Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

O’zbek tili va adabiyoti bakalavriat ta’lim yo’nalishi

— 60111400 —

O’zbek tili va adabiyoti bakalavriat ta’lim yo’nalishining umumiy tavsifi

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek
Dastur kodi: 60111400
Dastur davomiyligi: 4 yil
Dastur nomi: O’zbek tili va adabiyoti

O’zbek tili va adabiyoti ta’lim yo’nalishi ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to’lashi kerak.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.

60111400 – O’zbek tili va adabiyoti ta’lim yo’nalishi – umumiy o’rta ta’lim maktablari, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’yicha pedagogik kadr tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O’zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish;

60111400 – O’zbek tili va adabiyoti ta’lim yo’nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:

 • umumiy о’rta ta’lim maktablari, akademik litseylar, texnikumlarda “Ona tili” va “Adabiyot”ga oid fanlaridan o’rnatilgan tartibda dars berish;
 • umumiy о’rta ta’lim maktablari, akademik litseylar, texnikumlar, maktabdan tashqari muassasalarida ishlash;
 • ta’lim tizimida kabinet mudiri, laborant va unga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlash;
 • mos ta’lim yo’nalishlar bo’yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, ularning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist, mutaxassis va boshqa lavozimlarda ishalshi;
 • aniq va tabiiy fanlar yo’nalishidagi ilmiy-tadqiqot tashkilotlarida kichik ilmiy xodim bo’lib ishlash;
 • mahalliy o’z-o’zini boshqarish organlari hamda joylardagi ma’naviyat va ma’rifat markazlarida ishlash;
 • ishlab chiqarish sohalarida, kasbiy ta’lim pedagogikasi va texnologiyasi, o’qitishning didaktik vositalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.

Pedagogika va psixologiya ta’lim yo’nalishi bitiruvchilari O’zbekiston Respublikasi O’zbek tili va adabiyoti ta’lim yo’nalishi bitiruvchilari O’zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan belgilanadigan magistratura mutaxassisliklari bo’yicha belgilangan muddatlarda o’qishni davom etirishlari mumkin.

I o’quv yili / 1-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 MSVAX104 Mediasavodxonlik va axborot madaniyati 150 5 Majburiy fan
1.02 TA105 Tilshunoslik asoslari 150 5 Majburiy fan
1.03 AA104 Adabiyotshunoslik asoslari 120 4 Majburiy fan
1.04 O’F105 O’zbek folklori 150 5 Majburiy fan
1.05 EO’Yo105 Eski o’zbek yozuvi 150 5 Majburiy fan
1.06 PSY108 Umumiy psixologiya 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

I o’quv yili / 2-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.06 PSY108 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.07 O’EYT104 O’zbekistonning eng yangi tarixi 150 5 Majburiy fan
1.08 O’RT104 Amaliy o’zbek (rus) tili 120 4 Majburiy fan
1.09 Falsafa Yoshlar fiziologiyasi. Ekologiya 150 5 Majburiy fan
1.10 HO’AT105 Hozirgi o’zbek adabiy tili 120 4 Majburiy fan
1.11 O’A104 O’zbek adabiyoti 120 4 Majburiy fan
351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 120 4 Majburiy
Jami: 900 30

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.10 HO’AT105 Hozirgi o’zbek adabiy tili 120 4 Majburiy fan
1.11 O’A104 O’zbek adabiyoti 120 4 Majburiy fan
1.12 DIN204 Dinshunoslik 120 4 Majburiy fan
1.13 JAT205 Jahon adabiyoti 150 5 Majburiy fan
1.14 PED208 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
2.01 JTT204 Jismoniy tarbiya 120 4 Tanlov fan
2.14 351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 150 5 Majburiy fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.10 HO’AT105 Hozirgi o’zbek adabiy tili 120 4 Majburiy fan
1.11 O’A104 O’zbek adabiyoti 120 4 Majburiy fan
1.14 PED208 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.15 InkT.GP304 Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.16 O’Sh204 O’zbek shevalari 120 4 Majburiy fan
2.02 TAT04 Tasavvuf adabiyoti 120 4 Tanlov fan
351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.15 HO’AT105 Hozirgi o’zbek adabiy tili III 120 4 Majburiy fan
1.19 O’A105 O’zbek adabiyoti III 120 4 Majburiy fan
1.22 OTO’M312 Ona tilini o’qitish metodikasi 180 6 Majburiy fan
1.23 O’AO’M312 O’zbek adabiyotini o’qitish metodikasi 180 6 Majburiy fan
2.02 ShT204 Sharq tillari (arab) 120 4 Tanlov fan
351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.05 KSXT304 Kasbiy sohada xorijiy tillar (ECTS 4) 120 4 Majburiy fan
1.22 OTO’M312 Ona tilini o’qitish metodikasi 180 6 Majburiy fan
1.23 O’AO’M312 O’zbek adabiyotini o’qitish metodikasi 180 6 Majburiy fan
1.24 S306 Sotsiolingvistika 180 6 Tanlov fan
2.03 KShO’302 Klassik she’r o’lchovi 60 2 Tanlov fan
351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 7-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.28 351TMPAM04 Tasavvuf va mumtoz poetika asoslari 120 4 Majburiy fan
1.29 351O’TTM04 O’zbek tili tarixi 120 4 Majburiy fan
1.30 351TilNM04 Tilshunoslik nazariyasi 120 4 Majburiy fan
1.31 351SemM04 Semasiologiya 120 4 Majburiy fan
1.32 351ANM04 Adabiyot nazariyasi 120 4 Majburiy fan
2.05 351MDBI04 Maktab darsilklari bilan ishlash 120 4 Tanlov fan
351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 8-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.28 351TMPAM04 Tasavvuf va mumtoz poetika asoslari 120 4 Majburiy fan
1.29 351O’TTM04 O’zbek tili tarixi 120 4 Majburiy fan
1.30 351TilNM04 Tilshunoslik nazariyasi 120 4 Majburiy fan
1.31 351SemM04 Semasiologiya 120 4 Majburiy fan
1.32 351ANM04 Adabiyot nazariyasi 60 2 Majburiy fan
2.06 351O`NM04 O`qituvchi nutq madaniyati 120 4 Tanlov fan
351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Yakuniy davlat attestatsiyalari 60 2
Jami: 900 30

HOZIRGI O’ZBEK ADABIY TILI

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Semestr
1.10 HO’AT105 Hozirgi o’zbek adabiy tili 150 5 2
1.10 HO’AT105 Hozirgi o’zbek adabiy tili 120 4 3
1.10 HO’AT105 Hozirgi o’zbek adabiy tili 120 4 4
1.10 HO’AT105 Hozirgi o’zbek adabiy tili 120 4 5
Jami: 510 17

Fanning mazmuni

Fanining o’qitishdan maqsad — “Hozirgi o’zbek adabiy tili” fanini o’qitishdan maqsad – talabalarni hozirgi o’zbek adabiy tilining nazariy masalalari (tushunchalar, nazariyalar va ularning isboti, sohaning amaliy masalalarini yechish usullari va boshqalar) bilan tanishtirishdan iborat. Ayni paytda talabalarni shu sohada mantiqiy fikrlashga, ilmiy xulosalar chiqarishga, adabiy tilning nazariy va amaliy muammolarini hal etish ko’nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Fanining vazifasi — Fanni o’qitishning vazifasi – talabalarga hozirgi o’zbek adabiy tili fanining ahamiyati, o’zbek tili fonetikasi, fonologiyasi, grafika, orfografiyasi va orfoepiyasi, leksikoligiyasi morfologiyasi, sintaksisi, punktuatsiyasi va uslubiyatining nazariy asoslariga oid bilim va tushunchalar berish, adabiy tilning shevalarga munosabati, o’zlashtirilgan nazariy bilimlarini amaliyotda qo’llay olishga o’rgatish va natijada talabalarda o’zbek adabiy tilining asoslari va og’zaki adabiy tilning yozma adabiy nutq me’yorlariga munosabati kabilarni bilish, grammatik qoidalarga tayanib, o’z fikrini hayotiy misollar orqali asoslash, o’rganganlarini amalda qo’llay olishga o’rgatishdir.

Fan yakunida talaba qanday bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladi?

 • – Hozirgi o’zbek adabiy tili fani o’zbek tilining barcha bo’limlari:
 • – leksikologiya, morfemika, morfologiya, sintaksis bilan o’zaro bog’liq, hamda tilshunoslik asoslari, til tarixi, umumiy tilshunoslik, o’zbek shevalari, sotsiolingvistika, ona tilini o’qitish metodikasi kabi fanlar bilan uzviy bog’langanligi bo’yicha talaba ushbu fanlardan yetarlicha tasavvur va bilimga ega bo’lishi;
 • – fanga oid nazariy bilimlarini muntazam takomillashtirib borish, ona tili va adabiyot fanlarining dolzarb masalalarini ilg’ay olish, o’qituvchilik faoliyatida qo’llay bilish va o’quvchilarga yetkaza olishi, hozirgi o’zbek adabiy tili, ta’limoti va nazariyalari, yirik namoyandalari, tilshunoslikning fan sohasi sifatida shakllanishi, ushbu sohadagi turli maktablar, olimlarning konsepsiya va ilmiy yondashuvlarini bilishi;
 • – “Hozirgi o`zbek adabiy tili”ning fan sifatidagi o`rni, uning umumxalq tili bilan aloqasi, rivojlanish va qo`llanilish tamoyillari haqida tushunchaga ega bo`lishi, adabiy tilning o`ziga xos me`yorlari anglash uni shevadan farqlay olish ko`nikmalariga ega bo`lishi;
 • – tilshunoslikning boshqa sohalari bilan aloqasini mustaqil o`rganish ko`nikmalariga ega bo`lishi, tilning ijtimoiy va ramziy hodisaligini tushuntira bilish, tillarning tasnifiy o`rnini aniqlash, lison va nutqni farqlash, lisoniy munosabat va ziddiyatlarni farqlash malakalari va ko’nikmalariga ega bo’lishi kerak.

Fanning qisqacha bayoni:

“Hozirgi o’zbek adabiy tili” o’zbek milliy tilining oliy formasi – ishlov berilgan, me’vorlashtirilgan, millat vakillarining barchasi uchun umumiy bo’lgan barqaror shaklidir. Demak, u milliy tilga zid qo’yilmaydi, undan boshqa tizim ham emas, balki shu milliy tilning yuqoriroq bosqichi, tartibga solingan bosh ko’rinishi. “Hozirgi o’zbek adabiy tili” fani тalabalarga o’zbek tiliga doir amaliy va seminar mashg’ulotlarida o’zlashtirilgan barcha mavzular bo’yicha masalalarga yechim topish, mavzular doirasida topshiriqlarni bajarib, ularga doir xulosalar chiqara olish kabi vazifalarni o’rgatishga xizmat qiladi.

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 20 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 20 soat Joriy nazorat 10 ball
Seminar mashg’uloti 20 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 68 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 3-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 20 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 20 soat Joriy nazorat 10 ball
Seminar mashg’uloti 20 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 67 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 4-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 20 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 20 soat Joriy nazorat 10 ball
Seminar mashg’uloti 20 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 68 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 5-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 20 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 20 soat Joriy nazorat 10 ball
Seminar mashg’uloti 20 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 67 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam