Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

— 60111100 —

Tarix yo’nalishining umumiy tavsifi

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek
Dastur kodi: 60111100
Dastur davomiyligi: 4 yil
Dastur nomi: Tarix

60111100 – Tarix yo’nalishida ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to’lashi kerak.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.

60111100- Tarix yo’nalishi – umumiy o’rta ta’lim maktablari, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’yicha pedagogik kadr jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi hamda Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish;

60111100- Tarix ta’limi yo’nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:

  • – umumiy o’rta ta’lim, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalarida Tarix fanlaridan o’rnatilgan tartibda dars berish;
  • – ta’lim muassasalarida kabinet mudiri, laborant va unga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlash;
  • – mos ta’lim yo’nalishlar bo’yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirlilar, ularning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida ona tili va adabiyoti fani bo’yicha metodist bo’lib ishlash;
  • – ijtimoiy fanlar yo’nalishidagi ilmiy – tadqiqot tashkilotlarida kichik ilmiy xodim bo’lib ishlash;
  • – mahalliy o’z – o’zini boshqarish organlari hamda joylardagi ma’naviyat va ma’rifat markazlarida ishlash;
  • – ishlab chiqarish sohalarida, kasbiy ta’lim pedagogikasi va texnologiyasi, o’qitishning didaktik vositalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish:

Tarix yo’nalishi bitiruvchilari O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan belgilanadigan magistratura mutaxassisliklari bo’yicha belgilangan muddatlarda o’qishni davom etirishlari mumkin.

I o’quv yili / 1-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.02 351Ma’nM02 Ma’naviyatshunoslik 60 2 Majburiy fan
1.04 351XTM08 Xorijiy til 120 4 Majburiy fan
1.05 351YFGM04 Yoshlar fiziologiyasi. Ekologiya 120 4 Majburiy fan
1.11 351QaDunTM10 Qadimgi dunyo tarixi 180 6 Majburiy fan
1.12 351QadDO’zTM08 O’zbekistonning qadimgi davr tarixi 180 6 Majburiy fan
1.09 351ArxeM06 Arxeologiya, Etnologiya 240 8 Majburiy fan
1.15 YTF105 Yordamchi tarix fanlari 150 5 Majburiy fan
1.24 MOXMT102 Markaziy Osiyo xalqlari madaniyati tarixi 60 2 Majburiy fan
Jami: 1110 37

I o’quv yili / 2-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 351FalM04 Falsafa 180 4 Majburiy fan
1.03 351O’RTM04 O’zbek (rus) tili 120 4 Majburiy fan
1.04 351XTM08 Xorijiy til 120 4 Majburiy fan
1.11 351QaDunTM12 Qadimgi dunyo tarixi 180 6 Majburiy fan
1.12 351QadDO’zTM12 O’zbekistonning qadimgi davr tarixi 180 6 Majburiy fan
1.13 351MuzM04 Muzeyshunoslik 60 4 Majburiy fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 60 2
Jami: 900 30

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.07 351UmPsixM08 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.15 351TarO’TM03 Tarixiy o’lkashunoslik 90 3 Majburiy fan
1.16 351YoTFM03 Yordamchi tarix fanlari 90 3 Majburiy fan
1.17 351O’rAJTM10 O’rta asrlar jahon tarixi 180 6 Majburiy fan
1.18 351O’zO’ATM10 O’zbekistonning o’rta asrlar tarixi 120 4 Majburiy fan
2.01 351ArabXIMTT02 Arab xalifaligi va islom madaniyati tarixi 60 2 Tanlov fan
2.01 351JahSTT02 Jahon sivilizatsiyalari tarixi 60 2 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Tanlov fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.07 351UmPsixM08 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.06 351TATM04 Ta’limda axborot texnologiyalari 120 4 Majburiy fan
1.17 351O’rAJTM10 O’rta asrlar jahon tarixi 120 4 Majburiy fan
1.18 351O’zO’ATM10 O’zbekistonning o’rta asrlar tarixi 180 6 Majburiy fan
1.11 351AXVIMT08 Arab xalifaligi va islom madaniyati tarixi 120 4 Tanlov fan
1.14 351JST04 Jahon sivilizasiyasi tarixi 60 2 Tanlov fan
2.01 351JXQVO`AMT08 Jaxon xalqlarining qadim va o`rta asrlar madaniyati tarixi 120 4 Tanlov fan
2.02 351O’OHIX-XIIAD04 O’rta Osiyo hududidagi IX-XII asr davlatlar 60 2 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6
Jami: 1080 36

