Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

Jismoniy madaniyat yo’nalishi

— 60112200 —

Jismoniy madaniyat yo’nalishining umumiy tavsifi

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek, rus
Dastur kodi: 60110200
Dastur davomiyligi: 3 yil
Dastur nomi: Boshlang’ich ta’lim

60112200-Jismoniy madaniyat ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar tayyorlash milliy malaka ramkasi, kasb standartlari, kadrlar buyurtmachilari talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib amalga oshiriladi. Barcha ta’lim shakllari bo’yicha o’qitish kredit-modul tizimi asosida tashkil qilinadi. Kunduzgi ta’limda bakalavriat dasturining me’yoriy muddati 3 yil.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.

Malaka talabi 60112200 – Jismoniy madaniyat ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar tayyorlash o’quv reja va fan dasturlarining o’zlashtirilishini amalga oshirishda O’zbekiston Respublikasi hududidagi barcha pedagogika sohasida kadr tayyorlaydigan oliy ta’lim muassasalari uchun talablar majmuini ifodalaydi

60112200-Jismoniy madaniyat ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining sohalari:

  • umumiy o’rta ta’lim maktab o’qituvchisi kasb standartiga muvofiq umumiy o’rta ta’limda jismoniy tarbiya fani o’qituvchisi maqomida pedagogik faoliyat olib borish;
  • o’rta maxsus va professional ta’limda jismoniy tarbiya fani o’qituvchisi sifatida pedagogik faoliyat olib borish;
  • O’zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish;
  • umumiy o’rta ta’lim maktabi direktori kasb standartiga muvofiq ta’lim muassasasini boshqarish;
  • umumiy o’rta ta’lim maktabi, professional ta’lim muassasalari, oliy ta’lim muassasalarida laborant, kabinet mudiri sifatida faoliyat yuritish kabi kompleks masalalarni majmuasini qamrab oladi.

Jismoniy madaniyat yo’nalishi bitiruvchilari O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan belgilanadigan magistratura mutaxassisliklari bo’yicha belgilangan muddatlarda o’qishni davom etirishlari mumkin.

I o’quv yili / 1-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 JMNMM108 Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi I 270 9 Majburiy fan
1.02 UmPsix110 Umumiy psixologiya 300 10 Majburiy fan
1.03 O’EYT105 O’zbekistonning eng yangi tarixi 150 5 Majburiy fan
1.04 GO’M19 Gimnastika va uni o’qitish metodikasi 270 9 Majburiy fan
1.05 MHO’M109 Milliy va harakatli o’yinlarni o’qitish metodikasi 270 9 Majburiy fan
1.06 FAL104 Falsafa 120 4 Majburiy fan
Jami: 1380 46

I o’quv yili / 2-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 JMNMM108 Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi I 270 9 Majburiy fan
1.02 UmPsix110 Umumiy psixologiya 300 10 Majburiy fan
1.04 GO’M19 Gimnastika va uni o’qitish metodikasi 270 9 Majburiy fan
1.05 MHO’M109 Milliy va harakatli o’yinlarni o’qitish metodikasi 270 9 Majburiy fan
1.04 MSVAX105 Mediasavodxonlik va axborot madaniyati 150 5 Majburiy fan
1.06 AO’RT105 Amaliy o’zbek (rus) tili 150 5 Majburiy fan
Jami: 1410 37

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.11 JMNM208 Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi II 240 8 Majburiy fan
1.13 UmPedM208 Umumiy pedagogika 240 8 Majburiy fan
1.14 SpO’M208 Sport o’yinlari va uni o’qitish metodikasi II 240 8 Majburiy fan
1.15 YAO’M209 Yengil atletika va uni o’qitish metodikasi 270 9 Majburiy fan
Jami: 990 33

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.11 JMNM208 Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi II 240 8 Majburiy fan
1.13 UmPedM208 Umumiy pedagogika 240 8 Majburiy fan
1.14 SpO’M208 Sport o’yinlari va uni o’qitish metodikasi II 240 8 Majburiy fan
1.15 SMO204 Sport mahoratini oshirish I 120 4 Majburiy fan
1.15 YAO’M209 Yengil atletika va uni o’qitish metodikasi 270 9 Majburiy fan
Jami: 1740 48

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.18 SMO308 Sport mahoratini oshirish II 240 8 Majburiy fan
1.19 JTGSTBA304 Jismoniy tarbiya gigienasi va sportning tibbiy-fiziologik asoslari 120 4 Majburiy fan
1.20 KTO’MM308 Kurash turlari va uni o’qitish metodikasi 240 8 Majburiy fan
1.21 FUO’M308 Futbol va uni o’qitish metodikasi 240 8 Majburiy fan
2.05 SpO’M304 Sport o’yinlari va uni o’qitish metodikasi III 120 4 Majburiy fan
Jami: 960 32

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.18 SMO308 Sport mahoratini oshirish II 240 8 Majburiy fan
1.19 STBMO’HQ304 Sport turlari bo’yicha musobaqalar o’tkazish va hakamlik qilish 120 4 Majburiy fan
1.20 KTO’MM308 Kurash turlari va uni o’qitish metodikasi 240 8 Majburiy fan
1.21 FUO’M308 Futbol va uni o’qitish metodikasi 240 8 Majburiy fan
2.05 UTTVZY304 Uzluksiz ta’limdagi tendensiyalar va zamonaviy yondashuvlar 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

Fanning maqsad va vazifalari

Fanining maqsadi —- Bo’lajak kadrlarga jismoniy tarbiya tizimi hamda uning rivojlanishi, maktabgacha ta’lim, umumiy o’rta ta’lim, professional ta’lim va boshqa ta’lim muassasalarida tashkil etiladigan jismoniy tarbiya mashg’ulotlari hamda jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi fani bo’yicha atroflicha va chuqur kasbiy bilimlar ega qilish hamda kelajakdagi ish faoliyatlarida ahamiyat kasb etuvchi jismoniy madaniyat bo’yicha kasbiy bilimlar, ko’nikma va malakalar hamda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalana olish kabi bilimlar berishdan iborat

Fanining vazifasi — Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi fanining bo’limlarida jismoniy madaniyatning umumiy o’rta ta’lim hamda amaliy – kasbiy tayyorgarlik shuningdek, kundalik turmushda ahamiyat kasb etuvchi harakat ko’nikmalariga o’rganib boradi. Bundan tashqari sport, jismoniy tarbiyaning asosiy komponentlaridan biri hamda sport faoliyatining maxsus shakli sifatida sport musobaqalari taxlil qilishni ham o’rganadilar.

Fan yakunida talaba qanday bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladi?

  • maktabgacha ta’lim, umumiy o’rta ta’lim, akademik litsey va professional ta’lim hamda oliy ta’lamda jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi fani orqali uning qonuniyatlari, vositalari, metodlari, o’rgatish bosqichlari, jismoniy tarbiya darslarini tashkil etish shakllari haqida chuqur bilimga ega bo’lishlari lozim;
  • jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi fanini o’zlashtirish jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalar, maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi, professional ta’lim va boshqa ta’lim muassasalari jismoniy tarbiyasi ularning maqsad va vazifalari va vositalari, metodlari, jismoniy tarbiya mashg’ulotlarini tashkil qilish va o’tkazish bo’yicha tasavvur va bilimga ega bo’lishi;
  • jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi fanining bugungi kundagi holati, zamonaviy metodlari haqida ko’nikmalarga ega bo’lishi;
  • talaba jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi fanini o’qitishda foydalanilgan ta’lim texnologiyalari, elektron plakatlar, tarqatma materiallar, elektron darsliklar va qo’llanmalar,virtual laboratoriyalar, internet ma’lumotlari, lokal tarmoqdagi turli o’quv, ilmiy bilimni nazorat qilish bo’yicha ma’lumotlar jamlamasidan foydalanish;
  • mustaqil ta’lim aqliy hujum, vaziyatli masalalarni yechish, rollikli o’yinlar, referatlar yozish kabi pedagogik usullar bilan fanning o’qitilishini amalga oshirish malakalarga ega bo’lishi kerak.

Fanning qisqacha bayoni:

“Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi” fanini talabalarda, bo’lajak jismoniy tarbiya o’qituvchisiga zarur bo’lgan darajada jismoniy tarbiya tizimi hamda uning rivojlanishi haqida, maktabgacha ta’lim, umumiy o’rta ta’lim, professional ta’lim va boshqa ta’lim muassasalarida tashkil etiladigan jismoniy tarbiya mashg’ulotlari haqida, jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi fani bo’yicha atroflicha va chuqur kasbiy bilimlar ega qilish hamda kelajakdagi ish faoliyatlarida ahamiyat kasb etuvchi jismoniy madaniyat bo’yicha kasbiy bilimlar, ko’nikma va malakalar hamda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalana olish kabi bilimlar berishdan iborat kabi vazifalarni o’rgatishga xizmat qiladi.

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 1-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 30 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 6 soat Joriy nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 24 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 60 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 30 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 4 soat Joriy nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 26 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 60 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam