Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

Fizika va astronomiya yo’nalishi

— 60110700 —

Fizika va astronomiya bakalavriat ta’lim yo’nalishining umumiy tavsifi

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek, rus
Dastur kodi: 60110700
Dastur davomiyligi: 4 yil
Dastur nomi: Fizika va astronomiya

Fizika va astronomiya ta’lim yo’nalishi ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to’lashi kerak.

T Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.

60110700 – Fizika va astronomiya ta’lim yo’nalishi – umumiy o’rta ta’lim maktablari, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’yicha pedagogik kadr tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi hamda Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish;

60110700 – Fizika va astronomiya ta’lim yo’nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:

 • – umumiy о’rta ta’lim maktablari, akademik litseylar, texnikumlarda “Fizika” va “Astronomiyaga” oid fanlaridan o’rnatilgan tartibda dars berish;
 • – umumiy о’rta ta’lim maktablari, akademik litseylar, texnikumlar, maktabdan tashqari muassasalarida ishlash;
 • – ta’lim tizimida kabinet mudiri, laborant va unga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlash;
 • – mos ta’lim yo’nalishlar bo’yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirlilar, ularning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist, mutaxassis va boshqa lavozimlarda ishalshi;
 • – aniq va tabiiy fanlar yo’nalishidagi ilmiy – tadqiqot tashkilotlarida kichik ilmiy xodim bo’lib ishlash;
 • – mahalliy o’z – o’zini boshqarish organlari hamda joylardagi ma’naviyat va ma’rifat markazlarida ishlash;
 • – ishlab chiqarish sohalarida, kasbiy ta’lim pedagogikasi va texnologiyasi, o’qitishning didaktik vositalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.

Matematika va informatika ta’lim yo’nalishi bitiruvchilari O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan belgilanadigan magistratura mutaxassisliklari bo’yicha belgilangan muddatlarda o’qishni davom etirishlari mumkin.

I o’quv yili / 1-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 UPM1008 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.02 AGVChAM1004 Analitik geometriya va chiziqli algebra 120 4 Majburiy fan
1.04 O’EYTM1004 O’zbekistonning eng yangi tarixi 120 4 Majburiy fan
1.06 UFIM1020 Umumiy fizika I 300 10 Majburiy fan
1.10 AO’RT.104 Amaliy o’zbek (rus) tili. (ECTS 4) 60 2 Majburiy fan
1.10 DTIY102 Davlat tilida ish yuritish (ECTS 2) 120 4 Majburiy fan
1.11 UMFNET1002 Umumta’lim maktablarida fizikadan namoyishli eksperimentlar 60 2 Majburiy fan
Jami: 900 30

I o’quv yili / 2-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 UPM1008 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.03 MatAnM1004 Matematik analiz 120 4 Majburiy fan
1.05 MSAMM1004 Mediasavodxonlik va axborot madaniyati 120 4 Majburiy fan
1.06 UFIM1020 Umumiy fizika I 300 10 Majburiy fan
1.09 FalVMadT1004 Falsafa (ECTS 4) 120 4 Majburiy fan
1.22 EFTBM1002 Elementar fizikaning tanlangan boblari 60 2 Majburiy fan
1.23 FKDO’UT1002 Fizik kattaliklar va doimiylarni o’rganish usullari 60 2 Majburiy fan
1.22 351KTM04 Kompyuter ta’minoti 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.07 UFIM1020 Umumiy fizika II 240 8 Majburiy fan
1.12 UmPedM2008 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.14 UMAM2008 Umumiy astronomiya 120 4 Majburiy fan
2.02 QFOMT2004 Qiziqarli fizika va olimpiada masalalari 120 4 Majburiy fan
2.02 KimT2003 Kimyo 120 4 Majburiy fan
2.14 351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.07 UFIM1020 Umumiy fizika II 180 6 Majburiy fan
1.12 UmPedM2008 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.13 ITGPM2004 Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.14 UMAM2008 Umumiy astronomiya 120 4 Majburiy fan
1.15 NFM2003 Nazariy fizika I 180 6 Majburiy fan
2.14 351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.08 UFIM1020 Umumiy fizika III 180 6 Majburiy fan
1.16 NFM2003 Nazariy fizika II 120 4 Majburiy fan
1.18 FO’MM3008 Fizika o’qitish metodikasi 120 4 Majburiy fan
1.20 KSXT304 Kasbiy sohada xorijiy tillar (ECTS 4) 120 4 Majburiy fan
2.04 EET3004 Elektrotexnika va elektronika 60 2 Tanlov fan
2.05 KAT3004 Kosmonavtika asoslari 120 4 Tanlov fan
2.14 351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.16 NFM2003 Nazariy fizika II 120 4 Majburiy fan
1.17 AstM3004 Astrofizika 120 4 Majburiy fan
1.18 FO’MM3008 *Fizika o’qitish metodikasi 120 4 Majburiy fan
1.19 AO’M3003 Astronomiya o’qitish metodikasi 180 6 Majburiy fan
2.03 FMYMT3006 Fizikadan masalalar yechish metodikasi 180 6 Tanlov fan
2.14 351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 7-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.21 FATM4005 Fizika va astronomiya tarixi 120 4 Majburiy fan
1.24 UTTZYM4002 Uzluksiz ta’limdagi tendensiyalar va zamonaviy yondashuvlar 60 2 Majburiy fan
2.06 FizAO`IT3004 Fizika va astronomiya o’qitishda innovasion texnologiyalarni qo’llash 120 4 Tanlov fan
2.07 PolFT4004 Polimerlar fizikasi 120 4 Tanlov fan
2.08 QJFT4006 Qattiq jismlar fizikasi 180 6 Tanlov fan
2.09 FAO’ATQT4004 Fizika va astronomiya o’qitishda axborot texnologiyalarini qo’llash 120 4 Tanlov fan
2.14 351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 8-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
2.10 YEZFT4004 Yadro va elementar zarralar fizikasi 120 4 Tanlov fan
2.11 FAO’LT4006 Fizika va astronomiya o’qitishni loyihalashtirish 180 6 Tanlov fan
2.12 ENMST4004 Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika 120 4 Tanlov fan
2.10 FAKYO’T4004 Fizika va astronomiyani kasbga yo’naltirib o’qitish 180 6 Majburiy fan
Yakuniy davlat attestasiyalar 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

Fanning maqsad va vazifalari

Fanining maqsadi — “Umumiy fizika I” fanini o’qitishdan maqsad – talabalarda, bo’lajak fizika o’qituvchisiga zarur bo’lgan darajada makro dunyoda sodir bo’ladigan harakat va uning turlari haqida, jismlarning ta`sirlashishi va mexanik kuchlar haqida, jismlarning muvozanat shartlari, qattiq jism mexanikasi haqida, suyuqliklar mexanikasi haqida, mexanik tebranishlar va to`lqinlar haqida bilimlar berish, mexanik tajribalar o`tkazish ko’nikmasi va malakalarini shakllantirishdir.

Fanining vazifasi — Fanning vazifasi – talabalarga umumiy fizikaga doir amaliy va laboratoriya mashg’ulotlarida o’zlashtirilgan barcha mavzular bo’yicha masalalar yechish, laboratoriya ishlarini tashkil qilish, o’tkazish va hisob kitob ishlarini bajarib, ularga doir xulosalar chiqara olish, fizikaviy qonuniyatlarini munosabatlari to’g’ri aniqlash kabi vazifalarni o’rgatishdan iborat.

Fan yakunida talaba qanday bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladi?

 • Umumiy fizika I fani fizikaning barcha bo’limlari:
 • nazariy fizika, astronomiya, astrofizika bilan o’zaro bog’liq, hamda oliy matematika, informatika va axborot texnologiyalari, kimyo, biologiya, geografiya kabi tabiiy-ilmiy fanlarbilan uzviy bog’langanligi bo’yicha talaba ushbu fanlardan yetarlicha tasavvur va bilimga ega bo’lishi;
 • Umumiy fizika I fanini o’zlashtirgan talaba makro va mikro dunyoda sodir bo’ladigan harakat va uning turlari va ularni klassifikatsiyalash bo’yicha ko’nikmalarga ega bo’lishi;
 • Talaba Umumiy fizika I fanini o’qitishda foydalanilgan ta’lim texnologiyalari, electron plakatlar, tarqatma materiallar, electron darsliklar va qo’llanmalar,virtual laboratoriyalar, internet ma’lumotlari, local tarmoqdagi turli o’quv, ilmiy bilimni nazorat qilish bo’yicha ma’lumotlar jamlamasidan foydalanish;
 • mustaqil ta’lim aqliy hujum, vaziyatli masalalarni yechish, rollikli o’yinlar,referatlar yozish kabi pedagogic usullar bilan fanning o’qitilishini amalga oshirish malakalarga ega bo’lishi kerak.

Fanning qisqacha bayoni:

“Umumiy fizika I” fanini talabalarda, bo’lajak fizika o’qituvchisiga zarur bo’lgan darajada makro dunyoda sodir bo’ladigan harakat va uning turlari haqida, jismlarning ta`sirlashishi va mexanik kuchlar haqida, jismlarning muvozanat shartlari, qattiq jism mexanikasi haqida, suyuqliklar mexanikasi haqida, mexanik tebranishlar va to`lqinlar haqida bilimlar berish, mexanik tajribalar o`tkazish ko’nikmasi va malakalarini shakllantirishdir. “Umumiy fizika I” fani тalabalarga umumiy fizikaga doir amaliy va laboratoriya mashg’ulotlarida o’zlashtirilgan barcha mavzular bo’yicha masalalar yechish, laboratoriya ishlarini tashkil qilish, o’tkazish va hisob kitob ishlarini bajarib, ularga doir xulosalar chiqara olish, fizikaviy qonuniyatlarini munosabatlari to’g’ri aniqlash kabi vazifalarni o’rgatishga xizmat qiladi.

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 1-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 36 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 40 soat Joriy nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 30 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 194 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 34 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 40 soat Joriy nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 30 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 196 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam