Skip to main content

Горячая линия: +(99872) 226 68 10

— 60110600 —

Matematika va informatika bakalavriat ta’lim yo’nalishining umumiy tavsifi

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek, rus
Dastur kodi: 60110600
Dastur davomiyligi: 4 yil
Dastur nomi: Matematika va informatika

Matematika va informatika ta’lim yo’nalishi ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to’lashi kerak.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.

60110600 – Matematika va informatika ta’lim yo’nalishi – umumiy o’rta ta’lim maktablari, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’yicha pedagogik kadr jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi hamda Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish;

60110600 – Matematika va informatika yo’nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:

 • — umumiy о’rta ta’lim ,o’rta maxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalarida matematika va informatika fanlaridan o’rnatilgan tartibda dars berish;
 • — ta’lim muassasalarida kabinet mudiri, laborant va unga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlash;
 • — mos ta’lim yo’nalishlar bo’yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirlilar, ularning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida matematika va informatika fani bo’yicha metodist bo’lib ishlash
 • — tabiiy fanlar yo’nalishidagi ilmiy — tadqiqot tashkilotlarida kichik ilmiy xodim bo’lib ishlash;
 • — mahalliy o’z — o’zini boshqarish organlari hamda joylardagi ma’naviyat va ma’rifat markazlarida ishlash;
 • — ishlab chiqarish sohalarida, kasbiy ta’lim pedagogikasi va texnologiyasi, o’qitishning didaktik vositalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish;

Matematika va informatika ta’lim yo’nalishi bitiruvchilari O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan belgilanadigan magistratura mutaxassisliklari bo’yicha belgilangan muddatlarda o’qishni davom etirishlari mumkin.

I o’quv yili / 1-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 351FalM04 Falsafa 120 4 Majburiy fan
1.04 351XTM08 Xorijiy til 120 4 Majburiy fan
1.05 351O’EYTM04 O’zbekistonning eng yangi tarixi 120 4 Majburiy fan
1.15 351MaM08 Matematika analiz 120 4 Majburiy fan
1.18 351ASM10 Algebra 180 6 Majburiy fan
1.19 351AKM12 Geometriya 120 4 Majburiy fan
1.21 351INAM04 Informatikaning nazariy asoslari 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

I o’quv yili / 2-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.02 351ManM02 Ma’naviyatshunoslik 60 2 Majburiy fan
1.03 351O’RTM04 O’zbek tili 120 4 Majburiy fan
1.04 351XTM08 Xorijiy til 120 4 Majburiy fan
1.05 351YFGM1004 Yoshlar fiziologiyasi. Ekologiya 120 4 Majburiy fan
1.15 351MaM08 Matematik analiz 1 120 4 Majburiy fan
1.18 351ASM10 Algebra 120 4 Majburiy fan
1.19 351AKM12 Geometriya 120 4 Majburiy fan
1.22 351KTM04 Kompyuter ta’minoti 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.07 351FizM04 Fizika 120 4 Majburiy fan
1.08 351UmPsixM08 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.13 351SNM04 Sonlar nazariyasi 120 4 Majburiy fan
1.16 351MAIM04 Matematik analiz 2 120 4 Majburiy fan
1.20 351DGTM04 Differensial geometriya va topologiya 120 4 Majburiy fan
1.23 351DTMI0 Dasturlash tillari 180 6 Tanlov fan
2.02 351EM04 Elementar matematika 120 4 Tanlov fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.08 351UmPsixM08 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.11 351MO’TLM04 Matematika o’qitih texnologiyalari va loyhalashtirish 120 4 Majburiy fan
1.14 351SHUM04 Sonli hisoblash usullari 120 4 Majburiy fan
1.23 351DTMI0 Dasturlash tillari 120 4 Majburiy fan
1.24 351MO’MM08 Matematika o’qitish metodikasi 120 4 Majburiy fan
1.32 351KGWDM04 Kompyuter grafikasi va web-dizayn 120 4 Majburiy fan
2.00 Tanlov fanlari 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 60 2 Majburiy fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.09 351UmPedM08 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.13 351XBTM04 Xalqaro baholash tizimlari (PISA, TIMSS, TALIS) 120 4 Majburiy fan
1.17 351DTM04 Differensial tenglamalar 120 4 Majburiy fan
1.24 351MO’MM08 Matematika o’qitish metodikasi 120 4 Majburiy fan
1.26 351TT06 Tarmoq texnologiyalari 180 6 Tanlov fan
2.00 Tanlov fanlari 240 8 Tanlov fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.08 351UmPedM08 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.12 351KMM08 Kompyuterli modellashtirish 120 4 Majburiy fan
1.25 351IO’M04 Maktabda kimyo o’qitish metodikasi 120 4 Majburiy fan
1.28 351KMT06 Kompyuterli matematik tizimlar 180 6 Majburiy fan
2.00 Tanlov fanlari 240 8 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 7-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.12 351KMM08 Kompyuterli modellashtirish 120 4 Majburiy fan
1.27 351MBM06 Ma’lumotlar bazasi 180 6 Majburiy fan
1.30 351FAM04 Funksional analiz 120 4 Majburiy fan
1.31 351enmsm04 Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika 120 4 Majburiy fan
2.00 Tanlov fanlari 360 12 Tanlov fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 8-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
2.09 351MPA26 Malakaviy va pedagogik amaliyot 780 26 Majburiy fan
2.10 351YDA04 Yakuniy davlat attestasiyalar 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

Fanning maqsad va vazifalari

Fanining maqsadi — bo’lajak matematika va informatika o’qituvchilariga matematika va informatikada eng muhim bo’lgan asosiy nazariy qonuniyatlarni chuqur o’rgatish, Davlat ta’lim standarti hamda malaka talabalariga javob beradigan bilimlar berish, har bir mavzuga oid hayotiy voqeylikka tayangan holda barcha jarayonga matematik nuqtai-nazardan o’zining shaxsiy munosabatini bayon etish orqali o’qitishning ta’limiy va tarbiyaviy ahamiyatini ko’rsatib berish, maktab, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari matematika va informatika kurslariga bog’liq bo’lgan masalalarni chuqur yoritish orqali kasbga yo’naltirishni amalga oshrishdan iborat.

Fanining vazifasi — talabalardan Kadrlar tayyorlash milliy dasturi asosida shuningdek, matematika va informatika fanining hisob-kitob masalasida chuqur mushohada qilgan holda, aniq va konkret yechimni qo’lga kiritish imkoniyati juda yuqori bo’lganligi uchun uni o’rganish davrida matematika va informatikaviy nazariy bilimlar, matematika o’lchov asboblari va informatikaviy dasturlash tillari, kompyuterga texnik xizmat ko’rsatish bo’yicha ishlay olish, zamonaviy kompyuter tizimlar xususan kompyuterli matematik tizimlar bilan xabardor bo’lishi, ular yordamida turli tajribalar o’tkazish, animatsiyalar yaratish, visualizasiya yasay bilish, o’quv adabiyotlarini tahlil qila olish, matematika va informatikaviy formula va tenglamalar bilan hisoblashlar o’tkazish ko’nikma va malakalariga ega bo’lish talab etiladi.

Fan yakunida talaba qanday bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladi?

 • — matematika va informatika fanining shakllanishi va rivojlanishining tarixiy bosqichlari;
 • — matematika va informatika fanlarining keyingi yutuqlari;
 • — matematika va informatikaning nazariy masalalari to’g’risida, jumladan amaliy matematika, funksional analiz, ehtimollar nazariyasi kabi bilimga ega bo’lishi;
 • — matematika va informatikaning integrasiyasi to’g’risidagi tassavurning rivojlanishi va umumiy tavsifi
 • — matematika va informatikaga tayangan holda maktab va AL matematika darslarini yangi metodikalarga tayangan holda dars o’tish kompetensiyasiga ega bo’lishi;
 • — matematik analiz, geometriya, algebra va sonlar nazariyasi kabi bilimga ega bo’lishi;
 • — Kembridj va Finlandiya ta’lim tizimidagi o’qitish metodikalari bilan tanishish va uni O’zbekiston ta’limiga moslashtirishni o’rganish ko’nikmasiga ega bo’lishi;
 • — kompyuterli matematik tizimlar bilan tanishish va ular tahlil qila bilish;
 • — ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarni qo’llay bilish va ular asosida zamonaviy metodika elementlarini ta’limga singdirish,
 • — dasturlash tillari va ularga asoslanib dasturlash ko’nikmasiga ega bo’lish;
 • — kompyuterlarga servis xizmat ko’rsatish;
 • — umumiy matematika va informatika fanining jamiyatdagi munosib o’rnini aniqlash;
 • — olgan nazariy bilimlarini amalda, ya’ni laboratoriya ishlarini bajarsh;
 • — kasbiy kompetensiyalariga ega bo’lishi kerak.

Fanning qisqacha bayoni:

matematika va informatika fani matematika va informatika bakalavriat ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, matematika va informatikaga kirish, umumiy matematika va informatika rivojlanish tarixi va O’zbekistonda matematika va informatika fanining rivojlanishi, matematika va informatikaning asosiy tushuncha va qonunlari, matematika o’qitish metodikasi fani, fanda raqamli texnologiyalar, dasturlash tillari, eng so’nggi dasturlash tillari va ular orqali dasturlashni bilish, kompyuterlarni to’liq o’rganib chiqib ularga texnik xizmat ko’rsatish, zamonaviy nazariyalari, matematika va informatikaning integrasiyasini o’zida mujassam qilgan kompyuterli matematik tizimlar bilan tanishish va ularni dars dars jarayoniga qo’llay olish, sonli usul, matemati analiz, geometrya, algebra va sonlar nazariyasi, ehtimollar nazariyasi, asosiy nazariyalari ma’lum izchillikda bayon qilingan. Fanini puxta o’zlashtirish nazariy matеriallarni bilish bilan birga, talabalarning pеdagogik amaliyoti davrida va bitirgandan keyingi ishlarda ko’nikma sifatida xizmat qiladi.

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 1-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 30 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 16 soat Joriy nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 46 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 90 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 30 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 16 soat Joriy nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 44 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 90 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam