Skip to main content

Yangi o'quv yili boshlandi!

Jizzax davlat pedagogika universitetida 2022/2023-o'quv yili boshlandi

3+1 qo'shma ta'lim dasturi

Belarus davlat pedagogika universiteti bilan qo'shma ta'lim dasturiga marhamat!

1-oktabr — Ustoz va murabbiylar kuni

Mashaqqatli kasbingizda ulkan muvaffaqiyat tilaymiz, aziz ustoz va murabbiylar!

Bakalavriat ta’lim yo’nalishlarining namunaviy fan dasturlari

5110100 – Matematika o`qitish metodikasi

2.06-геометрия-ФД-2018
  3.01-матматикадан мисол масалалар ечиш-ФД-2018 
 2.07-эхтимоллар назарияси ва математик статистика-ФД-2018

2.04-математик анализ-ФД-2018
2.03-математика укитиш методикаси-ФД-2018
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018

+5110100-Математика ўқитиш методикаси УР-2018
1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018

1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018

1.05-русский язык-ФД-2017
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.10-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018

2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.05-алгебра ва сонлар назарияси-ФД-2018
+5110100-Математика ўқитиш методикаси МТ-2018

5110200 – Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi+5110200-Физика ва астрономия уқитиш методикаси МТ-2018 +5110200-Физика ва астрономия уқитиш методикаси УР-2018 1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018
1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.09-кимё-ФД-2018
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.05-умумий физика-ФД-2018
2.06-назарий физика-ФД-2018
2.07-астрономия курси-ФД-2018

5110300 – Kimyo o`qitish metodikasi

+5110300-Киме уқитиш методикаси МТ-2018
+5110300-Киме уқитиш методикаси УР-2018
1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018
1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.09-математика
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.03-умумий кимё-ФД-2018
2.04-анорганик кимё-ФД-2018
2.05-аналитик кимё-ФД-2018
2.06-органик кимё-ФД-2018
2.07-полимерлар кимёси-ФД-2018
2.08-кимё укитиш методикаси-ФД-2018
2.09-кимёвий технология-ФД-2018
3.01-физик-коллоид кимё-ФД-2018
3.02-кимёдан масалалар ечиш методикаси-ФД-2018
3.03-комплекс бирикмалар кимёси-ФД-2018
3.04-экологик кимё-ФД-2018 3.05-экспериментлар утказиш методикаси-ФД-2018
3.06-кимё тарихи-ФД-2018

5110400 – Biologiya o`qitish metodikasi

+5110400-Биология укитиш методикаси МТ-2018
+5110400-Биология укитиш методикаси УР-2018
1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018
1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.09-математика
1.10-Физика (био, геог)
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.04-ботаника-ФД-2018
2.05-зоология-ФД-2018
2.07-генетика. эволюцион таълимот-ФД-2018
2.08-биология укитиш методикаси-ФД-2018
3.01-биология укит.техн. ва лойих.-ФД-2018
3.02-биологиядан масал ва машклар ечиш-ФД-2018
3.06-илмий тадкикот асослари-ФД-2018

5110500 – Geografiya o`qitish metodikasi

+5110500-География укитиш методикаси МТ-2018
+5110500-География укитиш методикаси УР-2018
1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018 1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.10-Физика (био, геог)
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.04-умумий ер билими-ФД-2018
2.05-геоглогия-ФД-2018
2.06-тупроклар географияси-ФД-2018


5110600 – Tarix o`qitish metodikasi

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018 1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.03-Жахон тар. Фан дастури 2018
2.06-Ёрдамчи тарих фанлари Фан дустури 2018
2.09-Tar o’lkash va turizm. Fan dasturi 2018-19
3.01-Ўзбекистон тарихи Фан дастури 2018
3.03-Археология.Этнология Фан дастури 2018
3.04-Tarix fanining nazariy masalalari. Fan dasturi 2018-19
3.05-Mar Os qad yozma yodgor. Fan dast. 4 kurs 2018
5110600-Тарих укитиш методикаси УР-2018
5110600-Тарих ўқ мет Бакалавр Малака Талаблари 2018


5110700 – Informatika o`qitish metodikasi


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018 1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.04-algoritmlar 2.06-informatika
2.08- Web dizayn
2.10-kompyuter taminoti
3.05-axborot xavfsizligi
5110700-Informatika va UM
5110700-Информатика укитиш методикаси УР-2018

5110800 – Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018
1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-TS va MG матем
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.04-qalamtasvir
2.05-rangtasvir
3.05-TS va MG met
5110800- ts va mg
5110800-Тасвирий саньат ва мухандислик графикаси УР-2018

5110900 – Pedagogika va psixologiya

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018 1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.09-матем
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-педагогика назарияси ва тарихи
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-психология назари ва тарихи
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.03-ижтимоий педагогика
2.04-оила педагогикаси
2.05-педагогик конфликтология
2.06-киёсий педагогика
2.07-тарбияыий ишлар методикаси
2.08-ижтимоий психолгия
2.09-оила психолгияси
2.10-психологик тренинг асослари
2.11-ривожланиш психол. ва педагогик-психол
3.03-пед ва псиол фан ўқит. методикаси
3.04-психодиагностика ва экспериментал психология
3.05-психологик хизмат асослари
3.06-хулқи оғишган болалар психол
5110900-ped-psix
5110900-педагогика ва психология УР-2018

5111100 – Musiqa ta’limi


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018
1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.09-MatematikaЖМ
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.04-Мактаб репертуари
2.07-Қўшимча чолғу
2.10-Вокал
3.01-мусиқа назарияси
5111100-Мусика УР-2018
5111100-Мусиқа-Бакалавр

5111200 – O`zbek tili va adabiyoti

5111301 – Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018
1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.09-математика
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.03-Методика преподавания
2.05-Умумий тилшунослик
2.07-Рус тили тарихи ва диалектология
3.03-Рус тили практикуми
5111300-Квалификационные требования сканированные рус адаб
5111300-она тили ва адабиет(рус тили ва адабиет) УР -2018

5111400 – Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018
1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-математика
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.04-NUTQ MALAKALARI INTEGRATSIYASI tayyor 2.05-Ўқиш ва ёзиш амалиёти
2.08-TIL ASPEKTLARINI O’RGATISH
2.09-Тилшунослик
5111400-Хорижий Бакалавр малака
5111400-хорижий тил ва адабиети УР-2018

5111600 – Milliy g`oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018
1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.09-математика
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.10-Davlat va huquq nazariyasi va tarixi
2.11-Konstitutsiyaviy huquq 3.05-ekstremizm
3.08-milliy g`oya ma`naviyatning pedagogik asoslari
5111600-Миллий bakalavr malaka talab
5111600-миллий гоя маьнавият асослари ва хукук УР-2018

5111700 – Boshlang`ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018
1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.09-Matematika
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-Umumiy pedagogika Fan dasturi
2.03-Ona tili o’qitish metodikasi
2.03-она тили ва болалар адабиёти
2.04-Boshlamg’ich matematika kursi nazariyasi
2.06-Matematika o’qitish metodikasi
3.01-Boshlang’ich ta’limda pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi
3.02-Boshlang’ich sinflarda axborot texnologiyalari
3.03-Texnalogiya va uni o’qitish metodikasi
3.04-Tabiatshunoslik va uni o’qitish metodikasi
3.05-Tarbiyaviy ishlar metodikasi
3.07-Pedagogik mahorat
5111700-Бошлангич таьлим ва спорт тарбиявий иш УР-2018
5111700-БТ малака талаб

5111800 – Maktabgacha ta’lim

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018 1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.09-матемМТ
1.10-педиатрия ва болалар гигиенаси
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.03-Мактабгача таълимнинг меъёрий асослари
2.04-болалар психологи яси
2.06-Болаларни нутқини ўстириш
2.07-Математик тасаввур
2.08-Болалар жисмоний тарбияси
2.09-табиат билан таништириш
2.10-тасвирий фаолиятга ўргатиш
2.11-болаларнинг мусиқий таълими
3.01-Мактабгача таълимда бошқарув ва менежмент
3.02-болаларниг ижтимоий мослашуви
3.03-методика фанларини ўқитиш технологияси
3.04-Мактабгача педагогика 3.05-Ona tili va bolalar adabiyoti
3.05-Болаларни саҳналаштириш
5111800-мактабгача таълим бакалавриат
5111800-мактабгача таьлим УР 2018

5112000 – Jismoniy madaniyat

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018
1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-MatematikaЖМ
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.09-одам анатомияси ва физиологияси 2018
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.03-Жис. мад. наз. ва методикаси 5112000-ЖМ 2018-2019 НФД
2.04-ЖТГиг ва СПОРТнинг ТИБ-ФИЗ-К АСОС-5112000-НФД 2018-2019 ў.й++
2.05-Гим-ка ва УЎМ 5112000-НФД 2018-2019 ў.й
2.06-Енгил атлетика ва уўм НФД – 2018-2019 й
2.07-Спорт ва ҳаракатли ўйинларни М – 5112000-НФД 2018-2019 ў.й
3.01-Кураш турлари ва уни ўқитиш методикаси фан дастури 2018
3.02-Сузиш ва УЎМ 5112000-НФД-2018-2019
3.03-Спорт маҳоратини ошириш 5112000-НФД 2018-2019 ў.й.
3.04-СТБМЎ ва ҲҚ. 5112000-НФД -2018-2019.
5112000-жисмоний маданият УР-2018 Малака талаблари 2018-2019 й ЖМ+++

5111901 – Defektologiya: logopediya


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018 1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.09-математика деф
1.10-анатомия. одам генетикаси
1.10-анатомия. одамгенетикаси
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.05-олигофренопсихология
2.06-клиник ас. олиго.лого
2.11-ТС ва қўл меҳ.ўқитиш технол
5111900-дефектология(олигофренопедагогика) УР-2018
5111900-Деф-олиго-МТ

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018
1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.09-математика деф
1.10-анатомия. одам генетикаси
1.10-анатомия. одамгенетикаси
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.03-бола.ривож.нуқсон.клиник ас сурдо
2.04-кор.пед.ва психол.
2.10-меҳнат ва предметли амалий таъл.техн.
3.06-ТС ўқитиш технол
5111900-Geografiya va uni o’qitish metodikasi BAKALAVIR ta’lim yo’nalishining malaka talablari
5111900-дефектология(сурдопедагогика) УР-2018

5112100 – Texnologik ta’lim

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018 1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.07-валеология-ФД-2018
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.09-Matematika (мехнат)
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-Fizika
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.08-Технология
2.10-Materialshunoslik
5112100-мехнат таьлими УР-2018
Малака талаблари 2018-2019 й

5112200 – Maktabgacha va boshlang`ich ta’limda xorijiy til (ingliz tili)

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018
1.02-Рив.страг-ФД-2018
1.03-фалсафа-ФД-2018
1.04-диншунослик-ФД-2018
1.05-русский язык-ФД-2017
1.05-узбек тили-ФД-2017
1.06-хорижий тил-ФД-2018
1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018
1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018
1.12-экология-ФД-2018
2.01-умумий психология-ФД-2018
2.02-умумий педагогика-ФД-2018
2.03-ИТТ фан дастур узб
2.06-Узб.Иктисод.фан дастур 2.07-Иқт. назарияси фан дастури
5112200-иктисодий билим асосларини укитиш методикаси УР-2018
5112200-Малака талаби 2018-2019

5611700 – Maktab menejmenti

5112300 – Maktabgacha va boshlang`ich ta’limda jismoniy tarbiya va sport

5111032 – Kasb ta’limi: rangtasvir (dastgohli)

5111053 – Kasb ta’limi: dizayn (libos va gazlamalar)

5111073 – Kasb ta’limi: vokal san’ati

5111074 – Kasb ta’limi: cholg`u ijrochiligi