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
2.02 UmPedM10012 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
2.03 JahTM20030 Jahon tarixi 150 5 Majburiy fan
2.04 O’zTM20026 O’zbekiston tarixi 120 4 Majburiy fan
2.06 TarGM2004 Tarixiy geografiya 120 4 Majburiy fan
3.01 TVIFO’MM1006 Tarix va ijtimoiy fanlarni o’qitish metodikasi 60 2 Majburiy fan
3.03 Muz.ArxM1007 Muzeyshunoslik. Arxivshunoslik 90 3 Majburiy fan
2.12 TFZA2.12 Zamonaviy antropologiya 60 2 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6
Jami: 900 30

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
2.03 JahTM20030 Jahon tarixi 180 6 Majburiy fan
2.04 O’zTM20026 O’zbekiston tarixi 120 4 Majburiy fan
1.23 351ManbM04 Manbashunoslik. Tarixshunoslik 60 2 Majburiy fan
3.01 TVIFO’MM1006 Tarix va ijtimoiy fanlarni o’qitish metodikasi 120 4 Majburiy fan
3.04 O’zShTM3004 O’zbekiston shaharlari tarixi 120 4 Majburiy fan
2.12 TFSVXMT Siyosiy va xalqaro munosabatlar tarixi tarixi 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 7-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
2.03 Jahon tarixi 32 1 Umumkasbiy
2.04 Muzeyshknoslik. Arxivshunoslik 36 1 Umumkasbiy
2.07 Markaziy Osiyo xalqlari tarixi 82 2 Umumkasbiy
2.10 O’zbek davlatchiligi tarixi 70 2 Umumkasbiy
3.02 Tarix, shaxs va jamiyat o’qitish metodikasi 58 3 Ixtisoslik
3.04 Tarix fanining nazariy asoslari 56 2 Ixtisoslik
3.07 O’zbek xalqi etnik shakllanish tarixi 44 1 Tanlov fan
4.03 Osiyo va Afrika mamlakatlari eng yangi tarixi 64 2 Qo’shimcha fan.
4.042 Hayotiy faoliyat xavfsizligi 34 1 Qo’shimcha fan.
4.05 Amaliy ingliz tili 34 1 Qo’shimcha fan.
Jami: 510 16

IV o’quv yili / 8-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
2.03 Jahon tarixi 30 1 Umumkasbiy
2.04 Muzeyshknoslik. Arxivshunoslik 36 1 Umumkasbiy fan
2.07 Markaziy Osiyo xalqlari tarixi 58 1 Umumkasbiy fan
2.10 O’zbek davlatchiligi tarixi 70 1 Umumkasbiy fan
3.02 Tarix, shaxs va jamiyat o’qitish metodikasi 52 4 Umumkasbiy fan
3.04 Tarix fanining nazariy asoslari 50 1 Ixtisoslik fan
3.07.4 O’zbek xalqi etnik shakllanish tarixi 44 1 Tanlov fan
4.03 Osiyo va Afrika mamlakatlari eng yangi tarixi 64 2 Qo’shimcha fan
4.04 Osiyo va Afrika mamlakatlari eng yangi tarixi 64 2 Qo’shimcha fan
4.04 Hayotiy faoliyat xavfsizligi 34 1 Qo’shimcha fan
2.04 Amaliy ingliz tili 30 1 Qo’shimcha fan.
Malakaviy va pedagogik amaliyot 1140 1 Majburiy fan
Yakuniy davlat attestasiyalar 120 Majburiy fan
Jami: 468 14

Fanning maqsad va vazifalari

Fanining maqsadi — talabalarga O’zbekistonning eng yangi tarixi va zamonaviy jahon tarixining ajralmas qismi sifatida, hozirgi jamiyatni shakllantirish jarayonining bir qismi sifatida va modernizatsiya qilish tarixi to’g’risida bilim va tushunchalarni chuqurlashtirish; mustaqillik yillarida O’zbekiston Respublikasida yuz bergan muhim o’zgarishlar, tub islohotlarning mazmun-mohiyatini ko’rsatish va jamiyat hayotida talabaning o’rnini, o’zligini anglatishdan iborat.

Fanining vazifasi — mustaqillikka erishish arafasida O’zbekistonda yuzaga kelgan murakkab vaziyatni hamda mustaqillik yillarida davlat boshqaruvi, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma’naviy hamda boshqa sohalardagi islohotlarning mazmun-mohiyatini talabalarga tushuntirib berish, ularni Vatanga sadoqat va muhabbat ruhida tarbiyalash hamda milliy g’ururni shakllantirishdan iborat.

Fan bo’yicha talabalarning bilim, ko’nikma va malakasiga qo’yiladigan talablar

    O’zbekistonning eng yangi tarixi fanida 1991 yilda O’zbekistonning davlat mustaqilligiga erishishi, mamlakatimiz bosib o’tgan tarixiy yo’lning mohiyati va ahamiyati, Bugun jahonda yuz berayotgan voqea va hodisalar, mafkuraviy qarama-qarshiliklarning mazmun-mohiyatini anglab yetishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shundan kelib chiqqan holda talabadan ushbu fan bo’yicha dasturda O’zbekistonning eng yangi tarixi, ya’ni O’zbekistonning davlat mustaqilligiga erishishi arafasida yuzaga kelgan murakkab vaziyat, respublika mustaqilligining e’lon qilinishi, mustaqillik yillarida mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy sohalardagi islohotlar va ularning bosqichlarini, 2017-2021 yillarga mo’ljallangan Harakatlar strategiyasi mamlakat rivojlanishining yangi bosqichidagi chuqur islohotlar dasturi bo’lgani, bu jihatlar yangi O’zbekiston strategiyasida yanada takomillashtirilgani, O’zbekistonning jahon hamjamiyatiga har tomonlama integratsiyasini, xalqaro munosabatlar, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag’rikenglikni ta’minlash, tinchliksevar tashqi siyosat kabi masalalarning ilmiy va amaliy ahamiyati kabi masalalar mazmun mohiyatini bilish talab qilinadi.. O’zbekistonning eng yangi davri tarixini chuqur o’rganish yosh mutaxassislarning bugungi davr siyosatini, jahon hamjamiyatidagi o’rnini, davr qahramonlarini, ayniqsa o’zining ham shu jarayon ishtirokchisi ekanligini to’g’ri va to’liq anglashi jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etishini anglashi, jamiyatimizda demokratiya elementlari qadimgi davrlardan beri mavjud: o’zini-o’zi boshqarishning jamoaviy shakli, mahalla yig’inlari, oqsoqollar kengashlari, ammo ularning faoliyatini hozirgi zamon talablariga muvofiq yangi tarkib bilan takomillashtirishni talab qiladi.

Fanning qisqacha bayoni:

Mustaqillik yillarida O’zbekiston tarixshunosligi eski tuzum mafkurasini rad etish yangi yondashuvlar joriy etish bilan bog’liq o’zgarishlarni boshdan kechirdi. Bugun jahonda yuz berayotgan voqea va hodisalar, mafkuraviy qarama-qarshiliklarning mazmun-mohiyatini tahlil etish, turli yot g’oyalardan yoshlarni himoya qilish uchun tarixiy tafakkurni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu o’rinda ta’kidlash kerakki, Oliy o’quv yurtlarida O’zbekistonning eng yangi davri tarixini chuqur o’rganish yosh mutaxassislarning bugungi davr siyosatini, jahon hamjamiyatidagi o’rnini, davr qahramonlarini, ayniqsa o’zining ham shu jarayon ishtirokchisi ekanligini to’g’ri va to’liq anglashi jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. O’zbekistonning eng yangi tarixi haqida so’z ketganda, avvalo 1991 yildan beri mamlakatimiz bosib o’tgan tarixiy yo’lning mohiyati va ahamiyatini tushunish kerak. Ushbu jarayon qanday o’tganini, mamlakatimiz mustaqillikka erishgunga qadar va mustaqillikning dastlabki yillarida qanday muammolarga duch kelganligini tushunish muhimdir.

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 1-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 30 soat Oraliq nazorat 20 ball
Seminar mashg’uloti 30 soat Joriy nazorat 30 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 30 soat Oraliq nazorat 20 ball
Seminar mashg’uloti 16 soat Joriy nazorat 30 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam