Skip to main content

Ishonch telefoni: +(99872) 226 68 10

Cholg‘u ijrochiligi ( turlari bo‘yicha) umumiy tavsifi

— 60211500 —

Cholg‘u ijrochiligi ( turlari bo‘yicha) umumiy tavsifi

Ta’lim shakillari: kunduzgi
Beriladigan daraja: bakalavr
Ta’lim tillari: o’zbek
Dastur kodi: 60211500
Dastur davomiyligi: 4 yil
Dastur nomi: Cholg‘u ijrochiligi ( turlari bo‘yicha)

Vokal san’ati ( turlari bo‘yicha) yo’nalishi ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to’lashi kerak.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.

60211500- Cholg‘u ijrochiligi ( turlari bo‘yicha) ta’lim yo’nalishi – umumiy o‘rta ta’lim maktablari, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha pedagogik kadr tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi hamda Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug‘ullanish;

60211500 – ta’lim yo’nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:

  • ijodiy-ijrochilik;
  • o‘rta maxsus, kasb hunar, umumiy o‘rta, maktabdan tashqari ta’lim muassasalari hamda musiqa va san’atga ixtisoslashgan maktab va maktab-internetlarida pedagogik;
  • ijtimoiy-ma’rifiy;
  • tashkiliy-boshqaruv;
  • ilmiy-tadqiqot faoliyati.

Bitiruvchi diplom ilovasiga Davlat Attestatsiyasi qaroriga binoan “ Maktabdan tashqari ta’lim muassasalari hamda musiqa va san’atga ixtisoslashtirilgan maktab va maktab- internatlarida cholg‘u ijrochiligi (turlari bo‘yicha) fanlari o‘qituvchisi “ kasbiy ixtisoslashuv malakasi yozib beriladi. Ijrochilikda iste’dodi alohida e’tibor etilgan bitiruvchi konsert ichrochisi, orkestr va ansambli sozandasi, jo‘rovoz sifatida faoliyat olib borishi hamda cholg‘u ijrochiligi turlarining oiladosh cholg‘ularidan kasbiy va pedagogik faoliyat yuritishi mumkin.

I o’quv yili / 1-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.01 351FalM14 Falsafa 120 4 Majburiy fan
1.03 351O’RTM04 O’zbek (rus) tili 120 4 Majburiy fan
1.04 351XTM08 Xorijiy til 120 4 Majburiy fan
1.11 351SolfM08 Solfedjio 120 4 Majburiy fan
1.12 351CholITBM08 Cholǵu ijrochiligi (turlari boʻyicha) 120 4 Majburiy fan
1.13 351CholATBM08 Ansambl (turlari boʻyicha) 120 4 Majburiy fan
1.14 351JMTM06 Jahon musiqasi tarixi 180 6 Majburiy fan
Jami: 900 30

I o’quv yili / 2-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.02 351ManM02 Ma’naviyatshunoslik 60 2 Majburiy fan
1.04 351XTM08 Xorijiy til 120 4 Majburiy fan
1.05 351O‘EYTM04 O‘zbekistonning eng yangi tarixi 120 4 Majburiy fan
1.06 351YFGM04 Yoshlar fiziologiya. Ekologiya 120 4 Majburiy fan
1.11 351SolfM08 Solfedjio 120 4 Majburiy fan
1.12 351CholITBM08 Cholǵu ijrochiligi (turlari boʻyicha) 120 4 Majburiy fan
1.13 351CholATBM08 Ansambl (turlari boʻyicha) 120 4 Majburiy fan
1.15 351O‘MTM04 O‘zbek musiqasi tarixi 120 4 Majburiy fan
JAMI: 900 30

II o’quv yili / 3-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.08 351TATM04 Ta’limda axborot texnologiyalari 120 4 Majburiy fan
1.09 351UmPsixM08 Umumiy psixologiya 60 2 Majburiy fan
1.16 3514GarmM08 Garmoniya 120 4 Majburiy fan
1.17 351ForteM08 Fortepiano 120 4 Majburiy fan
1.18 351YakCholIjM08 Yakka cholǵu ijrochiligi 120 4 Majburiy fan
1.19 351OrkSTBM08 Orkestr sinfi (turlari boʻyicha) 120 4 Majburiy fan
2.01 351MKDİ06 Musiqiy kompyuter dasturlarida ishlash 60 2 Tanlov fan
JAMI: 900 30

II o’quv yili / 4-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.09 351UmPsixM08 Umumiy psixologiya 120 4 Majburiy fan
1.16 3514GarmM08 Garmoniya 120 4 Majburiy fan
1.17 351ForteM08 Fortepiano 120 4 Majburiy fan
1.18 351YakCholIjM08 Yakka cholǵu ijrochiligi 120 4 Majburiy fan
1.19 351OrkSTBM08 Orkestr sinfi (turlari boʻyicha) 120 4 Majburiy fan
2.02 351ChVChA06 Cholǵushunoslik va cholǵular tarixi 120 4 Tanlov fan
JAMI: 900 30

III o’quv yili / 5-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.10 351UmPedM08 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.20 351MutVIM08 Mutaxassislik (cholǵu ijrochiligi) 120 4 Majburiy fan
1.21 351OrkSKXM08 Orkestr sinfi (kamer orkestr) 180 6 Majburiy fan
1.23 351MATM04 Musiqa asarlari tahlili 120 4 Majburiy fan
1.24 351MChA06 Milliy cholǵu ansambli 60 2 Tanlov fan
2.04 351ITUİ04 Ijro texnikasi ustida ishlash 60 2 Tanlov fan
JAMI: 900 30

III o’quv yili / 6-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.10 351UmPedM08 Umumiy pedagogika 120 4 Majburiy fan
1.20 351MutVIM08 Mutaxassislik (cholǵu ijrochiligi) 120 4 Majburiy fan
1.21 351OrkSKXM08 Orkestr sinfi (kamer orkestr) 180 6 Majburiy fan
1.24 351MTN04 O‘zbek maqomi tarixi va nazariyasi 120 4 Majburiy fan
2.05 351M’O’M06 Musiqa o‘qitish metodikasi 120 4 Majburiy fan
2.06 351Dir04 Dirijyorlik 60 2 Tanlov fan
JAMI: 900 30

IV o’quv yili / 7-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.25 351SozTBM04 Sozandalik (turlari boʻyicha) 120 4 Majburiy fan
1.26 351XCHOM04 Xalq cholǵulari orkestri 120 4 Majburiy fan
1.27 351MRO’M06 Maktab repertuarini o’rganish 120 4 Majburiy fan
1.29 351CholIBUM06 Cholǵu ijrochiligini o’qitish uslubiyoti 120 4 Majburiy fan
2.01 351ChM04 Cholǵushunoslik 120 4 Majburiy fan
2.07 351MS04 Maqom sol’fijiosi 120 4 Tanlov fan
JAMI: 900 30

IV o’quv yili / 8-semester

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Tanlov turi
1.25 351SozTBM04 Sozandalik (turlari boʻyicha) 120 4 Majburiy fan
1.26 351XCHOM04 Xalq cholǵulari orkestri 120 4 Majburiy fan
1.27 351MRO’M06 Maktab repertuarini o’rganish 120 4 Majburiy fan
1.31 351CholIBUM06 Cholǵu ijrochiligini o’qitish uslubiyoti 120 4 Majburiy fan
1.29 351ChM04 Cholǵushunoslik 120 4 Majburiy fan
2.08 351EA04 Estrada ansambli 60 2 Tanlov fan
JAMI: 900 30

Umumiy kimyo

Fan kodi Fanning malakaviy kodi Fan nomi Soat Kredit Semestr
1.23 351MutVIM08 Mutaxasislik ( cholg‘u ijrochiligi) 120 4 5
1.23 351MutVIM08 Mutaxasislik ( cholg‘u ijrochiligi) 120 4 6
Jami: 240 8

Fanning mazmuni

Fanining o‘qitishdan maqsad — talabalarning o‘quv jarayonida cholg‘u ijrochiligi bo‘yicha bilimlarini shakllantirish hamda mujassamlashtirish, ularning keyingi o‘qituvchilik faoliyatida cholg‘u ijrochiligida cholg‘u ansambllari tashkil qilish usullari, cholg‘u asboblarida ijro etish mahoratlari, ijro dinamikasi, texnikasi, chet el hamda o‘zbek kompozitorlari haqidagi ma’lumotlarni shakllantirishdan iborat.

Fanining vazifasi — mashg‘ulotlar jarayonida talabalarda o‘zbek xalq cholg‘u asboblarida ijro etish mahoratlarini shakllantirish bo‘yicha amaliy ishlar olib boriladi. Shuningdek, umumta’lim maktablarida cholg‘u ansambllarini tashkil etish, ular repertuarlarini qilish hamda ular tomonidan konsert chiqishlarini uyushtirish bo‘yicha metodik tavsiyalar berishdan iborat. Talabalar mashg‘ulotlar chog‘ida milliy cholg‘u asboblari, yevropa milliy cholg‘ularida ijro etish bo‘yicha ham nazariy, ham amaliy tushunchalar, ijro mahorati malakalarini egallab boradilar.

Fan yakunida talaba qanday bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladi?

  • – O‘zbek xalqi hayotining turli tarixiy davrlaridagi eng muxim cholg‘ularini, boy musikiy-tarixiy jarayonlarni rang-barang ijrochilik an’analarini; xalk musiqasining tarkibiy kismlarini, ijrochilik xususiyatlarini ogzaki kasbiy mumtoz musikasi hamda hozirgi zamon O‘zbekiston kompozitorlik ijodiëtini; o‘zbek an’anaviy ashula va cholgu janrlari, makom turlarini, nota yozuvlarini, an’anaviy musikani o‘rganish uslubiyatini, janrlari va uslubiy tizimini; an’anaviy musiqani o‘rganishga oid zamonaviy uslublari xakida tasavvurga bilimga ega bo‘lishi;
  • – xalk ogzaki ijodi hamda kasbiy mumtoz musiqa va bastakorlik ijodiyoti asarlarini tahlil etish asosiy uslublarini egallash ko‘nikmalariga ega bo‘lishi;
  • – milliy musika an’analarining mushtarak va o‘ziga xos jixatlarini aniklash; akustik, ritmik, ohang, lad, tuzilish, bezak va ijroviy tahlil qilish malakalariga ega bo‘lishi kerak.

Fanning qisqacha bayoni:

Cholg‘u ijrochiligi ( turlari bo‘yicha) bakalavriat ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, kimyoga kirish, umumiy kimyoning rivojlanish tarixi va O’zbekistonda kimyo fanining rivojlanishi, kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari, anorganik birikmalarning asosiy sinflari, D.I.Mendeleyevning elementlar davriy qonuni va kimyoviy elementlar davriy sistemasi, atom tuzilishi va kimyoviy bog’lanishning zamonaviy nazariyalari, kimyoviy kinetika va kimyoviy muvozanat, kimyoviy jarayonlar energetikasi, eritmalar va ularning xossalari, elektrolit eritmalari va oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari, organik kimyo va koordinatsion kimyo kursining asosiy nazariyalari ma’lum izchillikda bayon qilingan. Fanini puxta o’zlashtirish nazariy materiallarni bilish bilan birga, talabalarning pedagogik amaliyoti davrida va bitirgandan keyingi ishlarda ko’nikma sifatida xizmat qiladi.

Dars turi va baholash usuli

Dars turi 1-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 36 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 40 soat Joriy nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 30 soat Oraliq nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 194 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball
Dars turi 2-semestr Nazoratlar Ball taqsimoti
Ma’ruza mashg’uloti 34 soat Oraliq nazorat 20 ball
Amaliy mashg’uloti 40 soat Joriy nazorat 10 ball
Laboratoriya mashg’uloti 30 soat Oraliq nazorat 10 ball
Mustaqil ta’lim 196 soat Joriy nazorat 10 ball
Yakuniy nazorat 50 ball

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali

5 baholik shkala 100 ballik shkala
5,00 — 4,96 100
4,95 — 4,91 99
4,90 — 4,86 98
4,85 — 4,81 97
4,80 — 4,76 96
4,75 — 4,71 95
4,70 — 4,66 94
4,65 — 4,61 93
4,60 — 4,56 92
4,55 — 4,51 91
4,50 — 4,46 90
4,45 — 4,41 89
4,40 — 4,36 88
4,35 — 4,31 87
5 baholik shkala 100 ballik shkala
4,30 — 4,26 86
4,25 — 4,21 85
4,20 — 4,16 84
4,15 — 4,11 83
4,10 — 4,06 82
4,05 — 4,01 81
4,00 — 3,96 80
3,95 — 3,91 79
3,90 — 3,86 78
3,85 — 3,81 77
3,80 — 3,76 76
3,75 — 3,71 75
3,70 — 3,66 74
3,65 — 3,61 73
5 baholik shkala 100 ballik shkala
3,60 — 3,56 5 baholik shkala
3,55 — 3,51 5 baholik shkala
5 baholik shkala 70
3,45 — 3,41 69
3,40 — 3,36 68
3,35 — 3,31 67
3,30 — 3,26 66
3,25 — 3,21 65
3,20 — 3,16 64
3,15 — 3,11 63
3,10 — 3,06 62
3,05 — 3,01 61
3,00 60
3,0 dan kam 60 dan kam