Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

Pedagogika va psixologiya ta’lim yo’nalishi

— 60110100 —

Pedagogika va psixologiya (qo’shimcha tarbiya) bakalavriat ta’lim yo’nalishining umumiy tavsifi

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek
Dastur kodi: 60110100
Dastur davomiyligi: 4 yil
Dastur nomi: Pedagogika va psixologiya (qo’shimcha tarbiya)

Pedagogika va psixologiya ta’lim yo’nalishi ta’lim oluvchi bir semestr davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to’lashi kerak.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.

60110100 – Pedagogika va psixologiya ta’lim yo’nalishi – umumiy o‘rta ta’lim maktablari, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha pedagogik kadr tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish.

60110100 – Pedagogika va psixologiya (qo’shimcha tarbiya) ta’lim yo’nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:

 • 60110100-Pedagogika va psixologiya (qo’shimcha tarbiya fani o’qituvchisi) ta’lim yo’nalishi pedagogika va psixologiya ta’lim tashkilotlari, akademik litseylar, texnikumlar uchun bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’yicha pedagogic kadr jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogic faoliyat vositalari, usullari, metodlari; umumiy o’rta ta’lim maktablarida tarbiya fani o’qituvchisi; metodist-tarbiyachi, ijtimoiy pedagog;
 • Ta’lim tashkilotlarida psixolog bo’lib faoliyat yuritishi, akademik litsey, professional ta’limda kasbiy fanlardan o’rnatilgan tartibda dars berish;
 • ta’lim tizimida kabinet mudiri, laborant va unga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlash;
 • O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish;
 • Ommaviy axborot vositalari, davlat boshqaruvi organlari, boshqa davlat va nodavlat muassasalarida kasbiy faoliyat yuritish kabi kompleks masalalar majmuini qamrab oladi.

Pedagogika va psixologiya ta’lim yo’nalishi bitiruvchilari O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan belgilanadigan bakalavr mutaxassisliklari bo‘yicha belgilangan muddatlarda o‘qishni davom etirishlari mumkin.

I o’quv yili / 1-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.02 351ManM02 Ma’naviyatshunoslik 60 2 Majburiy fan
1.04 351XTM08 Xorijiy til 120 4 Majburiy fan
1.05 351O’EYTM04 O‘zbekistonning eng yangi tarixi 120 4 Majburiy fan
1.08 351PsFizM06 Psixofiziologiya 180 6 Majburiy fan
1.09 351EtPedM04 Etnik pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.10 351PsixNTM10 Psixologiya nazariyasi va tarixi 120 4 Majburiy fan
1.11 351PedNTM10 Pedagogika nazariyasi va tarixi 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

I o’quv yili / 2-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 351FalM04 Falsafa 120 4 Majburiy fan
1.03 351O’RTM04 O‘zbek (rus) tili 120 4 Majburiy fan
1.04 351XTM08 Xorijiy til 120 4 Majburiy fan
1.06 351YFGM04 Yoshlar fiziologiyasi. Ekologiya 120 2 Majburiy fan
1.10 351PsixNTM10 Psixologiya nazariyasi va tarixi 180 6 Majburiy fan
1.11 351PedNTM10 Pedagogika nazariyasi va tarixi 120 4 Majburiy fan
1.12 351PedKM04 Pedagogik konfliktologiya 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.13 351PsixM04 Psixologik maslahat 120 4 Majburiy fan
1.14 351RPPPM08 Rivojlanish psixologiyasi va pedagogik psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.15 351OIPedM08 Oila va ijtimoiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.16 351ZamPedM10 Zamonaviy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.17 351IjtPsixM08 Ijtimoiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
2.01 351ZOTP04 Zamonaviy oliy ta`lim pedagogikasi 60 2 Tanlov fan
2.02 351TNVA04 Tarbiya nazariyasi va amaliyoti 60 2 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy
Jami: 900 30

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.07 351TATM04 Ta’limda axborot texnologiyalari 120 4 Majburiy fan
1.14 351RPPPM08 Rivojlanish psixologiyasi va pedagogik psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.15 351OIPedM08 Oila va ijtimoiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.16 351ZamPedM10 Zamonaviy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.17 351IjtPsixM08 Ijtimoiy psixologiya 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy
Jami: 900 30

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.18 351PedKM04 Pedagogik ko`nikmalar 120 4 Majburiy fan
1.19 351PsixXAM04 Psixologik xizmat asoslari 120 4 Majburiy fan
1.20 351OPsixM08 Oila psixologiyasi 120 4 Majburiy fan
1.21 351PsixEPM10 Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.22 351PedPFO’M08 Geokimyo 120 4 Majburiy fan
2.04 351KPT02 Botanika 120 4 Tanlov fan
2.05 351TIM04 Geokimyo 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.20 351OPsixM08 Oila psixologiyasi 120 4 Majburiy fan
1.21 351PsixEPM10 Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya 180 6 Majburiy fan
1.22 351PedPFO’M08 Pedagogik va psixologik fanlarni o‘qitish metodikasi 180 6 Majburiy fan
2.06 351BPs06 Bolalar psixologiyasi 120 4 Tanlov fan
2.07 351PTVT06 Pedagogik texnika va texnologiyalar 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 7-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.23 351PTIANM04 Pedagogik ta’lim intizomi va amaliyot nazariyasi 120 4 Majburiy fan
1.24 351XOBPM04 Xulqi og’ir bolalar psixologiyasi 120 4 Majburiy fan
1.25 351KPedM04 Kreativ pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.26 351DPsixM06 Differensial psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.27 351PsixTAM04 Psixologik trening asoslari 120 4 Majburiy fan
2.08 351PT04 Pedagogik tashxislash 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 8-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.23 351PTIANM04 Pedagogik ta’lim intizomi va amaliyot nazariyasi 120 4 Majburiy fan
1.24 351XOBPM04 Xulqi og’ir bolalar psixologiyasi 120 4 Majburiy fan
1.25 351KPedM04 Kreativ pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.26 351DPsixM06 Differensial psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.27 351PsixTAM04 Psixologik trening asoslari 60 2 Majburiy fan
2.09 351AVZTM04 An’anaviy va zamonaviy tarbiya metodologiyasi 120 4 Tanlov fan
Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Yakuniy davlat attestatsiyalari 60 2
Jami: 900 30

Umumiy kimyo

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Semestr
1.23 351PTIANM04 Pedagogik ta’lim intizomi va amaliyoti nazariyasi 120 4 7
1.23 351PTIANM04 Pedagogik ta’lim intizomi va amaliyoti nazariyasi 120 4 8
Jami: 240 8

Fanning mazmuni

Fanining o‘qitishdan maqsad — bo’lajak o’qituvchilarda umuminsoniy axloqga asoslangan kasbiy malaka va ko’nikmalarni tarbiyalash; magistrlarga pedagoglar va o’quvchi – talabalar orasidagi muomala madaniyati mehyorlariga amal kilishni o’rgatish; o’z-o’zini boshqarish va axloqiy sifatlarini yanada mustahkamlash yo’llarini izlashga undash.

Fanining vazifasi — bo’lajak o’qituvchilarda umuminsoniy axloqga asoslangan kasbiy malaka va ko’nikmalarni tarbiyalash; talabalarga pedagoglar va o’quvchi – talabalar orasidagi muomala madaniyati me’yorlariga amal qilishni o’rgatish; o’z-o’zini boshqarish va axloqiy sifatlarini yanada mustahkamlash. Fan yakunida talaba qanday bilim va ko`nikmalarga ega bo`ladi? Pedagogik ta’lim intizomi va amaliyoti nazariyasi fanida amaliy mashg‘ulotlarni o‘tkazish metodikasi bo‘yicha tasavvurga ega bo‘lishi; Pedagogik ta’lim intizomi va amaliyoti nazariyasi fanining mazmuni, ta’lim texnologiyalari va ularning o‘quv jarayoniga tadbiq etilishi, ta’lim tizimining zamonaviy tendensiyalari haqida bilishi va ulardan foydalana olishi; Pedagogik ta’lim intizomi va amaliyoti nazariyasi fanini ta’lim muassasalarida o’qitishning asosiy tamoyillari va xususiyatlari; an’anaviy va zamonaviy tarbiya metodologiyasi uning kasbiy tayyorgarligiga qo’yiladigan talablar haqida bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak.

Fan yakunida talaba qanday bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladi?

 • – umumiy kimyo fanining shakllanishi va rivojlanishining tarixiy bosqichlari;
 • – kimyo fanlarining keyingi yutuqlari;
 • – kimyoning nazariy masalalari to’g’risida, jumladan atom va molekulalar tuzilishining kvant mexanik talqini;
 • – kimyoviy bog’lanish to’g’risidagi tassavurning rivojlanishi va umumiy tavsifi;
 • – kimyoviy termodinamika, kimyoviy jarayonlarining kinetik va termodinamik qonuniyatlari;
 • – oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari va elektroliz qonunlari;
 • – elektrolitik dissotsilanish nazariyasi va gidroliz jarayonlari;
 • – organik kimyoga kirish va uning asosiy xususiyatlari bilimga;
 • – D.I.Mendeleyev davriy sistemasi, asosiy va qo’shimcha guruhi elementlari oddiy va murakkab moddalarining tuzilishi,
 • – olinishi va xossalari;
 • – atom va molekulalar tuzilishining kvant mexanik nazariyalariga oid bilimlar va ularni amaliy masalalarni hal qilish;
 • – D.I.Mendeleyev davriy sistemasidagi asosiy va qo’shimcha guruh elementlari oddiy va murakkab moddalarining tuzilishi, olinishi va xossalari ko’nikma;
 • – kimyoning nazariy bilimlarini qo’llash yordamida ekologiyaning asosiy muammolarini to’g’ri hal qilish;
 • – umumiy kimyo fanining jamiyatdagi munosib o’rnini aniqlash;
 • – olgan nazariy bilimlarini amalda, ya’ni laboratoriya ishlarini bajarsh;
 • – olingan moddalardan unumli foydalanish malakasiga ega bo’lishi kerak.

Fanning qisqacha bayoni:

Umumiy kimyo fani kimyo bakalavriat ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, kimyoga kirish, umumiy kimyoning rivojlanish tarixi va O’zbekistonda kimyo fanining rivojlanishi, kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari, anorganik birikmalarning asosiy sinflari, D.I.Mendeleyevning elementlar davriy qonuni va kimyoviy elementlar davriy sistemasi, atom tuzilishi va kimyoviy bog’lanishning zamonaviy nazariyalari, kimyoviy kinetika va kimyoviy muvozanat, kimyoviy jarayonlar energetikasi, eritmalar va ularning xossalari, elektrolit eritmalari va oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari, organik kimyo va koordinatsion kimyo kursining asosiy nazariyalari ma’lum izchillikda bayon qilingan. Fanini puxta o’zlashtirish nazariy materiallarni bilish bilan birga, talabalarning pedagogik amaliyoti davrida va bitirgandan keyingi ishlarda ko’nikma sifatida xizmat qiladi.

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 1-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 30 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 30 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 60 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 30 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 30 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 60 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam