Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

— 60112600 —

Maktabgacha va boshlang’ich ta’limda xorijiy til

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek, rus
Dastur kodi: 60110800
Dastur davomiyligi: 4 yil
Dastur nomi: Maktabgacha va boshlangʼich taʼlimda xorijiy til

Maktabgacha va boshlangʼich taʼlimda xorijiy til (til bo’yicha) ta’lim yo’nalishi ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to’lashi kerak.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.

60112600 – Maktabgacha va boshlangʼich taʼlimda xorijiy til (til bo’yicha) ta’lim yo’nalishi – umumiy o’rta ta’lim maktablari, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’yicha pedagogik kadr jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi hamda Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish;

60112600 – Maktabgacha va boshlangʼich taʼlimda xorijiy til (til bo’yicha) ta’lim yo’nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:

 • – maktabgacha ta’lim va umumiy o’rta ta’limning (boshlang’ich ta’lim) mos ta’lim muassasalarida chet tillarni o’qitish
 • – maktabgacha ta’lim va umumiy o’rta ta’limning ta’lim (boshlang’ich ta’lim) tizimining ixtisosligiga mos ta’lim muassasalarida tayyorgarlik yo’nalishida nazarda tutilgan o’quv fanlari bo’yicha nazariy, amaliy va laboratoriya mashg’ulotlarni o’tkazish;
 • – zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalardan foydalanib noa’nanaviy o’quv mashg’ulotlarini o’tkazish;
 • – o’qitilayotgan fanlar bo’yicha o’quv mashg’ulotlarini o’tkazish uchun zarur bo’lgan o’quvmetodik hujjatlarni tuzishi, tayyorlash va rasmiylashtirish;
 • – mahalliy o’z – o’zini boshqarish organlari hamda joylardagi ma’naviyat va ma’rifat markazlarida ishlash;
 • – o’qitilayotgan fan bo’yicha o’quv mashg’ulotlarini o’tkazish uchun o’qitishning didaktik vositalaridan foydalanish

Maktabgacha va boshlangʼich taʼlimda xorijiy til (til bo’yicha) ta’lim yo’nalishi bitiruvchilari O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan belgilanadigan magistratura mutaxassisliklari bo’yicha belgilangan muddatlarda o’qishni davom etirishlari mumkin.

I o’quv yili / 1-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.02 351ManM02 Ma’naviyatshunoslik 60 6 Majburiy fan
1.04 351XTM08 Xorijiy til 120 4 Majburiy fan
1.05 351O’EYTM04 O’zbekistonning eng yangi tarixi 60 2 Majburiy fan
1.10 351TO’MA04 Jismoniy tarbiya va sport 120 4 Majburiy fan
1.12 351AFON04 Amaliy fonetika 180 6 Majburiy fan
1.13 351AO’CHTM04 Asosiy o’rganilayotgan chet tili 180 6 Majburiy fan
1.14 351GRM04 Grammatika moduli 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

I o’quv yili / 2-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 351FalM04 Falsafa 120 4 Majburiy fan
1.03 351O’RTM04 O’zbek (rus) tili 120 4 Majburiy fan
1.04 351XTM08 Xorijiy til 120 4 Majburiy fan
1.06 351YFGM04 Yoshlar fiziologiyasi. Ekologiya 120 6 Majburiy fan
1.11 351MadKM04 Madaniyatlararo kommunikatsiya moduli 120 6 Majburiy fan
1.13 351AO’CHTM04 Asosiy o’rganilayotgan chet tili 180 4 Majburiy fan
1.15 351TLK10 Tilshunoslik 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.08 351UmPsixM06 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.16 351TAA10 Til aspektlari amaliyoti 180 6 Majburiy fan
1.17 351BPVP1008 Bolalar psixologiyasi va pedagogikasi 120 4 Majburiy fan
1.18 351BAM04 Bolalar adabiyoti 180 4 Majburiy fan
1.19 351O’YAM04 O’qish va yozish amalyoti 180 6 Majburiy fan
2.01 120 4 Tanlov fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.07 351TATM04 Ta’limda axborot texnologiyalari 120 4 Majburiy fan
1.08 351UmPsixM06 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.17 351BPVP1008 Bolalar psixologiyasi va pedagogikasi 120 4 Majburiy fan
1.19 351O’YAM04 O’qish va yozish amalyoti 120 4 Majburiy fan
2.02 180 4 Tanlov fan
2.04 120 4 Tanlov fan
2.10 351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.09 351UmPedM08 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.20 351O’TNA10 O’rganilayotgan til nazariy aspektlari 180 6 Majburiy fan
1.21 351MBTIM12 Maktabgacha va boshlang’ich ta’limda ingliz tilini o’qitish metodikasi 180 6 Majburiy fan
1.22 351TNVA04 Til ko’nikmalari integratsiyasi 180 6 Majburiy fan
2.04 120 4 Tanlov fan
120 4 Tanlov fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.09 351UmPedM08 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.20 351O’TNA10 O’rganilayotgan til nazariy aspektlari 120 4 Majburiy fan
1.21 351MBTIM12 Maktabgacha va boshlang’ich ta’limda ingliz tilini o’qitish metodikasi 180 6 Majburiy fan
1.22 351TNVA04 Til ko’nikmalari integratsiyasi 360 4 Majburiy fan
2.06 120 4 Majburiy fan
2.07 120 4 Tanlov fan
2.10 351MPA04 Malakaviy va pedagogik amaliyot 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 7-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.23 351MTDM04 Materials Development 180 4 Majburiy fan
1.24 351BO’DBM04 Bolalarning o’zlashtirish darajasini baholash metodikasi 120 6 Majburiy fan
1.25 351TNVA04 Tarjima nazariyasi va amaliyoti 180 4 Majburiy fan
1.26 351ILMISH04 Ilmiy ish asoslari 120 4 Majburiy fan
2.08 180 6 Tanlov fan
2.09 120 4 Tanlov fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 8-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
2.09 351MPA26 Malakaviy va pedagogik amaliyot 780 26 Majburiy fan
2.10 351YDA04 Yakuniy davlat attestasiyalar 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

Maktabgacha va boshlang’ich ta’limda ingliz tilini o’qitish metodikasi

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Semestr
1.21 351MBTIM12 Maktabgacha va boshlang’ich ta’limda ingliz tilini o’qitish metodikasi 180 6 5
1.21 351MBTIM12 Maktabgacha va boshlang’ich ta’limda ingliz tilini o’qitish metodikasi 180 6 6
Jami: 360 12

Fanning maqsad va vazifalari

Fanining maqsadi — talabalarning xorijiy til bo’yicha egallagan bilim, ko’nikma, malakalarini kasbiy va ilmiy faoliyatda erkin qo’llay olishlarini ta’minlash, ularni maktabgacha va boshlang’ich ta’limda ingliz tili o’qitish nazariyasi va amaliyoti, maqsad va vazifalari bilan tanishtirishdir, orqali kasbga yo’naltirishni amalga oshrishdan iborat.

Fanining vazifasi — talabalarni maktabgacha va boshlang’ich ta’limda chet tili o’rganish va o’qitish metodlari bilan tanishtirish hamda ulardan amalda foydalana olish, grammatika, fonetika va leksikani kommunikativ yondashuv asosida o’qitishga o’rgatish. O’qish, tinglash, gapirish va yozish uchun zarur bo’lgan ko’nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan uslublardan foydalangan holda dars ishlanmalarini ishlab chiqishga, o’quv materiallarini tahlil qilish va ularni baholashga hamda xorijiy o’quv materiallarini mahalliy sharoit va milliy tizimga moslashtirish hamda yangilarini yarata olish, chet tili darslarini to’g’ri rejalashtirish va dars rejalarini baholash, darslarda vujudga keladigan muammolarni aniqlash va unga yechim topa olishga o’rgatish ko’nikma va malakalariga ega bo’lish talab etiladi.

Fan yakunida talaba qanday bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladi?

 • – grammatika, fonetika va leksikani kommunikativ yondashuv asosida o’qitishning afzalliklari haqida batafsil ma’lumotga ega bo’lishi
 • – grammatika, fonetika va leksikani samarali o’qitish va o’rganishga mo’ljallangan materiallarni tahlil qila olishi
 • – til tizimlarini kommunikativ yondashuv asosida o’qitish va o’rganishga mo’ljallangan materiallarni to’play olishi;
 • – muloqotga yo’naltirilgan uslub orqali o’qish, tinglash, yozish va gapirish ko’nikmalarini rivojlantirish
 • – chet tili o’qituvchisiga xos til ko’nikmalarini amaliy tarzda qo’llash
 • – chet tilida ko’rsatmalar berish, ma’lumot olish va darsni boshqarish;
 • – dars jarayonida ona tilidan foydalanish o’rinlari;
 • – darslar ketma-ketligi, maqsad, vazifalari va kutilayotgan natijalarni to’g’ri belgilashi; darsning turli bosqichlari (dars boshlanishi, asosiy va yakuniy qismi) uchun tegishli vazifalarni tanlay olishi va ularni bir – biriga bog’lash, izchillikni ta’minlashi;
 • – internetdagi tayyor dars rejalarini tanqidiy tahlil qilishi;
 • – o’quv adabiyotlarni tahlil qilish va ularni til o’rganayotganlar ehtiyojiga ko’ra tanlashi;

Fanning qisqacha bayoni:

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 1-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 30 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 14 soat Joriy nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 46 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 90 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 30 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 16 soat Joriy nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 44 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 90 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam