Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

Dizayn ta’lim yo’nalishi

— 60210400 —

Dizayn (libos va gazlamalar) ta’lim yo’nalishining umumiy tavsifi

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek, rus
Dastur kodi: 60210400
Dastur davomiyligi: 4 yil
Dastur nomi: Dizayn (libos va gazlamalar)

Dizayn (libos va gazlamalar) yo’nalishida ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to’plashi kerak.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50 % auditoriya soati, 50 % mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.

60210400 – Dizayn (libos va gazlamalar) bakalavriat yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining sohalari: Dizayn (libos va gazlamalar) fan, texnika va ta’lim sohasidagi yo’nalish bo’lib, o’quv fanlari, vositalari, uslublari va pedagogik faoliyatning usullarini hamda ilmiy va estetik kategoriyalar asosida dekorativ-amaliy bezash, konstruksiyalash, modellashtirish, materiallar sirti va gazlamalarga badiiy ishlov berish, aksesuarlarni yaratish, visual kommunikatsiya vositalaridan foydalanib libos va uni tashkil etuvchilarni shakllantirishga yo’naltirilgan loyihalshni o’z ichiga oladi.

60210400 – Dizayn (libos va gazlamalar) bakalavriat yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining turlari:

 • – pedagogik (umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida);
 • – loyihaviy;
 • – ishlab chiqarish;
 • – tashkiliy-boshqaruv;
 • – foydalanish va servis xizmatini ko’rsatish.

Yo’nalish bo’yicha fan, san’at, dizayn, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyat turlarida qo’shimcha va o’zgarishlar bo’lishi mumkin. Ta’lim yo’nalishi bo’yicha tayyorlangan bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim muassasasi tomonidan aniqlanadi.

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.07 351TATM04 Ta’limda aaxborot tenologiyalari 120 4 Majburiy fan
1.09 351UmPsixM08 Umumiy psixologiya 60 2 Majburiy fan
1.15 351AQTM08 Anotomik qalamtasvir 120 4 Majburiy fan
1.16 351QRTM04 Qiyofa rangtasvir 120 4 Majburiy fan
1.19 351DMAM04 Dizayn metatalogiya asoslari 120 4 Majburiy fan
1.20 351KKM06 Kiyimlarni konistruksiyalash 120 4 Majburiy fan
2.01 351KAKBVT08 Keng assortimentdagi kiyimlarni bichish va tikish 60 2 Tanlov fan
Jami: 720 24

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.10 351UmPedM08 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.15 351AQTM08 Anotomik qalamtasvir 120 4 Majburiy fan
1.16 351QRTM04 Qiyofa rangtasvir 120 4 Majburiy fan
1.17 351MM06 Matrealshunoslik 120 4 Majburiy fan
1.18 351KUBTM04 Kostyum va uning bichim tarixi 120 4 Majburiy fan
2.01 351KAKBVT08 Keng assortimentdagi kiyimlarni bichish va tikish 120 4 Tanlov fan
Jami: 720 24

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.08 UmPsixM1082 Umumiy psixalogiya 60 6 Majburiy fan
2.02 RTM20324 Rangtasvir 180 6 Majburiy fan
2.03 Proj M20348 Dizayn-loyixalash 180 6 Majburiy fan
3.02 KK M3028 Kiyimlarni konistruksiyalash 120 4 Ixtisoslik fan
3.05 Fashlll M3058 Fashinon illyutratsiya va gazlamalar dizayini 180 6 Ixtisoslik fan
Jami: 720 24

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.08 UmPsixM1082 Umumiy psixalogiya 120 4 Majburiy fan
2.02 RTM20324 Rangtasvir 180 6 Majburiy fan
2.03 Proj M20348 Dizayn-loyixalash 240 8 Majburiy fan
3.05 Fashlll M3058 Fashinon illyutratsiya va gazlamalar dizayini 180 6 Ixtisoslik fan
Jami: 720 24

IV o’quv yili / 7-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
2.07 Chizma tasvir 72 Majburiy fan
2.08 Rangtasvir 30 Majburiy fan
2.10 Dizayn loyihalash 90 Majburiy fan
3.07 Liboslarni maketlash 90 Ixtisoslik fan
3.08 Dizayn ob’ektlarini kompyuterda modellash 88 Ixtisoslik fan
3.09 Fashion illyustratsiya 36 Ixtisoslik fan
3.08.1 Amaliy ingliz tili 30 Tanlov fan
4.0.1 Q/f. Dizayn va reklama 30 Qo’shimcha fan
Jami: 466

IV o’quv yili / 8-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
2.07 Chizma tasvir 70 Majburiy fan
2.08 Rangtasvir 30 6 Majburiy fan
2.10 Dizayn loyihalash 88 Majburiy fan
3.07 Liboslarni maketlash 88 6 Ixtisoslik fan
3.08 Dizayn ob’ektlarini kompyuterda modellash 86 Ixtisoslik fan
3.09 Fashion illyustratsiya 30 Ixtisoslik fan
3.08.1 Amaliy ingliz tili 30 Tanlov fan
4.01 Q/f. Dizayn va reklama 30 Qo’shimcha fan
Jami: 452

Fanning maqsad va vazifalari

Fanining maqsadi — Libos dizayneri ijodida “Dizayn-loyihalash” fani juda muhim o’rin egallaydi. “Dizayn – loyihalash” fani talabalarda ijodiy fikrlash, fantaziya, did mukammaligi va ijodiy salohiyatini rivojlantiradi, hamda kiyimlarni ishlab chiqarishda badiiy loyihalash jarayonida dizayner ijodiga kerak bo’lgan professonal bilim va ko’nikmalarni rivojlantiradi. Iste’molchilarning kiyimga bo’lgan talablarini qondirish yo’lidagi dizaynerlar oldidagi masalalarni yechish; kiyim loyihalashtirishning progressiv usullarini o’rganish, hamda kiyimni loyihalash jarayonini tashkil etish va yo’lga qo’yishni mukammallashtirish yo’nalishlarini o’rganish; turli vazifalarga mo’ljallangan va har xil kiyim turlarining loyihalarini yaratish, badiiy bezash sohasidagi ilmiy yo’nalishlarni o’rganish va ularning tahlil qilish.

Fanining vazifasi — Dizayn-loyihalash” fani zamonaviy kiyimni loyihalash sohasidagi vazifalar, individual gavdaga, turli assortimentdagi, turli yosh guruhlari bo’yicha kiyimlarini loyihalash va badiiy bezash, kiyim loyihasini ishlab chiqish hususiyatlarini, ijodiy – badiiy loyihalashda ijodiy uslublardan foydalanishni, tassavuran-fikran bog’lanish (assosiasiyalash) va ijodiy fikrlash asoslarini qo’llashni, rassom-dizaynerning ijodiiy manbaalaridan foydalanishni va fan tarixi va rivojining muhim bo’lgan bilim va ko’nikmalarini shakllantirishni maqsad qilib qo’yadi.

Fan yakunida talaba qanday bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladi?

 • badiiy loyihalash sohasidagi tarixiy tajribalar;
 • zamonaviy moda yo’nalishi tendensiyalari haqida tasavvurga ega bo’lishi;
 • libos dizayn va gazlamalarni badiiy loyihalashning zamonaviy vosita va usullarini;
 • ijod qilishning turli usullarini;
 • sodda va murakkab namunalar loyihasini yaratishni;
 • liboslarni loyihalash sohasidagi terminologiya, asosiy tushuncha va asosiy loyihalash metodlarini;
 • libos kolleksiyasinining kompozisiyasini;
 • dizayn-loyihaga qo’yiladigan talablarni;
 • dizayn-loyihaga qo’yiladigan talablarning batafsil spesifikasiyasini tuzishni bilishi;
 • badiiy loyihalashda qo’llaniladigan asosiy materiallar, ularning hususiyatlari, plastikasi, tektonikasini tushunish va ularni qo’llash;
 • assosiativ fazoviy, siymoli fikrlash;
 • konseptual fikrlash va dizayn yo’nalishida tadqiqot olib borish;
 • o’z takliflarini ilmiy asoslash;
 • liboslarni maketlash va modellashtirish;
 • berilgan materialda loyihani bajarish ko’nikmalariga ega bo’lishi;

Fanning qisqacha bayoni:

Talabalarda “Dizayn-loyixalash” fanining asoslariga oid bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat. Yo’nalish talabalarda ijodiy fikrlash, fantaziya, did mukammaligi va ijodiy saloxiyatini rivojlantiradi, xamda kiyimlarni ishlab chiqarishda badiiy loyixalash jarayonida dizayner ijodiga kerak bulgan professonal bilim va ko’nikmalarni rivojlantiradi.

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 1-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 36 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 40 soat Joriy nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 30 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 194 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 34 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 40 soat Joriy nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 30 soat Joriy nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 196 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam