 – Kimyo ta’lim yo’nalishi – umumiy o‘rta ta’lim maktablari, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha pedagogik kadr tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi hamda Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug‘ullanish;

60110800 – Kimyo ta’lim yo‘nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:

 • umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar, texnikumlarda kimyoga oid fanlaridan o‘rnatilgan tartibda dars berish;
 • umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar, texnikumlar, maktabdan tashqari muassasalarida ishlash;
 • ta’lim tizimida kabinet mudiri, laborant va unga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlash;
 • mos ta’lim yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirlilar, ularning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist, mutaxassis va boshqa lavozimlarda ishalshi;
 • aniq va tabiiy fanlar yo‘nalishidagi ilmiy – tadqiqot tashkilotlarida kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash;
 • mahalliy o‘z – o‘zini boshqarish organlari hamda joylardagi ma’naviyat va ma’rifat markazlarida ishlash;
 • ishlab chiqarish sohalarida, kasbiy ta’lim pedagogikasi va texnologiyasi, o‘qitishning didaktik vositalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.

Kimyo ta’lim yo’nalishi bitiruvchilari O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan belgilanadigan magistratura mutaxassisliklari bo‘yicha belgilangan muddatlarda o‘qishni davom etirishlari mumkin.

I o’quv yili / 1-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.02 O‘RT104 Amaliy o‘zbek (rus) tili. (ECTS) 120 4 Majburiy fan
1.03 O‘RT102 Davlat tilida ish yuritish (ECTS) 60 2 Majburiy fan
1.05 O‘EYT104 O‘zbekistonning eng yangi tarixi 120 4 Majburiy fan
1.06 YFVG104 Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi 60 2 Majburiy fan
1.08 PSY108 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.10 MATH105 Matematika 120 4 Majburiy fan
1.17 FC110 Mutaxassislikka kirish 180 6 Majburiy fan
1.22 KT104 Kimyo tarixi 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

I o’quv yili / 2-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 FALMAD104 Falsafa (ECTS) 120 4 Majburiy fan
1.07 MSVAX104 Mediasavodxonlik va axborot madaniyati 120 4 Majburiy fan
1.08 PSY108 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.11 GCH110 Umumiy kimyo 300 10 Majburiy fan
1.18 KH109 Kimyoviy hisoblash I 120 4 Majburiy fan
1.23 KXT103 Kimyodan xavfsizlik texnikasi 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.09 PED208 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.12 ANK206 Anorganik kimyo 180 6 Majburiy fan
1.13 AT204 Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo‘llash (ECTS 4) 120 4 Majburiy fan
1.15 AK208 Analitik kimyo 120 4 Majburiy fan
1.18 KH109 Kimyoviy hisoblash I 60 2 Majburiy fan
1.20 EK204 Ekologik kimyo 120 4 Majburiy fan
1.25 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy
Jami: 900 30

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.09 PED208 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.14 OK206 Organik kimyo 180 6 Majburiy fan
1.15 AK208 Analitik kimyo 120 4 Majburiy fan
1.16 PHY203 Fizika 120 4 Majburiy fan
1.18 KH109 Kimyoviy hisoblash I 60 2 Majburiy fan
1.24 InkT.GP304 Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogika 120 4 Majburiy fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.04 KSXT304 Kasbiy sohada xorijiy tillar (ECTS 4) 120 4 Majburiy fan
1.20 KH308 Kimyoviy hisoblash III 120 4 Majburiy fan
1.26 FK304 Fizik kimyo 120 4 Majburiy fan
1.28 KO’M308 Kimyo o’qitish metodikasi I 120 4 Majburiy fan
2.01 GEOK203 Geokimyo 120 4 Tanlov fan
2.02 BOT304 Botanika 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.20 KH308 Kimyoviy hisoblash III 120 4 Majburiy fan
1.27 KT304 Kimyoviy texnologiya 120 4 Majburiy fan
1.28 KO’M308 Kimyo o’qitish metodikasi I 120 4 Majburiy fan
2.03 AGK304 Agrokimyo 120 4 Tanlov fan
2.04 ZOO304 Zoologiya 120 4 Tanlov fan
2.05 TAD302 Tadbirkorlik asoslari va shaxsiy menejment 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 7-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.21 KH402 Kimyoviy hisoblash IV 60 2 Majburiy fan
1.29 KO‘M408 Kimyo o‘qitish metodikasi II 180 6 Majburiy fan
1.30 UTTVZY402 Uzluksiz ta’limdagi tendensiyalar va zamonaviy yondashuvlar 60 2 Majburiy fan
2.06 BO’M408 Biologiya o‘qitish metodikasi 240 8 Tanlov fan
2.06 KKM308 Kimyoni kompyuterda modellashtirish 240 8 Tanlov fan
2.07 YK404 Yashil kimyo 180 6 Tanlov fan
2.07 KK404 Kvant kimyo 180 6 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 8-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
2.08 MT403 Modda tuzilishi 120 4 Tanlov fan
2.08 NK403 Nanokimyo 120 4 Tanlov fan
2.09 GEN406 Genetika va seleksiya asoslari. Evolyusion ta’limot 180 6 Tanlov fan
2.09 TBA406 Tibbiy bilim asoslari 180 6 Tanlov fan
2.09 BMVM406 Biologiyadan masala va mashqlar 180 6 Tanlov fan
2.10 UMMB403 Umumiy mikrobiologiya 180 6 Tanlov fan
2.10 ET403 Evolyusion ta’limot 180 6 Tanlov fan
2.11 BIOK404 Bioorganik kimyo 180 6 Tanlov fan
2.11 KM403 Ta’lim menejmenti 180 6 Tanlov fan
2.11 KBK404 Kompleks birikmalar kimyosi 180 6 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Yakuniy davlat attestatsiyalari 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

Umumiy kimyo

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Semestr
1.10 351UMKM12 Umumiy kimyo 180 6 1
1.10 351UMKM12 Umumiy kimyo 180 6 2
Jami: 360 12

Fanning mazmuni

Fanining o‘qitishdan maqsad — talabalarga organik kimyo fani bilimlarining nazaroy asoslarini, organik kimyo fanining asosiy tushunchalarini, asosiy qonunlari, organik moddalarni nomlash, ularning olinish usullari, fizik va kimyoviy xossalarini, organik birikmalarda sodir bo‘ladigan reaksiya turlarini va ularning mexanizmlari organish, hamda amaliyotga qo‘llash va tatbiq etish ko‘nikmalarini hosil qilishdan iborat.

Fanining vazifasi — organik moddalarning sintezi va analizi asosini tashkil etuvchi moddalarning tuzilishini, xossalarini baholash va reaksiyalar mexanizm-larini tushunish uchun qo‘llaniladigan umumiy prinsip va yondoshishlarga talabalarni o‘rgatish, talabalarni organik kimyo fani asosini tashkil etuvchi mavzularni o‘qitish ko‘nikmalariga o‘rgatish, tabiiy fanlarning o‘zaro bog‘liqligi asosida tabiiy-ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, organik moddalar bilan ishlash, tajriba o‘tkazish, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, kimyoviy masalalarni echish, ekologiya muammolarini to‘g‘ri tushunishda bilim va ko‘nikmalarni shakllan-tirish, xalq xo‘jaligining turli sohalarida (texnika, tibbiyot, kundalik hayot) keng qo‘llanilayotgan organik birikmalar haqida bilimga ega bo‘lish, shunday qilib, organik kimyo fani talabalarda asosiy mutaxassislik dissiplinalarini o‘zlash-tirishda (kimyo o‘qitish metodikasi, kimyo va ekologiya) zarur bo‘ladigan bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat.

Fan yakunida talaba qanday bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladi?

 • – umumiy kimyo fanining shakllanishi va rivojlanishining tarixiy bosqichlari;
 • – kimyo fanlarining keyingi yutuqlari;
 • – kimyoning nazariy masalalari to’g’risida, jumladan atom va molekulalar tuzilishining kvant mexanik talqini;
 • – kimyoviy bog’lanish to’g’risidagi tassavurning rivojlanishi va umumiy tavsifi;
 • – kimyoviy termodinamika, kimyoviy jarayonlarining kinetik va termodinamik qonuniyatlari;
 • – oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari va elektroliz qonunlari;
 • – elektrolitik dissotsilanish nazariyasi va gidroliz jarayonlari;
 • – organik kimyoga kirish va uning asosiy xususiyatlari bilimga;
 • – D.I.Mendeleyev davriy sistemasi, asosiy va qo’shimcha guruhi elementlari oddiy va murakkab moddalarining tuzilishi,
 • – olinishi va xossalari;
 • – atom va molekulalar tuzilishining kvant mexanik nazariyalariga oid bilimlar va ularni amaliy masalalarni hal qilish;
 • – D.I.Mendeleyev davriy sistemasidagi asosiy va qo’shimcha guruh elementlari oddiy va murakkab moddalarining tuzilishi, olinishi va xossalari ko’nikma;
 • – kimyoning nazariy bilimlarini qo’llash yordamida ekologiyaning asosiy muammolarini to’g’ri hal qilish;
 • – umumiy kimyo fanining jamiyatdagi munosib o’rnini aniqlash;
 • – olgan nazariy bilimlarini amalda, ya’ni laboratoriya ishlarini bajarsh;
 • – olingan moddalardan unumli foydalanish malakasiga ega bo’lishi kerak.

Fanning qisqacha bayoni:

Umumiy kimyo fani kimyo bakalavriat ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, kimyoga kirish, umumiy kimyoning rivojlanish tarixi va O’zbekistonda kimyo fanining rivojlanishi, kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari, anorganik birikmalarning asosiy sinflari, D.I.Mendeleyevning elementlar davriy qonuni va kimyoviy elementlar davriy sistemasi, atom tuzilishi va kimyoviy bog’lanishning zamonaviy nazariyalari, kimyoviy kinetika va kimyoviy muvozanat, kimyoviy jarayonlar energetikasi, eritmalar va ularning xossalari, elektrolit eritmalari va oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari, organik kimyo va koordinatsion kimyo kursining asosiy nazariyalari ma’lum izchillikda bayon qilingan. Fanini puxta o’zlashtirish nazariy materiallarni bilish bilan birga, talabalarning pedagogik amaliyoti davrida va bitirgandan keyingi ishlarda ko’nikma sifatida xizmat qiladi.

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 1-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 40 soat Oraliq nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 50 soat Joriy nazorat 15 ball
Mustaqil ta’lim 90 soat Joriy nazorat 15 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 30 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 16 soat Joriy nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 44 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 90 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam