Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

— 60112500 —

Maktab menejmenti bakalavriat ta’lim yo’nalishining umumiy tavsifi

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek, rus
Dastur kodi: 60112500
Dastur davomiyligi: 4 yil
Dastur nomi: Maktab menejmenti

Maktab menejmenti ta’lim yo’nalishi ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangunga qadar 240 kredit to’plashi kerak.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.

60112500 – Maktab menejmenti ta’lim yo’nalishi – umumiy o’rta ta’lim maktablari, o’rta maxsus, kasb-hunar va professional ta’lim muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’yicha pedagogik kadr jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O’zbekiston Respublikasi Maktab va maktabgacha ta’lim Vazirligi hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar Vazirligi tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish;

60112500 – Maktab menejmenti yo’nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:

 • – tashkiliy-pedagogik boshqaruv faoliyat;
 • – pedagogik faoliyat va ta’lim xizmati ko’rsatish;
 • – ilmiy-tadqiqot faoliyati;
 • – ma’naviy-ma’rifiy faoliyat;
 • – tadbirkorlik.

 • Ta’lim yo’nalishi bo’yicha tayyorlanadigan bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor buyurtmachilari ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim muassasasi tomonidan aniqlanadi.

I o’quv yili / 1-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01. UmPsix108 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.02. BshN106 Boshqaruv nazariyasi 180 6 Majburiy fan
1.04. O’EYT104 O’zbekistonning eng yangi tarixi 120 4 Majburiy fan
1.06. FC108 Mutaxassislikka oqishni-kochirish 240 8 Majburiy fan
1.08. AO’RT.104 Amaliy o’zbek (rus) tili (ECTS 4) 120 4 Majburiy fan
1.09. DTIY102 Davlat tilida ish yuritish (ECTS 2) 60 2 Majburiy fan
1.12. YosAFG102 Yosh anatomiyasi, fiziologiyasi va gigiyenasi 60 2 Majburiy fan
Jami: 900 30

I o’quv yili / 2-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01. UmPsix108 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.03 IQN110 Iqtisodiyot nazariyasi 300 10 Majburiy fan
1.05 MSVAX104 Mediyasavodxonlik va axborot madaniyati 120 4 Majburiy fan
1.07. FALMAD104 Falsafa (ECTS 4) 120 4 Majburiy fan
1.10. MarAs104 Marketing asoslari 180 6 Majburiy fan
1.11. IqTT105 Iqtisodiy ta’limotlar tarixi 60 2 Majburiy fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.13. UmPed208 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.15. Ta’lMA210 Ta’lim menejmenti asoslari 120 4 Majburiy fan
1.16. Ta’lM206 Ta’lim marketingi 180 6 Majburiy fan
1.17. MakPB208 Maktabda personalni boshqarish 120 4 Majburiy fan
1.18. ATKFQ204 Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo’llash (ECTS 4) 120 4 Majburiy fan
2.01. Tanlov fan 60 2 Tanlov fan
2.12. MPA203 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.13. UmPed208 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.14. InkT.GP204 Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.15. Ta’lMA210 Ta’lim menejmenti asoslari 180 6 Majburiy fan
1.17. MakPB208 Maktabda personalni boshqarish 120 4 Majburiy fan
2.01. Tanlov fan 60 2 Tanlov fan
2.02. Tanlov fan 120 4 Tanlov fan
2.12. MPA204 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.19. TSMen305 Ta’lim sifati menejmenti 240 8 Majburiy fan
1.21. TIqtRMK312 Ta’lim iqtisodiyoti: rahbarning moliyaviy kompetentligi 180 6 Majburiy fan
1.22. KSXT304 Kasbiy sohada xorijiy tillar (ECTS 4) 120 4 Majburiy fan
1.23. IqtBAO’M408 Iqtisodiy bilim asoslarini o’qitish metodikasi 120 4 Majburiy fan
1.24. UTTVZY402 Uzluksiz ta’limdagi tendensiyalar va zamonaviy yondoshuvlar 60 2 majburiy fan
2.12. MPA305 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.20. SMenSMar308 Strategik menejment va strategik marketing 240 8 Majburiy fan
1.21. TIqtRMK312 Ta’lim iqtisodiyoti: rahbarning moliyaviy kompetentligi 180 6 Majburiy fan
1.23. IqtBAO’M408 Iqtisodiy bilim asoslarini o’qitish metodikasi 120 4 Majburiy fan
2.03. Tanlov fan 180 6 Tanlov fan
2.12. MPA306 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 7-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
2.04. Tanlov fan 120 4 Tanlov fan
2.05. Tanlov fan 120 4 Tanlov fan
2.06. Tanlov fan 180 6 Tanlov fan
2.07. Tanlov fan 180 6 Tanlov fan
2.08. Tanlov fan 120 4 Tanlov fan
2.12. MPA407 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

IV o’quv yili / 8-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
2.09. Tanlov fan 180 6 Tanlov fan
2.10. Tanlov fan 180 6 Tanlov fan
2.11. Tanlov fan 240 8 Tanlov fan
2.12. MPA408 Malakaviy va pedagogik amaliyot 180 6 Majburiy fan
2.12. YaDA408 Yakuniy davlat attestatsiyalari 120 4 Majburiy fan
Jami: 900 30

Fanning maqsad va vazifalari

Fanning maqsadi — Ta’lim sohasiga oid yo’nalish bo’lib, u umumiy o’rta va o’rta maxsus ta’lim, professional ta’lim va maktabdan tashqari ta’lim muassasalarini boshqaruvi (mulk shaklidan qat’iy nazar), ularni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish istiqbollarini belgilash bo’yicha iqtisodiy, tashkiliy va ta’lim xizmatlarini ko’rsatish masalalari yechimlarini samarali boshqaruvini amalga oshirish, ta’lim menejerligi va pedagogik faoliyat, ta’lim sifatini nazorat qilish, xalqaro baholash dasturlari, ta’limda innovatsiyalarni boshqarish, taym menejmenti kabi kompleks masalalar bilan bog’liq kasbiy sohalar majmuasini qamrab oladi.
Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va ta’lim texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyat sohalarida qo’shimcha va o’zgarishlar bo’lishi mumkin.

Fanning vazifalari:

 • – umumiy o’rta va o’rta maxsus ta’lim, professional ta’lim va maktabdan tashqari ta’lim tizimi muassasalari (mulk shaklidan qat’iy nazar);
 • – umumiy o’rta va o’rta maxsus ta’lim, professional ta’lim va maktabdan tashqari ta’limlari muassasalarida boshqaruv samaradorligi va natijadorligini oshirish va pedagogik jarayonlar;
 • – boshqaruvda vaziyatli va tizimli yondoshuv tamoyillarini tatbiq etish, davlat va mahalliy boshqaruv qarorlarini amalga oshirish jarayonlari;
 • – ta’lim muassasalarida zamonaviy boshqaruv tizimini tashkil etish, tashkiliy tuzilmalarni optimallashtirish, boshqaruv samaradorligini oshirish, ta’lim sifatini nazorat qilish, xalqaro baholash dasturlari va mehnatni rag’batlantirish jarayonlari.
 • O’quv rejada qayd etilgan har bir fan yakunida talaba qanday bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladi?

  • – mutaxassislik fanlarining shakllanishi va rivojlanishining tarixiy bosqichlari;
  • – mutaxassislik fanlarining keyingi yutuqlari;
  • – mutaxassislik fanlarining nazariy masalalari to’g’risida, jumladan, maktab menejmenti asoslari, boshqaruv uslublari, rahbarlik mahorati, boshqaruv tamoyillari kabi bilimga ega bo’lishi;
  • – mutaxassislik fanlarining integrasiyasi to’g’risidagi tassavurning rivojlanishi va umumiy tavsifi;
  • – mutaxassislik fanlariga tayangan holda maktab, professional ta–lim muassasalaridagi ta–lim boshqaruvini yangi metodikalarga tayangan holda amalga oshirish kompetensiyasiga ega bo’lishi;
  • – Angliya, Finlandiya kabi rivojlangan xorijiy mamlakatlar ta’lim tizimidagi o’qitish metodikalari bilan tanishish va uni O’zbekiston ta’limiga moslashtirishni o’rganish ko’nikmasiga ega bo’lishi;
  • – axborot va komunikatsion texnologiyalar, tizimlar bilan tanishish va ular tahlil qila bilish;
  • – ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarni qo’llay bilish va ular asosida zamonaviy metodika elementlarini ta’limga singdirish;
  • – ta–lim muassasasidagi xodimlar bilan ijtimoiy va mehnat munosabatlarini tashkil etish ko’nikmasiga ega bo’lish;
  • – menejment fanlarining jamiyatdagi munosib o’rnini aniqlash;
  • – olgan nazariy bilimlarini amalda tadbiq eta olish;
  • – mutaxassislikka oid umumiy kasbiy kompetensiyalariga ega bo’lishi kerak.

  Fanning maqsad va vazifalari

  Maktab menejmenti ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar tayyorlash milliy malaka ramkasi, kasb standartlari, kadrlar buyurtmachilari talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib, ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta’lim olish kunduzgi ta’lim shaklida amalga oshiriladi. Ta’lim shakli bo’yicha o’qitish kredit-modul tizimi asosida tashkil qilinadi.
  Kunduzgi ta’limda bakalavriat dasturining me’yoriy muddati 4 yil.
  Bakalavriat o’quv dasturining hajmi kunduzgi ta’lim shakli foydalaniladigan ta’lim texnologiyalaridan qat’iy nazar 240 kredit birligini tashkil etadi.
  Bir o’quv yili uchun bakavlavriat ta’lim dasturining hajmi 60 kredit birligi tashkil etadi. Mazkur yo’nalish doirasida o’quv dasturlari o’zaro yaqin bo’lgan bakalavriat ta’lim yo’nalishlari bo’yicha asosiy va qo’shimcha mutaxassislik (kvalifikatsiya) berish amalga oshirilishi mumkin. Akademik guruh tanlovi asosida traektoriyaga ko’ra kvalifikatsiya universitet Kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Qo’shimcha mutaxassislik (kvalifikatsiya) uchun o’quv rejaning tanlov fanlari tarkibidan 40-60 kredit miqdorida o’quv tashkil qilinishi nazarda tutiladi.

  Dars turi va baholash usuli
  1-semestr

  Dars turi Nazoratlar Ball taqsimoti
  Ma’ruza mashg’uloti Oraliq nazorat 20 ball
  Amaliy mashg’uloti Joriy nazorat 10 ball
  Seminar mashg’uloti Joriy nazorat 10 ball
  Mustaqil ta’lim Joriy nazorat 10 ball
  Yakuniy nazorat 50 ball

  2-semestr

  Dars turi Nazoratlar Ball taqsimoti
  Ma’ruza mashg’uloti Oraliq nazorat 20 ball
  Amaliy mashg’uloti Joriy nazorat 10 ball
  Seminar mashg’uloti Joriy nazorat 10 ball
  Mustaqil ta’lim Joriy nazorat 10 ball
  Yakuniy nazorat 50 ball

  Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

  5 baholik shkala 100 ballik shkala
  5,00 — 4,96 100
  4,95 — 4,91 99
  4,90 — 4,86 98
  4,85 — 4,81 97
  4,80 — 4,76 96
  4,75 — 4,71 95
  4,70 — 4,66 94
  4,65 — 4,61 93
  4,60 — 4,56 92
  4,55 — 4,51 91
  4,50 — 4,46 90
  4,45 — 4,41 89
  4,40 — 4,36 88
  4,35 — 4,31 87
  5 baholik shkala 100 ballik shkala
  4,30 — 4,26 86
  4,25 — 4,21 85
  4,20 — 4,16 84
  4,15 — 4,11 83
  4,10 — 4,06 82
  4,05 — 4,01 81
  4,00 — 3,96 80
  3,95 — 3,91 79
  3,90 — 3,86 78
  3,85 — 3,81 77
  3,80 — 3,76 76
  3,75 — 3,71 75
  3,70 — 3,66 74
  3,65 — 3,61 73
  5 baholik shkala 100 ballik shkala
  3,60 — 3,56 5 baholik shkala
  3,55 — 3,51 5 baholik shkala
  5 baholik shkala 70
  3,45 — 3,41 69
  3,40 — 3,36 68
  3,35 — 3,31 67
  3,30 — 3,26 66
  3,25 — 3,21 65
  3,20 — 3,16 64
  3,15 — 3,11 63
  3,10 — 3,06 62
  3,05 — 3,01 61
  3,00 60
  3,0 dan kam 60 dan kam